Skip to content

Κατηγορία: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άρθρα για την Εκπαίδευση, την Ψυχολογία, τη Συμβουλευτική και την Προπονητική

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Ποιος Φοβάται τον HPV: Ψυχολογικές και Κοινωνικές Αντιδράσεις μετά τη Διάγνωση» Η ιστορία ενός σύγχρονου στίγματος

Παρά το τεράστιο ποσοστό των ανθρώπων (περίπου το 85% του πληθυσμού) που έχουν μολυνθεί από τον ιό HPV [HumanPapillomaVirus-ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων-] οι ψυχολογικές συνέπειες μετά τη διάγνωση είναι σοβαρές […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άτομα με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας είναι μια σοβαρή διαταραχή, που πρωτοεμφανίζεται στην παιδική ηλικία με σημαντικές συναισθηματικές και κοινωνικές επιπτώσεις: οικονομικό κόστος, οικογενειακές εντάσεις, διακοπή της σχολικής φοίτησης, αυξημένες […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με ψυχικές διαταραχές: Πιλοτικό πρόγραμμα Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Αγιάσου «Η Θεομήτωρ».

Η επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με ψυχικές διαταραχές προσκρούει στα κοινωνικά στερεότυπα και υποβαθμίζεται από τους εργαζόμενους στην ψυχική υγεία ως πάρεργο της θεραπευτικής προσέγγισης. Η παρούσα μελέτη συνοψίζει τα […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το κοινωνικό κεφάλαιο και η συστημική προσέγγιση ως παράμετροι σχεδιασμού πολιτικών ψυχικής υγείας για το παιδί και τον έφηβο: Η περίπτωση της ανατολικής Αττικής

The holistic model is based on the principle that children’s and adolescent’s mental health interacts with systemic agents, such as social capital and networks. An intervention on any part of […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός ως γενεσιουργό αίτιο του κοινωνικού αποκλεισμού

Ο όρος κοινωνικός αποκλεισμός περιγράφει τη μη λειτουργική επικοινωνία μεταξύ κοινωνικών ομάδων, υποσυστημάτων και ατόμων, τα οποία κατά τη διαπραγμάτευσή τους με την κυρίαρχη ιδεολογία δε διαθέτουν τους υλικούς και […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο και μετέπειτα παραβατικότητα: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αποτυπωθούν οι αξιολογήσεις εκπαιδευτικών σχετικά με συμπεριφορές μαθητών, που θεωρούνται αποκλίνουσες και να συσχετισθούν με την παραβατικότητα κατά την ενήλικη ζωή. To δείγμα αποτελείται […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διά Βίου Εκπαίδευση, Ηλεκτρονική Μάθηση και Απασχόληση στο Β. Αιγαίο

Το φαινόμενο της ανεργίας, ως ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικο- οικονομικά  προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο , έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο μελέτης . Η παρούσα έρευνα, στόχο της έχει να […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Η εξωτερική εμφάνιση μαθητών ως παράγοντας αιτιακής απόδοσης παραπτωματικής συμπεριφοράς από τους εκπαιδευτικούς κατά την παιδαγωγική διαδικασία»

Το άρθρο αυτό σε πανεπιστημιακό περιοδικό με κριτές διερευνά εάν τα στερεότυπα που συνδέονται με την εξωτερική εμφάνιση επηρεάζουν τις κρίσεις εκπαιδευτικών κατά την αξιολόγηση της παραπτωματικής συμπεριφοράς μαθητών. Τόπος […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η αυτοεκτίμηση, οι αρχές διδασκαλίας και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων ως παράγοντες ενίσχυσης της μαθησιακής επίδοσης ενηλίκων χαμηλού μορφωτικού επιπέδου στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να διερευνήσει το ρόλο της αυτοεκτίμησης και του συνδυασμού της με δημογραφικές και εργασιακές μεταβλητές ως ενισχυτικού παράγοντα για την επίδοση στη διδασκαλία ενηλίκων […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου ως παράγοντα πρόληψης του κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού.

Εμπειρική καταγραφή των στάσεων των εκπαιδευτικών του Βορείου Αιγαίου σχετικά με τη λειτουργία και τους σκοπούς του Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή των στάσεων των εκπαιδευτικών της Λέσβου […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μοντέλα Χρηματοδότησης στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Αποδοτικότητα

Το ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο και η διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας επιβάλλουν μία επαναδιαπραγμάτευση, τόσο του τρόπου χρηματοδότησης των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων, όσο και του ελέγχου διαχείρισης των πόρων τους. Στο παρόν […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κοινωνική Προσαρμογή κωφών ατόμων σε ιδρυματικό και μη ιδρυματικό περιβάλλον

Πρόκειται για έρευνα, που παρουσιάζεται στο άρθρο αυτό, η οποία έχει ως σκοπό τη σύγκριση της κοινωνικής προσαρμογής κωφών ατόμων, τα οποία είχαν φοιτήσει σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κατάρτιση προγράμματος εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας στις φωνολογικές και συντακτικές δεξιότητες και ανάλυση της επίδρασής του στην αναγνωστική ικανότητα της πρώτης και δευτέρας Δημοτικού. Πειραματική μελέτη

Στο άρθρο αυτό με την έρευνα που παρουσιάζει επιχειρήθηκε με πειραματικό τρόπο να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στην αναγνωστική ικανότητα Α΄ και Β΄ Δημοτικού ανάμεσα σε μαθητές […]