Skip to content

Κατηγορία: Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Ο εφιάλτης των τηλεδιασκέψεων

Καθώς προετοιμάζεστε να εισέλθετε σε μία ακόμη επαγγελματική τηλεδιάσκεψη μέσω zoom ή κάποιας άλλης απλής ή περίπλοκης πλατφόρμας, απόγευμα μετά τη δουλειά, αλλά ίσως και Σαββατοκύριακο, υποβαθμίζετε το γεγονός ότι […]

Εκπαίδευση

Τι είναι η γνώση

Άλγος Η γνώση είναι επώδυνη..όσο πιο εύπεπτη η πληροφορία, τόσο λιγότερη η συνεισφορά της στον τοκετό της δημιουργίας Αλλαγή Η μάθηση είναι αλλαγή-Αν δεν τροποποιηθεί η συμπεριφορά, η παρέμβαση μοιάζει […]

Εκπαίδευση

Γιατί τα εικαστικά είναι αλληλένδετα με τα παραμύθια. Παρηγορητικός λόγος και εικόνα

Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Ο λόγος των παραμυθιών είναι παρηγορητικός και και μεταβατικός. Ταξιδεύει τον ακροατή από τη ρεαλιστική διάσταση στη φαντασιακή, από το χαμηλότερο επίπεδο συνειδητότητας […]

programming
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επαγγελματικές προτιμήσεις και επιλογές μαθητών ηλικίας 14-18 ετών

Περίληψη Στόχος της έρευνας ήταν η μελέτη των επαγγελματικών προτιμήσεων αλλά και των τελικών επιλογών των μαθητών γυμνασίου και λυκείου. Συγκεκριμένα μελετήθηκε η επίδραση του επαγγέλματος του πατέρα στις πρώιμες […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εκπαιδευτικές διαδικασίες και επαγγελματικές επιλογές

Η επαγγελματική επιλογή είναι αποτέλεσμα εκπαιδευτικών, κοινωνικοοικονομικών, οικογενειακών παραγόντων και παραγόντων προσωπικότητας. Η σπουδαιότητα αυτών των παραγόντων επιλογής επαγγέλματος τονίζεται από πολλούς ερευνητές.Θα αναπτυχθούν εδώ απόψεις και έρευνες που αναφέρονται […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ

Η αναγνωστική δεξιότητα είναι μια τόσο πολύπλευρη και σύνθετη διαδικασία – πολύ πέραν της αναγνώρισης γραπτών συμβόλων και της μετατροπής τους σε προφορικό λόγο – και εμπλέκει τόσους παράγοντες (π.χ. […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι υποβαθμισμένο στην ελληνική κοινωνία (χαμηλοί μισθοί, δύσκολες συνθήκες εργασίας, έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, φόρτος εργασίας κ.ά.). Ο εκπαιδευτικός ως μέρος της διαδικασίας κοινωνικοποιήσεως των νεαρών […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Ο όρος «μη ικανός αναγνώστης» ανήκει στον τομέα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Υπάρχουν πολλές επιρροές από πολλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι τελικά καθορίζουν αυτόν το χαρακτηρισμό. Πολλοί ερευνητές διαφωνούν […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δραστηριότητα για ΣΕΠ: Συσχέτιση Προσωπικότητας – Επαγγέλματος

Σκοπός: Να γίνει κατανοητό ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και οι πολλαπλοί ρόλοι των μαθητών επηρεάζουν τόσο την επαγγελματική απόφαση, όσο και τη μελλοντική επαγγελματική προσαρμογή. Στόχοι: Διερεύνηση του παρόντος […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΡΕΥΝΑ: ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ, ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν ,δυο φαινομενικά αντικρουόμενες απόψεις κυριαρχούν στην έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιότητας :Η πρώτη τονίζει τον καταλυτικό ρόλο της φωνολογικής ενημερότητας στην κατάκτηση της ανάγνωσης ( Cough & Hillinger , 1980- Frith 1985- Barron,1986 , Shankweiler & Liberman ,1989- Goswami & Bryant ,1990 ).Οι ερευνητές αυτοί μελετώντας αρχικά δυσλεξικά παιδιά διαπίστωσαν […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΚΑΝΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ Οι ικανοί αναγνώστες έχουν αναπτύξει τόσο πολύ τη δεξιότητα αυτή, που μπορούν να διαβάσουν περισσότερες από πέντε λέξεις το δευτερόλεπτο ( Rayner και Pollatsek, 1987 ). Αντιλαμβάνονται λέξεις ή σύνολα λέξεων με την ίδια ευκολία, που προσλαμβάνουν πληροφορίες για φωνήματα ( Cattel, 1986 ) και επεξεργάζονται ταχύτατα ολόκληρες προτάσεις. Το γεγονός αυτό, με μια πρώτη επισκόπηση, αναιρεί τις […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ανάπτυξη της ορθογραφίας στα παιδιά

Ευστράτιος Παπάνης, Ευαγγελία Καραβία Η ορθογραφία αποτελεί μία γνωστική ικανότητα, που δεν είναι έμφυτη αλλά αναπτύσσεται σταδιακά. Αρχικά, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν την πεποίθηση ότι ο γραπτός λόγος είναι μία μη-γλωσσική αναπαράσταση ενός αντικειμένου (π.χ. μια φωτογραφία ή εικόνα), πεποίθηση η οποία σιγά-σιγά μεταβάλλεται οδηγώντας σε αυτή του ότι ο γραπτός λόγος αναπαριστά μερικά μόνο μέρη του γλωσσικού συστήματος […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Can Social trust and participation be reinforced through education? Empirical data from Greece.

Efstratios Papanis and Myrsine Roumeliotou AbstractThe present study is part of a wider research conducted in Greece on social capital and the correlation of its two dimensions – social trust and participation – with variables, such as gender, age, income etc. The study also attempts to explore the differences presented in social capital among participants of different educational levels. The […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οδηγός επιβίωσης στη σχολική τάξη για το νέο εκπαιδευτικό.

Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου ΑιγαίουΑλέξανδρος Παπάνης, ΕΕΔΙΠ Πολυτεχνείου ΘράκηςΕιρήνη-Μυρσίνη Παπάνη, (MSc) Καθηγήτρια ΑγγλικώνΑγνή Βίκη, Δρ Γενικής-Πειραματικής ΨυχολογίαςΕλπίδα Γιαννακού, Κοινωνιολόγος Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτισμικής ετερότητας, θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Τα σχολεία είναι «θεσμοί μάθησης πουγια να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ Στην ηλικία ενός έτους και άνω (01.06) οι προτάσεις δύο λέξεων χρησιμοποιούνται με την ίδια συχνότητα όπως οι προτάσεις μιας λέξης. Ένα επίτευγμα το οποίο φαίνεται να εξαρτάται από την ικανότητα της μνήμης και του εγκεφάλου γενικότερα . (Lennembrg, 1967, Wanner, 1974). Γύρω στα δυο έτη περίπου ξεκινά η συντακτική διαφοροποίηση, δηλαδή μια επέκταση του λεξιλογίου και περαιτέρω […]