Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Προγράμματα Ψυχικής Υγείας
Δωρεάν και υψηλής ζήτησης προσφορές από τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τους συνεργαζόμενους φορείς

  1. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών για αναγνωρισμένη από το κράτος πιστοποίηση γλωσσομάθειας
  2. Εισαγωγή στους υπολογιστές και στο διαδίκτυο για πρόσωπα άνω των 65 ετών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5Y2S-DbjZFB03QbkSS9w57_BVMcZWdg-noFE4K9uEF-dSuA/viewform


Όσοι εκπαιδευόμενοι των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν την μία ή και τις δύο από τις προσφορές συνεργαζόμενων ή άλλων φορέων, παρακαλούμε να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα.

Οι προσφορές παρέχονται ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ προς παλιούς και τωρινούς επιμορφούμενους ή υποψήφιους, που θα προεγγραφούν σε ένα από τα προγράμματα, που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.

Οι προσφορές μπορούν να επεκταθούν σε ΔΥΟ δικά σας πρόσωπα, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν.

Για να αξιοποιήσετε τις προσφορές πρέπει να δηλώσετε το πρόγραμμα, που έχετε παρακολουθήσει ή το πρόγραμμα στο οποίο θα προεγγραφείτε.

Οι δυο προσφορές είναι οι ακόλουθες:

1. Free Studies Learn English (Προσφορά από τη Vellum).

ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα Αγγλικών για τη συμμετοχή σε αναγνωρισμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας από τον ΑΣΕΠ και πιστοποίησης LanguageCert (online εξετάσεις).

Η προσφορά ισχύει για τον επιμορφούμενο (ή αυτόν που θα προεγγραφεί) και για δύο άτομα που θα υποδείξει.

Λεπτομέρειες για την προσφορά δίνονται παρακάτω. Εκπρόσωπος της προσφέρουσας εταιρείας θα επικοινωνήσει με τους ενδιαφερόμενους, ενώ θα αποσταλεί και ενημερωτικό pdf

Περιγραφή Προγράμματος Δωρεάν Εκμάθησης Αγγλικών

Δομή εκπαίδευσης και εξέτασης προγράμματος Learn English

Το πρόγραμμα Learn Εnglish απευθύνεται σε ενήλικες οι οποίοι έχουν περιορισμένο χρόνο εκπαίδευσης. Έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σε δικό τους χρόνου τα βιντεομαθήματα.

Ότι γνωρίζουν μπορούν να το παραλείψουν και να προχωρήσουν παρακάτω. Έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν είτε τα βίντεο είτε τις διαφάνειες που βρίσκονται κάτω από αυτά. Η εκπαίδευση έχει ευέλικτη μέθοδο, καθώς οι εκπαιδευόμενοι ορίζουν πότε και πώς θα εκπαιδευτούν.

Ξεκινούν την εκπαίδευσή τους ουσιαστικά από το μηδέν. Απευθύνεται σε άτομα που έχουν γνώσεις στην Αγγλική γλώσσα, θέλοντας να κάνουν επανάληψη και να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις επικείμενες εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

Το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν και υποψήφιοι οι οποίοι θέλουν να πιστοποιηθούν στα αρχικά επίπεδα γλωσσομάθειας χωρίς να κατέχουν γνώσεις στην Αγγλική γλώσσα (Α1-Β1) και στη συνέχεια να προχωρήσουν και σε ένα ανώτερο επίπεδο πιστοποίησης.

Η εκπαίδευση ξεκινά από το Αγγλικό Αλφάβητο, χωρισμένο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε 18 κεφάλαια τα οποία περιλαμβάνουν περίπου 78 ενότητες (τρεις με τέσσερις σε κάθε κεφάλαιο).

Αρχικά, ολοκληρώνουν μέσω της πλατφόρμας ένα τεστ κατάταξης το οποίο είναι πολλαπλών επιλογών και εμφανίζει το γνωστικό επίπεδο του κάθε υποψηφίου πριν ξεκινήσει την εκπαίδευσή του μέσω του προγράμματος Learn English.

Το τεστ κατάταξης ουσιαστικά έχει στόχο την ενημέρωση του υποψηφίου για το επίπεδο που ήδη κατέχει χωρίς καμία πρόθεση να τον κατατάξουμε εμείς σε κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης.

Κατά την ολοκλήρωση του κάθε κεφαλαίου ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει ασκήσεις εμπέδωσης για να κατανοήσει πλήρως τα γραμματικά και λεξιλογικά φαινόμενα που παρουσιάζονται.

Στο Learn English πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών που προσφέρουμε ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει όσες φορές θέλει τα βιντεομαθήματα ή να διαβάσει τις διαφάνειες.
Το υλικό δεν μπορεί να κατέβει και να εκτυπωθεί διότι υπόκειται σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή για να διαβάζει ο υποψήφιος και να εξασκηθεί όσες φορές επιθυμεί μέχρι και την ημέρα που θα δώσει εξετάσεις και θα πιστοποιηθεί.

