Μια ευκαιρία για κάθε συγγραφέα να εκδώσει ΔΩΡΕΑΝ και ΨΗΦΙΑΚΑ το έργο του, υπό την επιστημονική εποπτεία των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την εμπειρία του εκδοτικού οίκου Ηδυέπεια
Οι Πράσινες Εκδόσεις ακολουθούν πλήρως τις διαδικασίες έκδοσης, που αφορούν σε μη ψηφιακά βιβλία:
• • Φιλολογική επιμέλεια
• Σελιδοποίηση
• ISBN ISSN
• PDF ή άλλη μορφή EBOOK
• Ανάρτηση στο Eshop των Πράσινων Εκδόσεων
• Διαφήμιση και διοργάνωση παρουσιάσεων
• Συμφωνίες με βιβλιοπωλεία
• Προώθηση
• Εκτύπωση αριθμού εντύπων αντιτύπων κατά απαίτηση του συγγραφέα

Τα περισσότερα στάδια είναι δωρεάν για τους συγγραφείς, όπως και το τελικό προϊόν, αλλά υπάρχει αμοιβή για τον εκδοτικό οίκο όσον αφορά τα εξής:
• Τα κατ´απαίτηση του συγγραφέα εντύπων (αντί ψηφιακών) αντιτύπων.
•Την έκδοση του βιβλίου σε οποιαδήποτε άλλη ψηφιακή μορφή πέρα από αυτή που συμφωνείται.
•Τη διοργάνωση παρουσιάσεων σε μεγάλα βιβλιοπωλεία.
•Την, πέρα των προβλεπόμενων, προώθηση και διαφήμιση του βιβλίου.
Όλα τα παραπάνω βαρύνουν τον συγγραφέα και προβλέπονται αναλυτικά στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του εκδοτικού οίκου και του συγγραφέα.
Τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας έχουν αποκλειστικά επιστημονική εποπτεία και δεν εμπλέκονται σε καμία οικονομική συναλλαγή ή συμφωνία.
Τα βιβλία σας αντιπροσωπεύουν και για τον λόγο αυτό πρέπει:

  1. Να έχουν περάσει από αναλυτική φιλολογική επιμέλεια. Ο σεβασμός στην Ελληνική Γλώσσα είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για δημοσίευση.
  2. Να μην περιέχουν ρητορική μίσους, διακρίσεων, φανατισμού, προσβολής οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας, ύβρεις, ψευδείς ειδήσεις ή παραπλανητικά δεδομένα.
  3. Να μην είναι ούτε κατά το ελάχιστο προϊόντα λογοκλοπής.
  4. Να έχουν πρωτοτυπία, θεωρητικό, ερευνητικό, λογοτεχνικό ή άλλο ενδιαφέρον.
  5. Να τηρούν τη μορφή, τυπολογία και δεοντολογία του επιστημονικού πεδίου ή λογοτεχνικού είδους, που θεραπεύουν.
    Τι πρέπει να κάνω:

Εκδηλώσετε ενδιαφέρον (αν δεν το έχετε ήδη κάνει) εδώ και εκπρόσωπος των Πράσινων Εκδόσεων θα επικοινωνήσει μαζί σας
https://bit.ly/2Z4F2px


Επειδή η αποστολή προς έκδοση βιβλίων είναι μεγάλη θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Ήδη έχουν κατατεθεί πάνω από 80 ολοκληρωμένες προτάσεις.

Πληροφορίες: 2251036580 και 2251036520

Αν θέλετε να μαθαίνετε περισσότερα για τις δράσεις μας πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους

https://psichologiagr.com

http://psichologia.gr

http://ppy.aegean.gr