Απέναντι η Μικρά Ασία, μια πατρίδα και μια στεριά, που απλώνεται αδιάκοπη μέχρι τις εσχατιές της Κίνας.

Και απο την απεραντοσύνη αυτή να σε χωρίζει μόνο το θαλάσσιο στενό της Μυτιλήνης, άλλοτε γαλήνιο και αδηφάγο κάποτε, όση είναι η απόσταση ανάμεσα στο άπιαστο και το προσιτό.

Στράτος Παπάνης