Κάθε στιγμή, χαρούμενη ή θλιβερή, αδιάφορη ή σημαντική, σημαδιακή, παραπλανητική, προφητική ή λησμονημένη εμπεριέχει τη δυνατότητα μιας γέννησης κι ενός θανάτου.

Αυτό τις κάνει μοναδικές κι όχι το ανεπανάληπτο και το οριστικό του χρόνου.

Λίγοι το καταλαβαίνουν, κυρίως των συμφορών προσκυνητές και μαθητές του πόνου.

Όμως τούτοι, επίσης καλά γνωρίζουν πως μόνο η μοίρα καθορίζει σε ποιο από τα δύο η πλάστιγγα θα γείρει και πως ανωφέλετες των ανθρώπων οι παρεμβάσεις και οι αυταπάτες.

Εισέλθετε, λοιπόν, στων στιγμών την πεμπτουσία με την περηφάνια εκείνου, που εξίσου γενναία την αρχή ή το τέλος θα υπομείνει.

Ευστράτιος Παπάνης