Αυτάρ Οδυσσεύς ιέμενος και καπνόν αποθρώσκοντα νοήσαι ης γαίης, θανέειν ιμείρεται.

..Πάλι ο Οδυσσέας να έβλεπε τον καπνό της πατρίδας του να ανεβαίνει και ας πέθαινε.

Πατρίδα είναι η γη, όπου σε καθόρισαν όλοι οι αγαπημένοι..

Οι χτύποι της καρδιάς, που έδωσαν αέναους ρυθμούς στην αγάπη τους και αιμάτωσαν την καθάρια ανάμνηση τους..

Η καρδιά δεν είναι πατρίδα, παρά ένα σάβανο με αερικά και οπτασίες.

Η ποθεινή πατρίδα για σένα ήταν εξ αρχής μόνο ο θάνατος.

Στράτος Παπάνης