Course Content
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ
0/1
1η μηνιαία θεματική ενότητα: Ψυχολογία του διαδικτύου και ψηφιακή ταυτότητα
0/1
2η μηνιαία θεματική ενότητα: Έμφυλες ταυτότητες και σύγχρονες μορφές οικογένειας
0/1
3η μηνιαία θεματική ενότητα: Επαγγελματική Συμβουλευτική και Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού
0/1
4η μηνιαία θεματική ενότητα: Εργασιακή Ψυχολογία και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
0/1
5η μηνιαία θεματική ενότητα: Εξελικτική Ψυχολογία- Γνωστική και Συναισθηματική ανάπτυξη κατά την εμβρυϊκή, βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία
0/1
6η μηνιαία θεματική ενότητα: Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Επαγγελματική απόφαση και αυτοεκτίμηση
0/1
7η μηνιαία θεματική ενότητα: Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή
0/1
8η μηνιαία ενότητα: Ενδοοικογενειακή επικοινωνία και διαχείριση των συγκρούσεων. Διαζύγιο και παιδί
0/1
9η μηνιαία θεματική ενότητα: Θετική Ψυχολογία
0/1
Ψυχολογία για όλους
About Lesson
Με τον όρο διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού εννοούμε τη χρησιμοποίηση διαφόρων ενεργειών, οι οποίες στοχεύουν στην αποτελεσματική διοίκηση των ανθρώπων μέσα σε έναν εργασιακό χώρο με τέτοιο τρόπο, ώστε να ωφεληθεί το άτομο, η επιχείρηση και η κοινωνία. Μια επιτυχημένη στελέχωση βασίζεται στην εξεύρεση του κατάλληλου προσωπικού για την κατάλληλη θέση. Στην ενότητα αυτή θα δούμε τρόπους και μεθόδους για το σωστό προγραμματισμό του τμήματος των Ανθρώπινων Πόρων και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσδιοριστούν οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Με άλλα λόγια, θα μελετήσουμε την τακτική που ακολουθείται για τη σωστή εκτίμηση του πλήθους και του είδους των θέσεων καθώς και η πρακτική σχεδιασμού/ανάλυσης των θέσεων εργασίας. Θα διερευνήσουμε την αξία της αποτελεσματικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το οριστικό βήμα της οποίας είναι να αποφασιστεί ένας συνδυασμός μεθόδων επιλογής από τέσσερις παραμέτρους. Οι παράμετροι αυτές είναι η εγκυρότητα, η δικαιοσύνη, το πεδίο εφαρμογής και το κόστος. Μετά από τα στάδια αυτά λαμβάνεται και η τελική απόφαση για την πρόσληψη, που είναι στην ευχέρεια κάθε οργανισμού να έχει ακολουθήσει συγκεκριμένους μηχανισμούς και ιεραρχικές δομές, ώστε να ορίζει ποιος θα έχει την τελική απόφαση. Στην ουσία η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού έγκειται στα προγράμματα, τις πολιτικές και τις πρακτικές που μπορούν να διοικήσουν το έμψυχο δυναμικό μιας επιχείρησης, αναδεικνύοντας το δυναμικό τους.

4η μηνιαία θεματική ενότητα: 

Εργασιακή Ψυχολογία και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

–> ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προτεινόμενη ελληνόγλωσση βιβλιογραφία και Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε την προτεινόμενη ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, η οποία συμπληρώνει το υποχρεωτικό υλικό.

https://drive.google.com/drive/folders/1PKgVeRmBpz56VFeZe56ELDyXJSsjmf87?usp=sharing

 • Γκιώση, Σ., Βαλκάνος, Ε., Οικονόμου, Α. (2017). Εκπαιδευτική ηγεσία, αποτελεσματική διοίκηση και ηθικές αξίες. Πρακτικά 1ου επιστημονικού συνεδρίου, πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
 • Ζιγκιρίδης, Ε. (2008). Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. ΥΠΕΠΘ
 • Κατσαρός, Ι. (2008). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Κατσορίδου – Παπαδοπούλου, Χ. (2009). Κοινωνική εργασία με ομάδες. Μια μορφή προσέγγισης για συνεργασία και δράση. Έλλην: Αθήνα.
 • Κιρκιγιάννη, Φ. Ο αποτελεσματικός διευθυντής του σχολείου. Τα εκπαιδευτικά, 99-100.
 • Κουτούζης, Μ. Διοίκηση – Ηγεσία – Αποτελεσματικότητα: Αναζητώντας πεδίο εφαρμογής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Λεμονή, Ι., Κολεζάκης, Α. (2013). Το πολυσύνθετο έργο του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και η έλλειψη σχετικής κατάρτισής του στη «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων». Επιστημονικό εκπαιδευτικό περιοδικό «εκπα@ιδευτικός κύκλος», Τ1, τ1.
 • Μπρίνια, Β. (2009). Βασικά στοιχεία σχεδιασμού της οργανωτικής δομής του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Σπουδαί, 59, 1, 2, 314-323.
 • Πρεβύζη, Ε., Κόλλια, Θ. (2012). Ηγεσία και παρακίνηση: Σημαντικές έννοιες στην νοσηλευτική. Το Βήμα του Ασκληπιού, Τα 11, τα 1.
 • Σαΐτης, Χ. (2008). Εκπαιδευτική πολιτική και διοίκηση. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Σαχνίδης, Σ., Ματζάνας, Μ. Σύγχρονη εκπαιδευτική ηγεσία. Θεωρητική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διοίκησης.
 • Σπανός, Α. (2014). Τρόποι διοίκησης και ηγεσίας σχολικών μονάδων. Επιθεώρηση εκπαιδευτικών-επιστημονικών θεμάτων, 2, 40-50.
 • Τόγκας, Κ., Ρεκλείτη, Μ. Ο διευθυντής – ηγέτης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ελληνικό περιοδικό της νοσηλευτικής επιστήμης, τόμος 6, τ. 2.

