Και τώρα, που με την τόση φρόνηση και αυτοπεποίθηση κάθε σειρήνας θα έπρεπε να αποστρεφόμαστε το μαγνητισμό και τη λαγνεία, περισσότερο από ποτέ, ελάχιστο κάλλος και ψήγματα σαγήνης αρκούν, για να γίνουμε επαίτες ξανά του έρωτα και της αλαζονικής ηδυπαθείας.

Επειδή εμπειρία δεν είναι να αποφεύγεις τα λάθη, αλλά να παραδίδεσαι, γνωρίζοντας το τίμημα τους πλέον ποιο είναι.

Στράτος Παπάνης