Παρέχεται επιπλέον υλικό με λεξιλόγιο (10000 λέξεις και χρήσιμες εκφράσεις). Οι χρήσιμες εκφράσεις δεν εστιάζουν στην εκμάθησή τους για τη πιστοποίηση αλλά βοηθούν τους υποψήφιους να επικοινωνούν και να βελτιώσουν τα προφορικά τους στη καθημερινότητά τους.

Λαμβάνοντας τους κωδικούς, ο κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στη πλατφόρμα του FreeStudies και να παρακολουθήσει τα μαθήματα. Τους στέλνουμε επιστολή καλωσορίσματος με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευσή τους και όλη τη διαδικασία που καλούνται να ολοκληρώσουν.

Ορίζεται επίσης μια τηλεδιάσκεψη όπου αναλύεται η δομή της εκπαίδευσής τους και επιλύονται τυχόν απορίες.

Μέσω e-mail στο learn.english@freestudies.gr αποστέλλουν κάθε απορία που προκύπτει. Η επικοινωνία μαζί τους είναι άμεση.

Τέλος, για να θεωρηθεί η εκπαίδευσή τους ολοκληρωμένη, κάθε υποψήφιος θα πρέπει να ολοκληρώσει τα past papers (παλαιότερα θέματα εξετάσεων – επιπλέον ασκήσεις) και στη συνέχεια να δηλώσει τις εξετάσεις του. Τα παλαιότερα θέματα εξετάσεων ολοκληρώνονται μέσα στη πλατφόρμα και εμφανίζεται το επίπεδο που επέτυχαν.

Μέσω e-mail επικοινωνώντας για τυχόν απορίες με την εισηγήτρια, η ίδια τους παρέχει επιπλέον πληροφορίες και υλικό για περισσότερη και αποδοτικότερη εξάσκηση.

Παρακάτω, σας παρατίθεται το βίντεο που αναλύει την δομή της εκπαίδευσης και της εξέτασης των υποψηφίων:

https://www.youtube.com/watch?v=W8g6aRNYhgM&t=32s όπως επίσης και δείγμα μαθήματος : https://www.youtube.com/watch?v=7-stCyONIzI

Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι ο υποψήφιος να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του. Σε περίπτωση που χρειαστεί παράταση ο υποψήφιος θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας για να διευθετηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα

Δομή εξέτασης
Εφόσον ο κάθε υποψήφιος έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του, έχει τη δυνατότητα να δηλώσει εξετάσεις μέσω του φορέα μας επικοινωνώντας με το αρμόδιο τμήμα. Θα στείλει e-mail στο elearn.elkedim@gmail.com αναφέροντας ότι θέλει να πιστοποιηθεί , τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημέρα που θέλει να δηλώσει εξετάσεις. Οι συνάδελφοι αποστέλλουν κωδικούς στο προσωπικό e-mail του υποψηφίου και ο υποψήφιος δηλώνει ημέρα και ώρα εξέτασης που τον εξυπηρετεί.

Οι εξετάσεις διεξάγονται 24ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα.

Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται αμέσως μόλις ο υποψήφιος ολοκληρώσει την εξέτασή του.
Η συγκεκριμένη πιστοποίηση LΤΕ (φορέας πιστοποίησης Languagecert) αποτελείται μόνο από Reading & Listening ΧΩΡΙΣ έκθεση και προφορικά.

Οι ασκήσεις είναι πολλαπλών επιλογών με τρεις πιθανές επιλογές για το κάθε ερώτημα. Ο κάθε υποψήφιος καλείται να ολοκληρώσει το ακουστικό μέρος της εξέτασης (περίπου 30 ερωτήσεις) και τα κείμενα κατανόησης (περίπου 30 ερωτήσεις) σε 90 λεπτά. Επιλέγει μια απάντηση που θεωρεί σωστή από τις τρεις που του παρουσιάζονται.

Οι εξετάσεις είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας κάτι που σημαίνει ότι ανάλογα με το τις σωστές απαντήσεις που θα δώσει ο υποψήφιος θα λάβει και την αντίστοιχη πιστοποίηση και γι αυτόν τον λόγο, δεν χρειάζεται να δηλώσει στοχευμένα το επίπεδο που θέλει να πιστοποιηθεί.

Σε περίπτωση που δεν έχει επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης. Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι σε hard copy.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση είναι πλήρως αναγνωρισμένη σε όλα τα επίπεδα A1-C2.

