Course Content
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ
0/1
1η μηνιαία θεματική ενότητα: Θεωρητικό πλαίσιο του Coaching
Ο σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να αναδείξει τη σημασία της έννοιας του Coaching και να αποσαφηνιστούν οι έννοιες μεταξύ συγγενών πεδίων πρακτικής (π.χ. συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία, εκπαίδευση). Επιπλέον, αναφέρονται οι επικρατέστεροι ορισμοί του Coaching, παρουσιάζεται η ιστορία του, τα είδη του και η εξέλιξη του σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα αναλύεται η σημασία των αξιών, των πεποιθήσεων και της στοχοθέτησης στο Coaching.
0/1
2η μηνιαία θεματική ενότητα: Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Προπονητή Ζωής – Εργαλεία & Μέθοδοι του Coaching
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα βασικότερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός επιτυχημένου Προπονητή Ζωής καθώς και οι ικανότητες που πρέπει να διαθέτει, ώστε να είναι αποτελεσματικός. Επιπλέον, θα γίνει λόγος για τις κυριότερες μεθόδους και τα εργαλεία του Coaching.
0/1
3η μηνιαία θεματική ενότητα: Μοντέλα Coaching
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα κυριότερα μοντέλα coaching, τα οποία συμβάλλουν στην αποκόμιση πολλαπλών οφελών, όπως: - Καθορισμός κοινού στόχου, κατανοητού και από τα δύο μέρη. - Σχεδιασμός σωστής διαδρομής και μείωση πιθανοτήτων απόκλισης από το στόχο - Επικέντρωση σε ένα συγκεκριμένο θέμα - Διατήρηση της εστίασης - Υποστήριξη σε προπονητή και προπονούμενο για την απόκτηση του μέγιστου δυνατού οφέλους. Τα τρία πιο δημοφιλή μοντέλα «coaching» είναι: • GROW • TGROW • OSCAR
0/1
4η μηνιαία θεματική ενότητα: Θετική Ψυχολογία
Η ενότητα έχει ως βασικό σκοπό να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις βασικές εισαγωγικές έννοιες και τα χαρακτηριστικά της Θετικής Ψυχολογίας. Επίσης θα εξεταστούν τα οφέλη της Θετικής Ψυχολογίας, ο τρόπος εφαρμογής της Θετικής Ψυχολογίας, η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών και των μεθόδων των θεραπευτικών της παρεμβάσεων στα διάφορα πεδία όπως στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην ψυχική αλλά και στη σωματική υγεία.
0/1
5η μηνιαία θεματική ενότητα: Τεχνικές συνεδρίας Coaching
Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εισαγωγή εκπαιδευομένων στις τεχνικές και μεθόδους της συμβουλευτικής θεωρίας και πρακτικής. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της Συστημικής, Γνωσιακής-Συμπεριφορικής, Προσωποκεντρικής θεραπείας καθώς και οι αρχές της Συναλλακτικής ανάλυσης. Εξηγείται ποιος είναι ο ρόλος του Συμβούλου/Coach κατά τη συμβουλευτική διαδικασία καθώς και τα προσόντα τα οποία οφείλει να έχει ένας Σύμβουλος. Αναλύεται η δομή μιας συμβουλευτικής συνεδρίας με τη διαδικασία των τεσσάρων (4) σταδίων : 1. Συναισθηματικό ιστορικό 2. Ενδυνάμωση 3. Σύνδεση με «πραγματικό» εαυτό 4. Στρατηγική και δράση. Επιπροσθέτως δίνεται έμφαση στις δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ένας σύμβουλος/coach, όπως ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, αυθεντικότητα, ειλικρίνεια, αποδοχή άνευ όρων και κατανόηση. Οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με έννοιες όπως μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση ενώ παράλληλα προτείνονται και βιωματικές ασκήσεις χρήσιμες κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας.
0/1
6η μηνιαία θεματική ενότητα: Η εικόνα του εαυτού και ο επαναπροσδιορισμός της
Οι βασικές συνιστώσες της έννοιας του εαυτού είναι η αυτό-εικόνα (ή αυτό-αντίληψη) και η αυτό-εκτίμηση (ή σφαιρική αυτό-αξία). Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι η αυτό-εικόνα αφορά στη γνωστική-περιγραφική πλευρά της έννοιας του εαυτού, ενώ η αυτό-εκτίμηση αναφέρεται στις συναισθηματικές πτυχές της αξιολόγησης της σημαντικότητας του εαυτού. Ωστόσο, οι έννοιες αυτές συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά ή και θεωρούνται ταυτόσημες λόγω του γεγονότος ότι μοιράζονται και οι δύο στοιχεία αξιολόγησης και εκτίμησης της αξίας του εαυτού. Γενικά, η αντίληψη του εαυτού οδηγεί στη διαμόρφωση μιας εικόνας που επηρεάζει καθοριστικά την επεξεργασία των πληροφοριών και τα κίνητρα για επίτευξη και δράση και σύμφωνα με πολλούς ερευνητές αποτελεί εστιακό στοιχείο της προσωπικότητας και θεμελιακό παράγοντα για την ψυχική υγεία. Η εικόνα του εαυτού του ατόμου μπορεί να είναι είτε θετική, οδηγώντας σε χαμηλά επίπεδα άγχους, καλές διαπροσωπικές σχέσεις και επίτευξη στόχων, είτε αρνητική έχοντας ως απόρροια την υιοθέτηση αμυντικής στάσης απέναντι στον εαυτό και στους άλλους, τον φόβο αποτυχίας και την υποτίμηση των προσωπικών ικανοτήτων.
0/1
Προπονητική Ζωής: Θεωρία και Εφαρμογές
About Lesson
Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι  η εισαγωγή εκπαιδευομένων στις  τεχνικές και μεθόδους της συμβουλευτικής θεωρίας και πρακτικής. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της Συστημικής, Γνωσιακής-Συμπεριφορικής, Προσωποκεντρικής θεραπείας  καθώς και οι αρχές της Συναλλακτικής ανάλυσης.
Εξηγείται ποιος είναι  ο ρόλος του Συμβούλου/Coach κατά τη συμβουλευτική διαδικασία καθώς και τα προσόντα τα οποία οφείλει να  έχει ένας  Σύμβουλος.
Αναλύεται η δομή μιας  συμβουλευτικής συνεδρίας με τη διαδικασία των τεσσάρων (4) σταδίων : 1. Συναισθηματικό ιστορικό 2. Ενδυνάμωση 3. Σύνδεση με «πραγματικό» εαυτό 4. Στρατηγική και δράση.
Επιπροσθέτως  δίνεται έμφαση στις  δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ένας σύμβουλος/coach, όπως ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, αυθεντικότητα, ειλικρίνεια, αποδοχή άνευ όρων και  κατανόηση. Οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με έννοιες όπως μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση ενώ παράλληλα προτείνονται και βιωματικές ασκήσεις χρήσιμες κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας.
–> ΥποχρεωτικΟ υλικΟ μελΕτης

