Κοινό Δελτίο τύπου

Πανεπιστημίου «Νεάπολις Πάφου» (https://www.nup.ac.cy/gr/) και των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (https://psichologiagr.com)

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αμοιβαίο ενθουσιασμό ανακοινώνουν τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας, το οποίο αφορά τον ακαδημαϊκό και οικονομικό τομέα.

Συγκεκριμένα, οι δυο φορείς αποφάσισαν να ισχυροποιήσουν τους δεσμούς τους στα παρακάτω σημεία:

1. Οικονομική και επιστημονική συνεργασία στον τομέα των μεταπτυχιακών και προπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προνομιακή πρόσβαση σε αυτά των επιμορφουμένων από τα Σεμινάρια Ψυχικής Υγείας, που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια, με την αφαίρεση ολόκληρου του ποσού των διδάκτρων, που κατέθεσαν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (400 ευρώ) για την παρακολούθηση οποιουδήποτε από τα ετήσια, εννεάμηνα ή τρίμηνα προγράμματα.

Η έκπτωση αυτή (400 ευρώ) θα δίνεται προσθετικά σε οποιαδήποτε άλλη προωθητική έκπτωση, που εφαρμόζεται κατά την περίοδο της εγγραφής τους από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου προς επιπλέον όφελος των επιμορφουμένων.

2. Οι μεταπτυχιακές και προπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου θα ενισχυθούν με ακαδημαϊκές ανταλλαγές διδασκόντων των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας, που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια διδασκαλίας, σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.

3. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας θα συνδιοργανώνουν μοριοδοτούμενα επαγγελματικά προγράμματα, τα οποία θα προωθούνται από κοινού με όλα τα διαθέσιμα μέσα σε Ελλάδα και Κύπρο.

4. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις θα διοργανώσει ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια επιμόρφωσης για τους διδάσκοντες και τα στελέχη των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας με προνομιακά δίδακτρα, συμβάλλοντας έτσι στη διά βίου κατάρτιση των εκπαιδευτών.

5. Τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας παρέχουν έκπτωση 30% στους φοιτητές και αποφοίτους του Νεάπολις Πάφου, ώστε να αποκτήσουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με ecvet και τις ανάλογες μοριοδοτήσεις.

6. Μετά τη λήξη της πανδημίας προβλέπονται μορφωτικές ανταλλαγές διδασκόντων και στελεχών στις έδρες των δυο φορέων.

7. Ανακοινώνεται η από κοινού διοργάνωση συνεδρίων στο τομέα της Εκπαίδευσης, της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής και η ενίσχυση των ακαδημαϊκών εκδόσεων των δύο φορέων με την έκδοση και διανομή επιστημονικών περιοδικών στην Ελλάδα και στην Κύπρο

Πιστεύουμε ότι η συνεργασία αυτή θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους φοιτητές και τους επιμορφούμενους των δυο φορέων και για το λόγο αυτό καλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για την αξιοποίηση των παραπάνω σημείων επικοινωνώντας άμεσα στα παρακάτω email και τηλέφωνα.

Τα μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα του Νεάπολις Πάφου μπορείτε να τα βρείτε εδώ: https://www.nup.ac.cy/gr/

Τα Σεμινάρια των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας, η παρακολούθηση των οποίων παρέχει όλα τα παραπάνω προνόμια και η εγγραφή σε αυτά βρίσκονται εδώ:

http://ppy.aegean.gr/site/index.php/gr-m-epimorfotika-programmata/gr-m-prokirikseis

Και εδώ:

https://bit.ly/3t72mzR

Τηλέφωνα για πληροφορίες: 2251036520, 2251036580, 2251045006