Πάντα καταλαβαίνουμε πότε ξεκινά ο έρωτας: Όταν οι προσδοκίες, οι ελλείψεις μας και ο ιδανικός εαυτός καθρεφτίζονται στους πόθους για ένα μόνο πρόσωπο. Όταν η ύπαρξη μας χωρά στο σκίρτημα μιας άλλης καρδιάς, όπως ο ήλιος στην πρωινή σταγόνα.
Κι όμως, πόσο πιο δύσκολο να διακρίνουμε τη μέρα, που αρχίζει η παρακμή του. Την ώρα που πιο πολύ δε γίνεται, που παραπάνω δεν έχει. Γιατί ελάχιστοι τολμούν να αποχωρούν τη στιγμή, που ο ίμερος θριαμβολογεί στο απόγειό του, ώστε ανεξίτηλος και τέλειος να παραμένει.
Πλάσματα της φθίσης προτιμάμε το θνητό, αιώνιο να ονομάζουμε, παρά με τον αιφνίδιο θάνατο το άπειρο να του χαρίσουμε.

Στράτος Παπάνης