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε το πρωτότυπο – υποχρεωτικό  υλικό, το οποίο πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά, ώστε να απαντήσετε μόνοι σας σχετικές ερωτήσεις κατανόησης και  κριτικής ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα μελετήστε τις σελίδες 337-377 από το βιβλίο που ακολουθεί.

https://drive.google.com/drive/folders/1XIGD5_fIR97RFPr2aT6dhmJJ7k_huREK?usp=sharing

 • Παπάνης, Ε., Καραμπάση, Ε., Μπαλάσα, Αι. (2022). Εισαγωγή στην Προπονητική (Coaching). Αθήνα: Σιδέρης ISBN e-book (pdf): 978-960-08-0916-9

Προτεινόμενη ελληνόγλωσση βιβλιογραφία και Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

 • Μαϊμαρη, Ι., Χαρίλα, Ν. (2016). Οι καταβολές της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας στην Επικούρεια Φιλοσοφία. Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική έρευνα  & θεραπεία, 2, 1,  11-18
 • Ρόλος της Ψυχοθεραπευτικής Σχέσης στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Προσέγγιση: Από την Αρχική Φάση της Κλινικής Εκτίμησης μέχρι την Τελική Φάση της Ψυχοθεραπευτικής Αλλαγής
 • Παπασωτηρίου, Φ., Ταγάρα, Ι. Προσεγγίζοντας βιωματικά την έννοια της αυτογνωσίας 
 • E. Παπάνης: H προσωπική αυτοεκτίμηση

https://antikleidi.com/2018/05/19/papanis_aftoektimisi/ 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

