ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΔΙΒΙΜ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Ευστράτιος Παπάνης,

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ/ THERAPY COUNSELING», διάρκειας 450 ωρών.

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έναρξη μαθημάτων: 01/11/2020

Λήξη μαθημάτων: 02/08/2021

Δίδακτρα: 450€ σε δύο δόσεις

Εγγραφές έως: 31/10/2020

Πληροφορίες: Psichologia.gr / Ppy.aegean.gr

Τηλέφωνα: 22510-36520, 22510-36580 (Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr, grammateiappy@aegean.gr

Σύνδεσμος Εγγραφής: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=437

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος

Καμία προσέγγιση από μόνη της δεν θα ήταν δυνατόν να καλύψει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης με σκοπό τη θεραπεία της. Αντιθέτως, ο συνδυασμός θεραπειών, η εναλλαγή από τη μια προσέγγιση στην άλλη, αλλά κυρίως η σύνδεση της μιας με την άλλη, στον κατάλληλο χώρο και χρόνο, έχει ως αποτέλεσμα την επίγνωση του ατόμου αφενός, αλλά και την ενεργοποίηση των προσωπικών του ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα όπως γνωστικό, συμπεριφορικό, σωματικό, συναισθηματικό και πνευματικό αφετέρου. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο η κάθε προσέγγιση, εμπλέκεται και, όχι απλώς διαδέχεται την άλλη, με αποτέλεσμα το άτομο να συνδέσει αλλά και να συνθέσει όλα τα κομμάτια του, ώστε ως ολόκληρο, να επιτύχει και να καλύψει τους βαθύτερους στόχους και τις ανάγκες του.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Μετά το τέλος του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει:

1.Τις διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας.

2.Τη δια βίου ανάπτυξη, συνδυάζοντας τις ανάγκες της κάθε φάσης ζωής του ατόμου, με τις δυνατότητες αλλά και τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται.

3.Το συνδυασμό των διαφορετικών σχολών σκέψης, ο οποίος αναπροσαρμοσμένος δίνει ένα ολιστικό αποτέλεσμα και αγγίζει το άτομο σε γνωστικό, ψυχικό, σωματικό και συναισθηματικό επίπεδο.

Μέθοδος Διδασκαλίας

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από εννέα (9) διδακτικές μηνιαίες ενότητες. Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων, που σημαίνει ότι οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

Διάρκεια (αρχή -τέλος)

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 450 διδακτικές ώρες.

Έναρξη μαθημάτων: 01/11/2020

Λήξη μαθημάτων: 02/08/2021

Τρόπος αξιολόγησης

  • ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΕΣΤ πολλαπλών επιλογών στο τέλος του προγράμματος
  • MΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Ο κάθε εκπαιδευόμενος ατομικά επιλέγει να αναλύσει μια περίπτωση συμβουλευτικής παρέμβασης, βάσει οδηγιών και κανόνων που θα δοθούν, σε χρονικό διάστημα 20 λεπτών. Η παρέμβαση αυτή μαγνητοσκοπείται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Πανεπιστήμιο, για να αξιολογηθεί).

Μοριοδοτήσεις

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).

Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:

• Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.

• Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.

• Δεν αφορά στο Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.

Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

Δίδακτρα

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 450 ευρώ συνολικά και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

1η δόση 225 ευρώ: καταβάλλεται μέχρι 30 Οκτωβρίου 2020

2η δόση 225 ευρώ: καταβάλλεται μέχρι 30 Ιανουαρίου 2021

(Η πληρωμή της πρώτης δόσης κατοχυρώνει και την εγγραφή σας)

*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος/η δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική και ακαδημαϊκή υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο.

Ενότητες Προγράμματος

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

Διδακτική Ενότητα  1

Τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Περιγραφή

Η ομαδική αναλυτική ψυχοθεραπεία (ΟΑΨ) είναι μια αναλυτικού τύπου ψυχοθεραπεία,  που συνδυάζει το βάθος της ψυχαναλυτικής διερεύνησης με το εύρος του κοινωνικού. Η πρώτη αναλυτική ομάδα δημιουργήθηκε το 1940 από τον ψυχίατρο και ψυχαναλυτή S.H. Foulkes (Φουξ) στο ιδιωτικό του ιατρείο στο Exeter της νοτιοδυτικής Αγγλίας.

Διδακτική Ενότητα  2

Τίτλος: Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Περιγραφή

Στην ομαδικό-αναλυτική προσέγγιση, η ομάδα θεωρείται το θεραπευτικό μέσον, αποτελεί δηλαδή το θεραπευτικό εργαλείο. Η ομαδική αναλυτική θεωρία προέρχεται από το συνδυασμό ψυχανάλυσης, κοινωνιολογίας και  συστημικής θεωρίας.

Διδακτική Ενότητα  3

Τίτλος: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ  ΕΡΓΑΛΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ  ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Περιγραφή

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα θα γνωρίσουμε εργαλεία και τεχνικές που κατά την εφαρμογή τους συνυπάρχουν και μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά όσους την εφαρμόζουν.

Διδακτική Ενότητα  4

Τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ CBT

Περιγραφή

Η ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΓΣΘ) είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή ψυχοθεραπείας, αλλά και η ευρύτερα εφαρμοζόμενη σε όλο τον κόσμο, καθώς έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της σε μια πολύ μεγάλη ποικιλία ψυχικών διαταραχών. Στην παρούσα θεματική ενότητα θα γνωρίσουμε τη γέννηση αλλά και την εξέλιξή της.

Διδακτική Ενότητα  5

Τίτλος: Η ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ CBT

Περιγραφή

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Κατεύθυνση αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές θεραπευτικές προσεγγίσεις στο χώρο της ψυχοθεραπείας σήμερα. Με βασική αρχή την αποφασιστική επίδραση της νοητικής κατασκευής του εξωτερικού κόσμου στα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του ατόμου, αποτύπωσε μία διαφορετική θέση σε σχέση με την ψυχανάλυση και το συμπεριφορισμό. Στην πέμπτη διδακτική ενότητα του προγράμματος θα προσεγγίσουμε τους σκοπούς και τους στόχους μιας θεραπείας CBT.

Διδακτική Ενότητα  6

Τίτλος: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Περιγραφή

Η μεθοδολογία της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας αποτελεί ένα απαραίτητο εγχειρίδιο γνώσης για έναν σύμβουλο ψυχικής υγείας λόγω της αμεσότητας και της πρακτικότητας που χαρακτηρίζει τις παρεμβάσεις της. Η γνώση και η εκπαίδευση γύρω από την αντιμετώπιση του άγχους και του πανικού αυτόματα τοποθετεί το άτομο σε μία θέση, όπου εκείνο ελέγχει το πρόβλημα χωρίς να αισθάνεται έρμαιο των δυσκολιών του. Λειτουργεί αποτελεσματικά σε δομές βραχείας υποστήριξης και ψυχοθεραπείας, όπως σε νοσοκομεία, υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινοτικά κέντρα για άτομα και ομάδες.

Διδακτική Ενότητα  7

Τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗ  ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΖΕΥΓΟΥΣ

Περιγραφή

Στην έβδομη διδακτική ενότητα θα γίνει λόγος για την έννοια του «Εγώ» μέσα στο «Εμείς» και εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο οι εμπειρίες της ζωής μας και το ΄΄σχετίζεσθαι΄΄ με τους άλλους καθορίζουν τις ενήλικες σχέσεις μας σε θεωρητικό και βιωματικό πλαίσιο.

Διδακτική Ενότητα  8

Τίτλος: Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Περιγραφή

Η εμβάθυνση στη θεραπεία ζεύγους εξοπλίζει τους σπουδαστές τόσο με τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν και να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων σε επίπεδο συμβουλευτικής, όσο και βοηθά στην προσωπική ανάπτυξη, δείχνοντας τον τρόπο με τον οποίο θα οδηγηθούμε στην ευτυχία και στη δημιουργία ικανοποιητικών σχέσεων στην προσωπική μας ζωή.

Διδακτική Ενότητα  9

Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΖΕΥΓΟΥΣ – ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ

Περιγραφή

Στην ένατη και τελευταία θεματική ενότητα του προγράμματος θα αναλυθούν εργαλεία και τεχνικές της θεραπείας ζεύγους καθώς και οι προεκτάσεις της ψυχοπαθολογίας στην καθημερινότητα ενός ζεύγους.

Εγγραφή / Αναλυτική μέθοδος πληρωμής

Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας:

Προσοχή η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει αποκλειστικά με δική σας χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Εάν χρησιμοποιήσετε κάρτα με διαφορετικά στοιχεία από τα δικά σας (κάρτα που ανήκει σε άλλον) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία στο 2251036580 και 2251036520 για να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή εναλλακτικά να στείλετε μέιλ στο ppy@aegean.gr, δηλώνοντας το.

Πληρωμή μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας

Βήμα 1ο

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση

Οδηγίες:

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία.

Στην επιλογή “συμμετοχή ως” επιλέγετε το ποσό που θα καταθέσετε.

Στο πεδίο “Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συμμετέχοντα” αναγράψτε τον ΑΦΜ σας.

Βήμα 2ο

  • Στο πεδίο 1 επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να λάβετε (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο)
  • Στο πεδίο 2 ‘Τρόπος πληρωμής’ επιλέγετε Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα
  • Στο πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου” το αφήνετε κενό. Για να προχωρήσετε στην πληρωμή, θα πρέπει να πατήσετε εγγραφή.
  • Στη συνέχεια πατήστε Proceed για να μεταφερθείτε στο e-commerce της Alpha Bank.

Συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και έπειτα πατήστε πληρωμή.

Επισημάνσεις

Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή, οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή διδάκτρων.

Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 1 έως 3 μήνες από την περάτωση των σπουδών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1.Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή της αίτησης παραιτείστε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.

2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα e-mail, που είναι διαθέσιμα, είναι τα ακόλουθα ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr και grammateiappy@aegean.gr

Για να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να αναγράφονται τα εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και o μοναδικός αλγόριθμος επιμορφούμενου (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική Αγωγή, 1011003202009032021 ). Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα αγνοείται.

3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων,  την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές Πιστωτικές Μονάδες (Ecvet) και ο χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 1 έως 3 μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

5. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της προκήρυξης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων καλής συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή οποιασδήποτε βεβαίωσης.

9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το πρόγραμμα χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων.

10. Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από copyright και, η με οποιαδήποτε μορφή, αναπαραγωγή του έχει νομικές κυρώσεις.

11. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να αναρτώνται υπό μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης. Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δε θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.

13. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή βεβαίωσης.

14. Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας είναι πρόθυμα να επιλύσουν κάθε πρόβλημα, που φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αρκεί:

α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας.

β. Να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο στη γραμματεία των Προγραμμάτων.