Δημιουργήσαμε για σας μια ακμάζουσα κοινότητα στο Viber με τίτλο Προγράμματα Ψυχικής Υγείας.

Ο σύνδεσμος για να ενταχθείτε σε αυτήν είναι: 

https://invite.viber.com/?g2=AQBZxKC0rXy1lEte%2FtwsPypz8pcw4CDDc%2FBQRAIzswzLSv0I%2BHIb4ay59W%2Bc1NR8

Σε αυτήν θα βρείτε λογοτεχνικά και επιστημονικά κείμενα για την Ψυχολογία, την Εκπαίδευση και τις Κοινωνικές Επιστήμες, θα συμμετέχετε σε έρευνες και δωρεάν επιμορφωτικές δράσεις, θα ανακαλύψετε πληροφορίες για την μοριοδοτούμενη κατάρτιση και θα συμμετέχετε σε εκπτωτικές δράσεις. Όταν εγγραφείτε, μπορείτε να μοιραστείτε το σύνδεσμο με τους φίλους σας ή να τους προσκαλέσετε απευθείας στην κοινότητα.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