 • Bratton, Virginia K., Nancy G. Dodd, and F. William Brown. “The Impact of Emotional Intelligence on Accuracy of Self‐awareness and Leadership Performance.” Leadership & Organization Development Journal 32, no. 2 (March 8, 2011): 127–149. doi:10.1108/01437731111112971.
 • Cary Cherniss , Melissa Extein , Daniel Goleman & Roger P. Weissberg (2006): Emotional Intelligence: What Does the Research Really Indicate?, Educational Psychologist, 41:4, 239-245
 • “Coaching Versus Therapy A Perspective”, American Psychological Association.
 • The Similarities and Differences between Coaching and Other Targeted Interventions, Economics and Business Journal.
 • Eurobarometer survey: Employers’ perception of graduate employability, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-638_en.htm?locale=en.
 • Council of the European Union (2008). Council resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/council-resolution-better-integrating-lifelong-guidance-lifelong-learning

 • European Council (2010): Conclusions of the European Council. EUCO7/10

URL:http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/113591.pdf

Εκπαιδευτικές ομιλίες TEDx και Youtube

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις παρακάτω  Εκπαιδευτικές ομιλίες TEDx και Youtube.

Προαιρετικές ασκήσεις και ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

–> ΕκπαιδευτικΟ ΒΙντεο – ΠερΙληψη – ΕρωτΗσεις κατανΟησης

Οι επιμορφούμενοι/ες θα παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό βίντεο με τίτλο «Ηγέτης, γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά ηγετών» 

(Ομιλητής: Μπενάκης Κωνσταντίνος, Μηχανικός- Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO, Διάρκεια: 2:17:04). 

Έπειτα από παρακολούθηση του εκπαιδευτικού βίντεο οι επιμορφούμενοι/ες καλούνται να απαντήσουν  σε δύο ερωτήσεις κατανόησης. (Είναι αυτοαξιολόγησης, δεν χρειάζεται να σταλούν)

Το τεστ αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών

Το τεστ αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών,  μπορείτε να συμπληρώσετε στον πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο, αφού μελετήσετε προσεκτικά το  πρωτότυπο – υποχρεωτικό υλικό  μελέτης. Αμέσως μετά την υποβολή του θα λάβετε στο μειλ σας την βαθμολογία.

Προσοχή: Δεν είναι υποχρεωτικό. Προορίζεται καθαρά για τη δική σας ανατροφοδότηση!!!

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

5η Μηνιαία Θεματική Ενότητα 

Ειδικότερα, μπορείτε να μελετήσετε:

Α’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

 • Το πρωτότυπο – υποχρεωτικό  υλικό μελέτης, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ: 

https://drive.google.com/drive/folders/1XIGD5_fIR97RFPr2aT6dhmJJ7k_huREK?usp=sharing

Β’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

 • Την  προτεινόμενη ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία της 3ης Θεματικής Ενότητας, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://drive.google.com/drive/folders/1x5Qm1NL9u1k_a16IvgnBdEswp_v6benW?usp=sharing

 • Τις προαιρετικές ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης από την προτεινόμενη βιβλιογραφία, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ: 

https://docs.google.com/document/d/1iKPPaILfhi4MG3RObl1z98EUsackRld4/edit?usp=sharing&ouid=115342582111414277730&rtpof=true&sd=true

Γ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

 • Το εκπαιδευτικό βίντεο, την περίληψή του και τις ερωτήσεις κατανόησης τα οποία μπορείτε να βρείτε εδώ: 

https://docs.google.com/document/d/1nx_i4G0OAbIhXDc423U4OJ4z27ppEkJn/edit?usp=sharing&ouid=115342582111414277730&rtpof=true&sd=true

Δ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

 • Τις εκπαιδευτικές ομιλίες TEDx και στο Youtube (Βλ. πιο πάνω)
 • Το τεστ  αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZRqfyzU1eHbKsIxWmnGpQsEfIxQwtYgHgm_QRrYMqfACg6g/viewform

© Δρ. Ευστράτιος Παπάνης, Ειρήνη Καραμπάση, Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εκπαιδευτικός Π.Ε.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος υλικού με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των κατόχων. Νόμος 2121/1993 και Νόμος 3057/2002, ο οποίος ενσωμάτωσε την οδηγία 2001/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
Join the conversation