Χρειαζόμαστε πάνω από 4000.. έχουμε ήδη 300 απαντήσεις 

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το ερωτηματολόγιο για τις νέες τεχνολογίες και τον COVID19 —- Ας ερευνήσουμε την εποχή του COVID 19Θέλουμε 15 λεπτά από το χρόνο σαςΕρωτηματολόγιο επαγγελματικής και εκπαιδευτικής προσαρμογής στις συνθήκες της πανδημίας COVID 19 και στις νέες τεχνολογίες

Σκοπός του παρόντος ερωτηματολογίου είναι η μελέτη και αξιολόγηση της επαγγελματικής και εκπαιδευτικής προσαρμογής στις συνθήκες της πανδημίας COVID-19 και τη χρήση νέων τεχνολογιών. Οι απαντήσεις θα είναι ανώνυμες και τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε όλους όσους κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών.

Παρακαλούμε απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο εδώ 

https://forms.gle/PryUeBcnM2eDYNUy7

© Copyright 2020 Psychological Health Programs University of the Aegean Papanis E., Karampasi E., Gioumouki M., Mpalasa K., Paklatzoglou S.

Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Τηλ 2251036580 και 2251036520

Δείτε τις δράσεις μας εδώ:

 https://psichologiagr.com