Εκπαιδευτικές ομιλίες TEDx και Youtube

Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τις παρακάτω Εκπαιδευτικές ομιλίες TEDx και Youtube.

1.Πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να γράψουν ιστορία

2. What consumers want

3. Social media and the end of a gender

4. Voices of twitter users

Προαιρετικές ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης από το πρωτότυπο υλικό μελέτης και την προτεινόμενη βιβλιογραφία

–> ΕκπαιδευτικΟ ΒΙντεο – ΠερΙληψη – Ερωτήσεις κατανΟησηΣ

Οι επιμορφούμενοι/ες καλούνται να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό βίντεο με τίτλο «Η χρήση της γλώσσας των εξουσιαστικών και συνεργατικών σχέσεων στη δημόσια και στην ιδιωτική σφαίρα»,.

Ομιλήτρια: κα. Τσιτσανούδη

Διάρκεια: 1:51:22

Έπειτα από παρακολούθηση του εκπαιδευτικού βίντεο οι επιμορφούμενοι/ες καλούνται να απαντήσουν  σε δύο προαιρετικές ερωτήσεις κατανόησης.

Το τεστ αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών

Το τεστ αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών,  μπορείτε να συμπληρώσετε στον πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο, αφού μελετήσετε προσεκτικά το  πρωτότυπο – υποχρεωτικό υλικό  μελέτης. Αμέσως μετά την υποβολή του θα λάβετε στο μειλ σας την βαθμολογία.

Προσοχή: Δεν είναι υποχρεωτικό. Προορίζεται καθαρά για τη δική σας ανατροφοδότηση!!!

Προαιρετικές ερωτήσεις για δυνατούς λύτες

Μελετώντας τις θεωρίες κινήτρων, επιχειρήστε να τις εφαρμόστε στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εργαζόμενους με γνώσεις, αλλά χωρίς κίνητρα
 • Εργαζόμενους με κίνητρα, αλλά χωρίς γνώσεις
 • Εργαζόμενους δίχως κίνητρα και δίχως γνώσεις

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

4η Μηνιαία Θεματική Ενότητα 

Ειδικότερα, μπορείτε να μελετήσετε:

Α’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

 • Το πρωτότυπο – υποχρεωτικό  υλικό μελέτης, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ: 

https://drive.google.com/file/d/1AJbzWBx-PK3x0mQmj4xi7cPZPIlLPeJi/view?usp=sharing

 • Τις προαιρετικές ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης από το πρωτότυπο υλικό μελέτης, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ:  

https://docs.google.com/document/d/1yaKZiDrI0OejXbkzUUQqGGktxFLY_iin/edit?usp=sharing&ouid=115342582111414277730&rtpof=true&sd=true

Β’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

 • Την  προτεινόμενη ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία της 1ης Θεματικής Ενότητας, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ: 

https://drive.google.com/drive/folders/1PKgVeRmBpz56VFeZe56ELDyXJSsjmf87?usp=sharing

Γ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

 • Το εκπαιδευτικό βίντεο, την περίληψή του και τις ερωτήσεις κατανόησης τα οποία μπορείτε να βρείτε εδώ:  

https://docs.google.com/document/d/13ackfoQTeEHPZ7KpigscCzNcT95g5Buv/edit?usp=sharing&ouid=115342582111414277730&rtpof=true&sd=true

 • Τις προαιρετικές ερωτήσεις για δυνατούς λύτες (Βλ. πιο πάνω)

Δ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

 • Τις εκπαιδευτικές ομιλίες TEDx και στο Youtube (Βλ. πιο πάνω)
 • Το τεστ  αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvRetYl1tlm2-hf36BUuf6cPZNDq184zuksppVQKi7UJGtYA/viewform


© Δρ. Ευστράτιος Παπάνης, Ειρήνη Καραμπάση, Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εκπαιδευτικός Π.Ε.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος υλικού με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των κατόχων. Νόμος 2121/1993 και Νόμος 3057/2002, ο οποίος ενσωμάτωσε την οδηγία 2001/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
Join the conversation