Κάθε φορά που βρίσκεσαι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο παράγεις δεδομένα πολύτιμα για τις επιχειρήσεις και τη διαφήμιση:

Τι σου αρέσει (με την ενδελεχή ανάλυση τριακοσίων likes σου μπορεί να γίνει μια εμπεριστατωμένη σκιαγράφηση των προτιμήσεων σου, τόσο έγκυρη όσο και ένα ψυχογράφημα), τι κοινοποιείς, τι μοιράζεσαι, ποιους συνδέσμους πατάς. Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη σου, ποια είδηση θα παρουσιαστεί πρώτη, ποιο βίντεο θα προταθεί, όλα είναι ζήτημα όχι επιλογής σου, αλλά αλγορίθμων.
Είμαστε τα προϊόντα όσων φαινομενικά μας προσφέρονται και όχι οι αποδέκτες των υπηρεσιών.
Αν φυλλομετράς και δε διασταυρώνεις την πληροφορία, αν μπορείς να διαβάσεις αποσπασματικά μόνο μια παράγραφο και όχι ένα ολόκληρο άρθρο ή βιβλίο, αν επιλέγεις τον πολωτικό λόγο, τα συνθήματα, τα αξιώματα, τις επιφανειακές αναλύσεις και το προκατασκευασμένο συναίσθημα, έχεις ήδη πέσει θύμα των διαμορφωτών της γνώμης.
Ο εκδημοκρατισμός μέσω της πολυφωνίας, η δημοσιογραφία των πολιτών, η άτυπη μόρφωση, η ψηφιακή άρση των περιορισμών, η χειραφέτηση του πολίτη αποτελούν στόχους που δεν πρέπει να λησμονήσουμε.
Αλλιώς ο ψηφιακός κόσμος θα γίνει χώρος τρομοκρατίας και ισοπέδωσης.

Στράτος Παπάνης