🌟 Ξεδιπλώστε το δώρο της Αυτοεκτίμησης! 🌟

Είναι ώρα να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας την αυτοπεποίθηση, που χρειάζονται, για να ανθίσουν!

Παρουσιάζουμε με υπερηφάνεια το μοναδικό σεμινάριο κατάρτισης για την παράλληλη ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών και των γονέων τους

Dr Ευστράτιος Παπάνης (Συγγραφέας βιβλίων προσωπικής αναπτυξης και καθηγητής ψυχολογίας)

Κική Μερτζάνη ( Ψυχοθεραπεύτρια, Διευθύντρια Κέντρου Ψυχοθεραπείας Κοχλίας

🌈 Τι προσφέρουμε:
🧒 Παιδαγωγικές δραστηριότητες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση μέσα από δυο δίωρες ον-λάιν συναντήσεις (zoom)
🧩 Παιχνίδια και ψυχολογικές ασκήσεις, που βοηθούν στην ανάπτυξη της θετικής σκέψης.
🤝 Συνομιλία με εξειδικευμένους συμβούλους και παιδαγωγούς.
👫 Φιλικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.
Βιβλία και άρθρα για την αυτοεκτίμηση και την αυτογνωσία.

Δώστε στο παιδί σας την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να λάμψει!

Εγγραφείτε σήμερα και δημιουργήστε το μέλλον του με αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία.

📞 Καλέστε τον αριθμό μας για περισσότερες πληροφορίες: 698 1058069

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΑΣ.
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΔΩ:

https://bit.ly/3MBDVpR

Πότε:
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 17.00-19.00. Αυτοεκτίμηση το κοκτέιλ των συναισθηματικών βιταμινών μας

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 17.00-19.00 Ενισχύστε την αυτοεκτίμηση των παιδιών σας

Κόστος 20 ευρώ και για τις δυο συναντήσεις
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Η αυτοεκτίμηση είναι το κοκτέιλ των συναισθηματικών βιταμινών για σας και τα παιδιά σας. Το κλειδί για ένα λαμπρό μέλλον! 💎✨

«ΕΜΒΑΘΥΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ»

Συμβουλευτική, συλλογική παρέμβαση σε γνωστικό, συναισθηματικό και πραξιακό επίπεδο με βιωματικές ασκήσεις και εφαρμογές.

Σύμβουλος: Δρ Ευστράτιος Παπάνης και Κική Μερτζάνη

«Το δικαίωμα σας στην αυτοεκτίμηση απορρέει από το θέσφατο της αδιαμφισβήτητης ανθρώπινης αξίας σας, από την ορμή, που σας ωθεί με μια αποστροφή του λογισμού σας, να γκρεμίσετε και να θεμελιώσετε τα πάντα και από την παραδοχή πως έχετε καταφέρει, παρά τις αντιξοότητες, να επιβιώσετε ψυχολογικά, κοινωνικά, πνευματικά και βιολογικά μέχρι σήμερα».
Στράτος Παπάνης

«Όλα φανερώνουν ότι μια εσωτερική δυναμική εξιλεώνει τα μειονεκτήματα, πολλαπλασιάζει τα προτερήματα και κάνει τα άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση να μην παραιτούνται, ακόμα και αν μια υπόθεση μοιάζει για χαμένη . Πηγή της αυτοεκτίμησης είναι οι δεξιότητες, που είτε υπνώττουν είτε αναβλύζουν από μέσα σας ».

«Η χαμηλή αυτοεκτίμηση συσχετίζεται με άγχος, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, ενώ η υψηλή
εξαρτάται από την αίσθηση του ελέγχου, την κοινωνική σύγκριση, την άσκηση του σεβασμού, της υπευθυνότητας, της αυτοπραγμάτωσης, τη γονεϊκή αποδοχή».

«Αυξήστε την αυτοεκτίμηση των παιδιών σας. Μια συναισθηματική, τονωτική ένεση για βελτίωση της σχολικής επίδοσης, για τη διεύρυνση των κοινωνικών σχέσεων και για την άρση των συγκρούσεων»

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, μεταξύ άλλων, στην αυτοεκτίμηση παιδιών από χωρισμένους γονείς και στη σημασία της ψηφιακής ταυτότητας των παιδιών στο διαδίκτυο»

ΣΚΟΠΟΣ

Πρόκειται για δύο δίωρες διαδικτυακές συμβουλευτική παρέμβαση, κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες θα μάθουν:

Να προσδιορίζουν και να κατανοούν τα θεωρητικά ρεύματα και τις προσεγγίσεις για την αυτοεκτίμηση

Να αναστοχάζονται για τα προσωπικά αφηγήματα και να αποδέχονται τον εαυτό τους και την προσωπικότητα των παιδιών τους

Να ανακαλύπτουν τα εμπόδια προς την οικοδόμηση ασφαλούς αυτοεκτίμησης

Να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματά τους για τον εαυτό μέσα από μια σειρά ψυχολογικών ασκήσεων

Να προκαλούν και να διαχειρίζονται την αλλαγή

Να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών τους στην καθημερινότητα

Να μελετούν πληθώρα ψυχολογικών κειμένων και βιβλίων, που αποσκοπούν στην αυτοβελτίωση και στη διαλεύκανση καθημερινών καταστάσεων, οι οποίες επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση. Τα κείμενα αυτά θα δοθούν ψηφιακά ή και έντυπα

Self Esteem

Boost your self-esteem and cultivate your children’s self identity and happiness.

Two 2hour online zoom seminars

Dr Efstratios Papanis (writer, psychology professor)
Kiki Mertzani, Owner of Kohlias Psychotherapy

When:
December 4, 17.00-19.00
December 6. 17.00-19.00

Fees: 20 euros for both meetings

Ever wondered why some people seem to effortlessly bounce back from setbacks, while others crumble? The answer lies in two words: Self-Esteem.
Stay tuned as we unpack ‘Self-Esteem’, understanding what it is, why it matters, and how it can transform your life.
Self-esteem is the perception we have of ourselves. It’s our internal dialogue, the voice in our head that says, ‘You’re capable’ or ‘You’re not good enough’. It is shaped by our experiences, our relationships, and our successes and failures.
High self-esteem can lead to confidence, resilience, and a positive outlook, while low self-esteem can result in anxiety, depression, and feeling stuck in life. So, your self-esteem essentially acts as your psychological immune system.
But, here’s the game-changer. You can improve your self-esteem. It’s not static, it’s dynamic, and it can be nurtured and grown.
Start by acknowledging your strengths, practice self-compassion, and challenge negative thinking. With time, you’ll notice a shift in your perception of self, opening a world of potential.
Join us today. Remember, the journey to high self-esteem starts with you. Tune in next time as we delve deeper into the fascinating world of psychology.

Unlock Your Child’s Confidence! 🌟

Empower your child with the self-esteem they deserve. Join our self-esteem seminar for children and watch them bloom!

🌈 What We Offer:
🧒 Engaging workshops that boost self-confidence.
🧩 Games and activities fostering positive thinking.
🤝 Expert counselors and educators.
👫 A friendly environment to build friendships and social skills.

Give your child the self-esteem they need to shine! Register today and help them shape their future with confidence and self-awareness.

📞 Call us for more information and registrations:

698 1058069

REGISTRATION FORM:

https://bit.ly/3MBDVpR

Share the gift of self-esteem with your child. It’s the key to a bright future! 💎✨