ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (MENTORING)
About Lesson
–> ΥποχρεωτικΟ υλικΟ μελΕτης

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε το πρωτότυπο – υποχρεωτικό  υλικό, το οποίο πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά, ώστε να απαντήσετε μόνοι σας σχετικές ερωτήσεις κατανόησης και  κριτικής ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα μελετήστε τις σελίδες 187-277, από το βιβλίο που ακολουθεί.

https://drive.google.com/drive/folders/1kz6b2BwllHzcpV7zfVLZ30YOb_f7FTyV?usp=sharing

Παπάνης, Ε., Καραμπάση, Ε., Μπαλάσα, Αι. (2022). Εισαγωγή στην Προπονητική (Coaching). Αθήνα: Σιδέρης ISBN e-book (pdf): 978-960-08-0916-9

Προτεινόμενη ελληνόγλωσση βιβλιογραφία και Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε την προτεινόμενη ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, η οποία συμπληρώνει το υποχρεωτικό υλικό.

https://drive.google.com/drive/folders/1UwlY4fjHAjttBhs9nLk6cxAai4EwtpTO?usp=sharing

 • Βλάχου, Ε., & Μάνεσης, Ν. (2019). Η Συμβολή της Μεντορικής Σχέσης στην Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), 77-91. doi:https://doi.org/10.12681/hjre.20495
 • ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (2015). Μέντορινγκ. Μια πρώτη προσέγγιση και οι καλές πρακτικές του.
 • Καραμπάση, Ε., Παπάνης, Ε. (2018). Ο θεσμός του μέντορα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Σύγχρονες Έρευνες και Θεωρίες Παιδοψυχολογίας: Θεωρία και Πρακτικές, Issue 10, σ. 89-101.
 • Μπαλαρός Γ. (2012). Ποιότητα στην εκπαίδευση και ο θεσμός του μέντορα. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου, Ά Τόμος, Η ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές. Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε την προτεινόμενη ξενόγλωσση βιβλιογραφία, η οποία συμπληρώνει το υποχρεωτικό υλικό.

https://drive.google.com/drive/folders/1ILZ5TBnZ7iqMXTTlm7G1sQiAm4OAddaI?usp=sharing

 • Alhija, N. F., Fresko, B. (2010). Mentoring of new teachers: Correlates of activities and mentors’ attitudes. Procedia Social and Behavioral Sciences 2, 2497–2500.
 • Awaya, A., McEwana, H., Heyler, D., Linsky, S.,  Lum, D., Wakukawa, P. (2003). Mentoring as a journey. Teaching and Teacher Education 19, 45–56.
 • Bullough, V. R., Young, R. J., Hallb, M. K., Draperb, J. R., Smith, K. L. (2008). Cognitive complexity, the first year of teaching, and mentoring. Teaching and Teacher Education 24, 1846–1858.
 • Devos, A. (2010). New teachers, mentoring and the discursive formation of professional identity. Teaching and Teacher Education 26, 1219-1223.
 • Fong, S. N.,  Adlina, F. W.,  Mansorb, W., Zakariac, H. M., Sharifd, M. H., Nordine, A. N. (2012). The Roles of Mentors in a Collaborative Virtual Learning Environment (CVLE) Project. Procedia – Social and Behavioral Sciences 66, 302 – 311.
 • Harrison, J., Dymoke, S., Pell, T., (2006). Mentoring beginning teachers in secondary schools: An analysis of practice. Teaching and Teacher Education 22, 1055–1067.
 • Hobson, A. J., Ashby, P., Malderez, A., & Tomlinson, P. D. (2009). Mentoring beginning teachers: what we know and what we don’t. Teaching and Teacher Education, 25(1), 207-216.
 • Strong M., Baron W. (2004). An analysis of mentoring conversations with beginning teachers: suggestions and responses. Teaching and Teacher Education 20, 47–57.
 • Sundli, L. (2007). Mentoring e a new mantra for education? Teaching and Teacher Education, 23(2), 201-214.
 • Wang, J., Odell, J. S. (2007). An alternative conception of mentor–novice relationships: Learning to teach in reform-minded ways as a context. Teaching and Teacher Education 23, 473–489.

Εκπαιδευτικές ομιλίες TEDx και Youtube

Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τις παρακάτω Εκπαιδευτικές ομιλίες TEDx και Youtube.

Προαιρετικές ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης από το πρωτότυπο υλικό μελέτης 

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε τις προαιρετικές ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης από το πρωτότυπο υλικό μελέτης 

https://docs.google.com/document/d/1RJGzCQuxLNZm2KJynFnd1NHYsRLelCEx/edit?usp=sharing&ouid=115342582111414277730&rtpof=true&sd=true

Το τεστ αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών

Το τεστ αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών,  μπορείτε να συμπληρώσετε στον πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο, αφού μελετήσετε προσεκτικά το  πρωτότυπο – υποχρεωτικό υλικό  μελέτης. Αμέσως μετά την υποβολή του θα λάβετε στο μειλ σας την βαθμολογία.

Προσοχή: Δεν είναι υποχρεωτικό. Προορίζεται καθαρά για τη δική σας ανατροφοδότηση!!!

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Θεματική Ενότητα Mentoring

Ειδικότερα, μπορείτε να μελετήσετε:

Α’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

 • Το πρωτότυπο – υποχρεωτικό  υλικό μελέτης, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ: 

https://drive.google.com/drive/folders/1kz6b2BwllHzcpV7zfVLZ30YOb_f7FTyV?usp=sharing

 • Τις προαιρετικές ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης από το πρωτότυπο υλικό μελέτης, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ:  

https://docs.google.com/document/d/1RJGzCQuxLNZm2KJynFnd1NHYsRLelCEx/edit?usp=sharing&ouid=115342582111414277730&rtpof=true&sd=true

Β’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

 • Την  προτεινόμενη ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία της 1ης Θεματικής Ενότητας, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ: 

https://drive.google.com/drive/folders/1dRu2tMJfHPCbrPYW59FPze_-1OEgOHU9?usp=sharing

Γ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

 • Τις εκπαιδευτικές ομιλίες TEDx και στο Youtube (Βλ. πιο πάνω)

Δ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

 • Το τεστ  αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKxmi8zWLOyVu7-azXOG3LXWRmaeETPY4khmhqvugkI2RZJw/viewform

© Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ειρήνη Καραμπάση, Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εκπαιδευτικός Π.Ε.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος υλικού με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των κατόχων. Νόμος 2121/1993 και Νόμος 3057/2002, ο οποίος ενσωμάτωσε την οδηγία 2001/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
Join the conversation