Skip to content

Κατηγορία: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άρθρα για την Εκπαίδευση, την Ψυχολογία, τη Συμβουλευτική και την Προπονητική

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αυτοεκτίμηση μαθητών

Φωνές διαμαρτυρίας ακούγονται σε όλη τη χώρα σχετικά με την ανάγκη αλλαγών στην εκπαίδευση. Τονίζεται ότι οι προσπάθειες για ανασχηματισμό, ανασυγκρότηση και για καινοτομίες, πρέπει να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις για […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Με αφορμή μια αυτοκτονία

Συναντώ ολοένα και περισσότερους ανθρώπους, που είχαν καταφέρει να επιβιώσουν σε πολύ σκληρότερες ιστορικές περιόδους, οι οποίοι αδυνατούν σήμερα να εξασφαλίσουν τα βασικά για την επιβίωση. Το ίδιο και νέους, […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται άβολα, όταν καλούνται να εκφράσουν τα πραγματικά  συναισθήματα, να διατυπώσουν την άποψή τους, να διεκδικήσουν, να συναγωνιστούν. Ακόμα κι όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά τους, προτιμούν να μένουν […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Ποιος Φοβάται τον HPV: Ψυχολογικές και Κοινωνικές Αντιδράσεις μετά τη Διάγνωση» Η ιστορία ενός σύγχρονου στίγματος

Παρά το τεράστιο ποσοστό των ανθρώπων (περίπου το 85% του πληθυσμού) που έχουν μολυνθεί από τον ιό HPV [HumanPapillomaVirus-ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων-] οι ψυχολογικές συνέπειες μετά τη διάγνωση είναι σοβαρές […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άτομα με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας είναι μια σοβαρή διαταραχή, που πρωτοεμφανίζεται στην παιδική ηλικία με σημαντικές συναισθηματικές και κοινωνικές επιπτώσεις: οικονομικό κόστος, οικογενειακές εντάσεις, διακοπή της σχολικής φοίτησης, αυξημένες […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με ψυχικές διαταραχές: Πιλοτικό πρόγραμμα Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Αγιάσου «Η Θεομήτωρ».

Η επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με ψυχικές διαταραχές προσκρούει στα κοινωνικά στερεότυπα και υποβαθμίζεται από τους εργαζόμενους στην ψυχική υγεία ως πάρεργο της θεραπευτικής προσέγγισης. Η παρούσα μελέτη συνοψίζει τα […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το κοινωνικό κεφάλαιο και η συστημική προσέγγιση ως παράμετροι σχεδιασμού πολιτικών ψυχικής υγείας για το παιδί και τον έφηβο: Η περίπτωση της ανατολικής Αττικής

The holistic model is based on the principle that children’s and adolescent’s mental health interacts with systemic agents, such as social capital and networks. An intervention on any part of […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός ως γενεσιουργό αίτιο του κοινωνικού αποκλεισμού

Ο όρος κοινωνικός αποκλεισμός περιγράφει τη μη λειτουργική επικοινωνία μεταξύ κοινωνικών ομάδων, υποσυστημάτων και ατόμων, τα οποία κατά τη διαπραγμάτευσή τους με την κυρίαρχη ιδεολογία δε διαθέτουν τους υλικούς και […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

The Agenda of Entrepreneurship and Innovation Activities in E.U.

Entrepreneurship has been recognized as a micro driver of innovation, competitiveness and economic growth. Entrepreneurship in a Schumpeterian view is defined as an attitude of helping innovative ideas become reality […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διά Βίου Εκπαίδευση, Ηλεκτρονική Μάθηση και Απασχόληση στο Β. Αιγαίο

Το φαινόμενο της ανεργίας, ως ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικο- οικονομικά  προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο , έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο μελέτης . Η παρούσα έρευνα, στόχο της έχει να […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Η εξωτερική εμφάνιση μαθητών ως παράγοντας αιτιακής απόδοσης παραπτωματικής συμπεριφοράς από τους εκπαιδευτικούς κατά την παιδαγωγική διαδικασία»

Το άρθρο αυτό σε πανεπιστημιακό περιοδικό με κριτές διερευνά εάν τα στερεότυπα που συνδέονται με την εξωτερική εμφάνιση επηρεάζουν τις κρίσεις εκπαιδευτικών κατά την αξιολόγηση της παραπτωματικής συμπεριφοράς μαθητών. Τόπος […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

The Specialization of Innovation Activities in EU Regions and the Role on the Growth Process

There is a huge literature regarding the main determinants and sources of economic growth. Most of the recent work emphasizes on the role of knowledge, and innovation activities typically produced […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η αυτοεκτίμηση, οι αρχές διδασκαλίας και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων ως παράγοντες ενίσχυσης της μαθησιακής επίδοσης ενηλίκων χαμηλού μορφωτικού επιπέδου στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να διερευνήσει το ρόλο της αυτοεκτίμησης και του συνδυασμού της με δημογραφικές και εργασιακές μεταβλητές ως ενισχυτικού παράγοντα για την επίδοση στη διδασκαλία ενηλίκων […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου ως παράγοντα πρόληψης του κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού.

Εμπειρική καταγραφή των στάσεων των εκπαιδευτικών του Βορείου Αιγαίου σχετικά με τη λειτουργία και τους σκοπούς του Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή των στάσεων των εκπαιδευτικών της Λέσβου […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μοντέλα Χρηματοδότησης στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Αποδοτικότητα

Το ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο και η διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας επιβάλλουν μία επαναδιαπραγμάτευση, τόσο του τρόπου χρηματοδότησης των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων, όσο και του ελέγχου διαχείρισης των πόρων τους. Στο παρόν […]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Inside to the Black-Box: The Implications of Foreign Direct Investment and Innovation Activities in European Union

Research and Development (R&D) and technical change are both directly related to industrial infrastructure conditions, modernization process, productivity levels, regional and socio-economic growth. Technological change caused by Foreign Direct Investments […]

Αρέσει σε %d bloggers: