Αν θέλετε να δώσετε κίνητρο και έμπνευση στη ζωή σας, ακολουθήστε, δίχως σύνθετες ψυχολογικές αναλύσεις, αμφιβολία και αόριστη συγκατάβαση, αυτό που την ουσία του κοσμεί με το αισθητικό κάλλος και την ομορφιά.

Γιατί θα έχετε καταλάβει πως ένας φλογερός της εμψύχωσης λόγος πριν τη μάχη, ένα τραγούδι με νότες, που εξεγείρουν την καρδιά, μια πράξη με της αξιοπρέπειας την ωραιότητα, ένα απροσποίητο πρόσωπο, που σαν πολύχρωμο υαλογράφημα της σκέψης σας ενορχηστρώνει τα σκιρτήματα, ένα τοπίο ασκητικό, που του παραδείσου την απροσμέτρητη ευτυχία αντανακλά και δυο μάτια γυναικεία, θαλπωρή των ερώτων που κάθε γέννηση περικλείουν, είναι η διαβεβαίωση πως όσα θα επιδιώξετε θα είναι εξαίσια και αληθινά.

Η ομορφιά δεν μεταβάλλει την πεμπτουσία των πραγμάτων ή των ανθρώπων την υπόσταση, δεν ακυρώνει τα αντίθετα της, αλλά είναι ο ψίθυρος προς το σύμπαν, που επικυρώνει το αυθεντικό και το αρμονικό κάθε εγχειρήματος

Ευστράτιος Παπάνης