Έρχεται ώρα, που ζωή και θάνατος ανταγωνίζονται ποιος πρώτος τα αγαπημένα θα λεηλατήσει.

Και τότε είναι, που, καθώς τίποτε άλλο να απειλήσουν δεν μπορούν, η ελευθερία ως λάφυρο του πόνου σου χαρίζεται.

Γιατί με τη βιαιότητα τους σου έμαθαν να μην φοβάσαι και να μην αγαπάς.

Στράτος Παπάνης