Course Content
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ
0/1
1η μηνιαία θεματική ενότητα: Θεωρητικό πλαίσιο του Coaching
Ο σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να αναδείξει τη σημασία της έννοιας του Coaching και να αποσαφηνιστούν οι έννοιες μεταξύ συγγενών πεδίων πρακτικής (π.χ. συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία, εκπαίδευση). Επιπλέον, αναφέρονται οι επικρατέστεροι ορισμοί του Coaching, παρουσιάζεται η ιστορία του, τα είδη του και η εξέλιξη του σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα αναλύεται η σημασία των αξιών, των πεποιθήσεων και της στοχοθέτησης στο Coaching.
0/1
2η μηνιαία θεματική ενότητα: Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Προπονητή Ζωής – Εργαλεία & Μέθοδοι του Coaching
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα βασικότερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός επιτυχημένου Προπονητή Ζωής καθώς και οι ικανότητες που πρέπει να διαθέτει, ώστε να είναι αποτελεσματικός. Επιπλέον, θα γίνει λόγος για τις κυριότερες μεθόδους και τα εργαλεία του Coaching.
0/1
3η μηνιαία θεματική ενότητα: Μοντέλα Coaching
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα κυριότερα μοντέλα coaching, τα οποία συμβάλλουν στην αποκόμιση πολλαπλών οφελών, όπως: - Καθορισμός κοινού στόχου, κατανοητού και από τα δύο μέρη. - Σχεδιασμός σωστής διαδρομής και μείωση πιθανοτήτων απόκλισης από το στόχο - Επικέντρωση σε ένα συγκεκριμένο θέμα - Διατήρηση της εστίασης - Υποστήριξη σε προπονητή και προπονούμενο για την απόκτηση του μέγιστου δυνατού οφέλους. Τα τρία πιο δημοφιλή μοντέλα «coaching» είναι: • GROW • TGROW • OSCAR
0/1
4η μηνιαία θεματική ενότητα: Θετική Ψυχολογία
Η ενότητα έχει ως βασικό σκοπό να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις βασικές εισαγωγικές έννοιες και τα χαρακτηριστικά της Θετικής Ψυχολογίας. Επίσης θα εξεταστούν τα οφέλη της Θετικής Ψυχολογίας, ο τρόπος εφαρμογής της Θετικής Ψυχολογίας, η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών και των μεθόδων των θεραπευτικών της παρεμβάσεων στα διάφορα πεδία όπως στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην ψυχική αλλά και στη σωματική υγεία.
0/1
5η μηνιαία θεματική ενότητα: Τεχνικές συνεδρίας Coaching
Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εισαγωγή εκπαιδευομένων στις τεχνικές και μεθόδους της συμβουλευτικής θεωρίας και πρακτικής. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της Συστημικής, Γνωσιακής-Συμπεριφορικής, Προσωποκεντρικής θεραπείας καθώς και οι αρχές της Συναλλακτικής ανάλυσης. Εξηγείται ποιος είναι ο ρόλος του Συμβούλου/Coach κατά τη συμβουλευτική διαδικασία καθώς και τα προσόντα τα οποία οφείλει να έχει ένας Σύμβουλος. Αναλύεται η δομή μιας συμβουλευτικής συνεδρίας με τη διαδικασία των τεσσάρων (4) σταδίων : 1. Συναισθηματικό ιστορικό 2. Ενδυνάμωση 3. Σύνδεση με «πραγματικό» εαυτό 4. Στρατηγική και δράση. Επιπροσθέτως δίνεται έμφαση στις δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ένας σύμβουλος/coach, όπως ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, αυθεντικότητα, ειλικρίνεια, αποδοχή άνευ όρων και κατανόηση. Οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με έννοιες όπως μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση ενώ παράλληλα προτείνονται και βιωματικές ασκήσεις χρήσιμες κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας.
0/1
6η μηνιαία θεματική ενότητα: Η εικόνα του εαυτού και ο επαναπροσδιορισμός της
Οι βασικές συνιστώσες της έννοιας του εαυτού είναι η αυτό-εικόνα (ή αυτό-αντίληψη) και η αυτό-εκτίμηση (ή σφαιρική αυτό-αξία). Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι η αυτό-εικόνα αφορά στη γνωστική-περιγραφική πλευρά της έννοιας του εαυτού, ενώ η αυτό-εκτίμηση αναφέρεται στις συναισθηματικές πτυχές της αξιολόγησης της σημαντικότητας του εαυτού. Ωστόσο, οι έννοιες αυτές συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά ή και θεωρούνται ταυτόσημες λόγω του γεγονότος ότι μοιράζονται και οι δύο στοιχεία αξιολόγησης και εκτίμησης της αξίας του εαυτού. Γενικά, η αντίληψη του εαυτού οδηγεί στη διαμόρφωση μιας εικόνας που επηρεάζει καθοριστικά την επεξεργασία των πληροφοριών και τα κίνητρα για επίτευξη και δράση και σύμφωνα με πολλούς ερευνητές αποτελεί εστιακό στοιχείο της προσωπικότητας και θεμελιακό παράγοντα για την ψυχική υγεία. Η εικόνα του εαυτού του ατόμου μπορεί να είναι είτε θετική, οδηγώντας σε χαμηλά επίπεδα άγχους, καλές διαπροσωπικές σχέσεις και επίτευξη στόχων, είτε αρνητική έχοντας ως απόρροια την υιοθέτηση αμυντικής στάσης απέναντι στον εαυτό και στους άλλους, τον φόβο αποτυχίας και την υποτίμηση των προσωπικών ικανοτήτων.
0/1
Προπονητική Ζωής: Θεωρία και Εφαρμογές
About Lesson
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα κυριότερα μοντέλα coaching, τα οποία συμβάλλουν στην αποκόμιση πολλαπλών οφελών, όπως:
– Καθορισμός κοινού στόχου, κατανοητού και από τα δύο μέρη.
– Σχεδιασμός σωστής διαδρομής και μείωση πιθανοτήτων απόκλισης από το στόχο
– Επικέντρωση σε ένα συγκεκριμένο θέμα – Διατήρηση της εστίασης
– Υποστήριξη σε προπονητή και προπονούμενο για την απόκτηση του μέγιστου δυνατού οφέλους. Τα τρία πιο δημοφιλή  μοντέλα «coaching» είναι:
•          GROW
•          TGROW
•          OSCAR
–> ΥποχρεωτικΟ υλικΟ μελΕτης

