Με ένταση και βουητό σκίζουν τα ύψη φεύγοντας τ´αεροπλάνα·
για τόπους άλλους·
Κάτι δικό μας παίρνουν και πετούνε.
Πυρπολεί τη θάλασσα ο ήλιος· και στα βάθη διαμερίζεται σε χρώματα και αντανακλάσεις
Κάτι δικό μας παίρνει και το διαμελίζει.
Στα τοπία απολιθώματα όσων χαθήκαν. Χαραγμένα πρόσωπα που σβήνουν
Παίρνουν τις ζωές μας και τις εξαργυρώνουν

Στράτος Παπάνης