Στη μνήμη του Παιδοψυχίατρου Γεώργιου Φρέρη

Τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Εργαστήριο Κοινωνικών & Πολιτικών Θεσμών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκηρύσσουν την πλήρωση δέκα υποτροφιών με κλήρωση για το Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Δικαιώματα του ανθρώπου και εκπαιδευτική διαδικασία. Από τον αυτοσεβασμό στο σεβασμό των άλλων” (https://bit.ly/33i0B7X), στη μνήμη του Παιδοψυχίατρου Γεώργιου Φρέρη (https://bit.ly/3j0GmRU), που θα πραγματοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν ασκούμενοι ή μαχόμενοι δικηγόροι από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λέσβου, ηλικίας έως 35 ετών.

Το πρόγραμμα θεωρεί το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως θεμελιώδη κοινωνική δυναμική. Για το λόγο αυτό εκτιμά την αναγκαιότητα της ένταξης της διδασκαλίας του αντικειμένου σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, με έμφαση σε εκείνες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επομένως, η βασική ομάδα στόχος θα είναι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και ψυχολόγοι, νομικοί. Η επιμόρφωση πραγματοποιείται με ασύγχρονη και σύγχρονη εκπαίδευση μέσω διαδραστικής πλατφόρμας (Google Classroom και Zoom).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα https://forms.gle/uCRdry2fYQW2isuL9 μέχρι 10/10/2020.

Εάν οι αιτήσεις είναι παραπάνω από τις προσφερόμενες θέσεις θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στα γραφεία της δικηγόρου Μυτιλήνης κας Αγγελικής Σαντή.

Επιπλέον οι επωφελούμενοι δικαιούνται έκπτωση 50% σε οποιοδήποτε άλλο από τα τρέχοντα προγράμματα επιλέξουν.

Οι Προκηρύξεις των Προγραμμάτων βρίσκονται εδώ: https://bit.ly/39VRsDW

Πληροφορίες: 2251036580 και 2251036520

Για τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας,
Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Επιστημονικά Υπεύθυνος των Προγραμμάτων

Για το Εργαστήριο Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών, Παναγιώτης Γρηγορίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθυντής Εργαστηρίου