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε το πρωτότυπο – υποχρεωτικό  υλικό, το οποίο πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά, ώστε να απαντήσετε μόνοι σας σχετικές ερωτήσεις κατανόησης και  κριτικής ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα μελετήστε τις σελίδες 31-63 από το βιβλίο που ακολουθεί.

https://drive.google.com/drive/folders/1xem9hWiJB20L8jaQ5jeQXS8M1OABpkri?usp=sharing

 • Παπάνης, Ε., Καραμπάση, Ε., Μπαλάσα, Αι. (2022). Εισαγωγή στην Προπονητική (Coaching). Αθήνα: Σιδέρης ISBN e-book (pdf): 978-960-08-0916-9

Επιπλέον, στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να παρακολουθήσετε τα εκπαιδευτικά βίντεο, τα οποία σχετίζονται με το παραπάνω υλικό.

Μοντέλα Προπονητικής (Coaching)

Προτεινόμενη Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε την προτεινόμενη ξενόγλωσση βιβλιογραφία, η οποία συμπληρώνει το υποχρεωτικό υλικό.

https://drive.google.com/drive/folders/1fTUFM2AegsS00d0JKpZe7X-dwwjAFW5n?usp=sharing

 • Bax, J., Negrutiu, M., Calota, T. O. (2011). Coaching: A Philosophy, Concept, Tool and Skill. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 7
 • Dolot, A. (2016).  Diversity of Coaching Models in the Literature and Business Practice. https://www.researchgate.net/publication/309151921_Diversity_of_Coaching_Models_in_the_Literature_and_Business_Practice
 • Edgerton, N. & Palmer, S. (2005). SPACE: A psychological model for use within cognitive behavioural coaching, therapy and stress management. The Coaching Psychologist, 2, 2
 • Ives, Y. (2008). What is ‘Coaching’? An Exploration of Conflicting Paradigms. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 6, 2
 • Jonathan Passmore, (2006) “Coaching Psychology: Applying Integrative Coaching Within Education”, International Journal of Leadership in Public Services, Vol. 2 Issue: 3, pp.27-33, https://doi.org/10.1108/17479886200600031
 • King, P. and Eaton, J. (1999), “Coaching for results”, Industrial and Commercial Training, Vol. 31 No. 4, pp. 145-151. https://doi.org/10.1108/00197859910275791
 • Palmer, S. (2008). The PRACTICE model of coaching: towards a solution-focused approach. Coaching Psychology International, 1,1
 • Passmore, J. Integrative Coaching. In J. Passmore (ed.) (2006). Excellence in coaching: The industry guide to best practice. London: Kogan Page.

Εκπαιδευτικές ομιλίες TEDx και Youtube

Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τις παρακάτω Εκπαιδευτικές ομιλίες TEDx και Youtube.

Προαιρετικές ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης από το πρωτότυπο υλικό μελέτης 

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε τις προαιρετικές ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης από το πρωτότυπο υλικό μελέτης 

https://docs.google.com/document/d/1AvJ5_4V7QerskBFEun_sulPGitqCq2Fh/edit?usp=sharing&ouid=115342582111414277730&rtpof=true&sd=true

–> ΕκπαιδευτικΟ ΒΙντεο – ΠερΙληψη – ΕρωτΗσεις κατανΟησης

Το τεστ αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών

Το τεστ αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών,  μπορείτε να συμπληρώσετε στον πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο, αφού μελετήσετε προσεκτικά το  πρωτότυπο – υποχρεωτικό υλικό  μελέτης. Αμέσως μετά την υποβολή του θα λάβετε στο μειλ σας την βαθμολογία.

Προσοχή: Δεν είναι υποχρεωτικό. Προορίζεται καθαρά για τη δική σας ανατροφοδότηση!!!

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

3η Μηνιαία Θεματική Ενότητα 

Ειδικότερα, μπορείτε να μελετήσετε:

Α’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

 • Το πρωτότυπο – υποχρεωτικό  υλικό μελέτης, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ: 

https://drive.google.com/drive/folders/1xem9hWiJB20L8jaQ5jeQXS8M1OABpkri?usp=sharing

 • Τις προαιρετικές ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης από το πρωτότυπο υλικό μελέτης, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ:  

https://docs.google.com/document/d/1AvJ5_4V7QerskBFEun_sulPGitqCq2Fh/edit?usp=sharing&ouid=115342582111414277730&rtpof=true&sd=true

Β’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

 • Την  προτεινόμενη ξενόγλωσση βιβλιογραφία της 3ης Θεματικής Ενότητας, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ: 

https://drive.google.com/drive/folders/1fTUFM2AegsS00d0JKpZe7X-dwwjAFW5n?usp=sharing

Γ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

 • Το εκπαιδευτικό βίντεο, την περίληψή του και τις ερωτήσεις κατανόησης τα οποία μπορείτε να βρείτε εδώ:  

https://docs.google.com/document/d/1EPxSNDz2P3F2e2A2zLwutZJHNPyZ2KKh/edit?usp=sharing&ouid=115342582111414277730&rtpof=true&sd=true

Δ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

 • Τις εκπαιδευτικές ομιλίες TEDx και στο Youtube (Βλ. πιο πάνω)
 • Το τεστ  αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIszW4yXvb7y-Q7RviBNNtnhjH3cIj_oRAzhxt_kbQsHodGA/viewform

© Δρ. Ευστράτιος Παπάνης, Ειρήνη Καραμπάση, Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εκπαιδευτικός Π.Ε.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος υλικού με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των κατόχων. Νόμος 2121/1993 και Νόμος 3057/2002, ο οποίος ενσωμάτωσε την οδηγία 2001/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
Join the conversation