Επειδή πλέον δεν ζητείται το επίπεδο Β1 σε προκηρύξεις ή στον ιδιωτικό τομέα, συμβουλεύουμε τους υποψηφίους να δηλώσουν τα παρακάτω επίπεδα B2 – LOWER , C1 – ADVANCED , C2 – PROFICIENCY.

O κάθε υποψήφιος δίνει εξετάσεις από τον χώρο του μέσω του προσωπικού του υπολογιστή.
Τα προαπαιτούμενα που θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του ο υποψήφιος, είναι η καλή σύνδεση στο διαδίκτυο, μικρόφωνο, κάμερα και ακουστικά για να έχει αμφίδρομη επικοινωνία με τον επιτηρητή χωρίς προβλήματα. Στη συνέχεια, θα γίνει η ταυτοποίηση και έλεγχος του περιβάλλοντος του υποψηφίου για να επιβεβαιώσει ο επιτηρητής ότι δεν υπάρχει κάποια βοήθεια. Ο υποψήφιος θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα για τη ταυτοποίηση.

Δείτε παρακάτω την δομή των εξετάσεων:
LISTENING
Listening part 1 : 8 αναφορές , ακούγονται 2 φορές, επιλέγουμε τη σωστή απάντηση.
Listening part 2 : 5 αναφορές, επιλέγουν τη σωστή απάντηση , ακούγεται 2 φορές, ασκήσεις πολλαπλής επιλογής.
Listening part 2-b: Ακούγονται κάποιες συζητήσεις και οι υποψήφιοι διαλέγουν τη σωστή πρόταση από τις επιλογές που τους δίνονται για να συνεχίσουν ή για να ολοκληρώσουν την κουβέντα. – ακούγεται 2 φορές. (10 ατελείς διάλογοι)
Listening part 3 : Ακούγονται κάποιοι σύντομοι διάλογοι (2 φορές) – Ο υποψήφιος καλείται να δώσει τη σωστή απάντηση για κάθε διάλογο. (6 συζητήσεις)
Listening part 4: Μεγαλύτερης διάρκειας μονόλογος ή διάλογος όπου οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σωστά στις ερωτήσεις. (πολλαπλής επιλογής – ακούγεται 2 φορές η κάθε εγγραφή) Τρεις διάλογοι – μονόλογοι για τα επίπεδα A1 – C2.
READING
Reading part 1: Μικρά κείμενα όπου δίνονται πληροφορίες (αγγελίες κλπ) όπου ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) 7 μικρά κείμενα.
Reading part 2: Κείμενα με συμπλήρωση κενών. Δίνονται οι πιθανές απαντήσεις (ασκήσεις πολλαπλής επιλογής) όπου ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει τη σωστή λέξη στο κείμενο.
Τρία κείμενα προς συμπλήρωση. (εξετάζονται γραμματικά και λεξιλογικά φαινόμενα)
Reading part 3: Προτάσεις όπου καλούνται οι υποψήφιοι να συμπληρώσουν τα κενά. (ασκήσεις πολλαπλής επιλογής) – εξετάζονται γραμματικά και λεξιλογικά φαινόμενα (23 προτάσεις προς συμπλήρωση – 3 πιθανές επιλογές.
Reading part 4: 3 κείμενα μεγαλύτερης έκτασης όπου οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τη σωστή απάντηση (3 πιθανές επιλογές)

Παρακάτω, παραθέτουμε την αναγνώριση της πιστοποίησης που έχει αναρτηθεί στον ΑΣΕΠ

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/asep/page11606/page1588032535?_afrLoop=74105608989167897&_adf.ctrl-state=6gcc1ckwz_91#!%40%40%3F_afrLoop%3D74105608989167897%26_adf.ctrl-state%3D6gcc1ckwz_95

Η πιστοποίηση είναι πλήρως αναγνωρισμένη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

2. Μηνιαίο Πρόγραμμα εκμάθησης υπολογιστών (laptop, tablet, κινητά) για άτομα άνω των 65 ετών στην πλατφόρμα zoom

Β) Περιγραφή Προγράμματος Εκμάθησης Υπολογιστών

Η διείσδυση του Διαδικτύου στην Ελλάδα στις ηλικιακές ομάδες άνω των 65 είναι εξαιρετικά χαμηλή.
Όμως στην εποχή, που θα ακολουθήσει την πανδημία, όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, θα παρέχουν και θα απαιτούν ψηφιακές γνώσεις.
Η χρήση των υπολογιστών και του Διαδικτύου από άτομα άνω των 65 προσφέρει κίνητρα για μάθηση, ερεθίσματα για κοινωνική ενασχόληση και κρίνεται απαραίτητη για την ευεξία και διαύγεια των ατόμων αυτών.
Η προσφορά των δωρεάν μαθημάτων από τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι μια αναγκαιότητα, που αποτελεί απαίτηση πολλών κοινωνικών ομάδων.

** Η προσφορά ισχύει έως 15/03/2021.