ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΔΙΒΙΜ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Ευστράτιος Παπάνης

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Δεκάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ/ CLINICAL CHILD PSYCHOLOGY», διάρκειας 500 ωρών.

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έναρξη μαθημάτων: 01/11/2020

Λήξη μαθημάτων: 31/08/2021

Δίδακτρα: 450€ σε δύο δόσεις

Εγγραφές έως: 31/10/2020

Πληροφορίες: Psichologia.gr / Ppy.aegean.gr

Τηλέφωνα: 22510-36520, 22510-36580 (Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr

grammateiappy@aegean.gr

Σύνδεσμος Εγγραφής: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=436

σε ποιουσ απευθυνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος

Παιδοψυχολογία είναι ο κλάδος της Ψυχολογίας που επικεντρώνεται στο νου και τη συμπεριφορά των παιδιών από την προγεννητική ανάπτυξη έως και την εφηβεία. Συγκεκριμένα, ο κλάδος της Παιδοψυχολογίας ερευνά τη νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Κάποια από τα σημαντικότερα θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε αυτόν τον κλάδο περιλαμβάνουν τη γενετική, την ανάπτυξη της γλώσσας, την προσωπικότητα, τους ρόλους των φύλων, τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη.

Η επιστήμη της Παιδοψυχολογίας περιλαμβάνει τον αξιοσημείωτο κλάδο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας (Child Development), ο οποίος διερευνά την ανάπτυξη του ατόμου από τη στιγμή της σύλληψης του και την εμβρυϊκή ηλικία, έως και την εφηβική ηλικία.

Ταυτόχρονα, η επιστήμη της Παιδοψυχολογίας εστιάζει στον τομέα της Ψυχοπαθολογίας του Παιδιού (Child Psychopathology). Η ψυχοπαθολογία του παιδιού σχετίζεται με την εκδήλωση των ψυχικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους. Η Διαταραχή Συμπεριφοράς, η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ), καθώς και η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι παραδείγματα της παιδικής ψυχοπαθολογίας.

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενέργειας είναι η απόκτηση σημαντικών και εξειδικευμένων γνώσεων στην κλινική παιδοψυχολογία.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:

1.γνωρίζουν τις βασικές αρχές της αναπτυξιακής ψυχολογίας και της ψυχοπαθολογίας παιδιών και εφήβων, καθώς και στοιχεία θεραπευτικής παρέμβασης

2.κατέχουν τις θεωρίες της προσωπικότητας και της νοημοσύνης

3.επεξηγούν και να ερμηνεύουν τη συμπεριφορά ή τις στάσεις παιδιών και εφήβων

4.αντιλαμβάνονται την επίδραση των λεκτικών και των μη – λεκτικών μεταβλητών, που υπεισέρχονται στη διαδικασία εξέτασης παιδιών και εφήβων (ιδιαίτερα σε σχέση με την άσκηση δύναμης ή εξουσίας στις σχέσεις) και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν τη θεραπευτική παρέμβαση, έτσι ώστε να μην καταλήγουν σε αντίθετο επιθυμητό αποτέλεσμα

5.χρησιμοποιούν δεξιότητες που να είναι ιδιαίτερα διευκολυντικές για τη συνδιαλλαγή, αξιολόγηση και θεραπευτική παρέμβαση (όπου είναι απαραίτητη) σε παιδιά και εφήβους.

6.ξεπερνούν ενδεχόμενους περιορισμούς που μπορεί να ενυπάρχουν στην κατεύθυνση των πιθανών αλλαγών ή στόχων που θα επιτευχθούν, ως αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ή της ψυχοθεραπείας παιδιών και εφήβων

7. αμβλύνουν προκαταλήψεις και στερεότυπα, ώστε να μην επηρεάζεται η προσέγγισή τους αναφορικά με τα ίδια τα παιδιά/εφήβους αλλά και τις οικογένειες αυτών.

Μέθοδος Διδασκαλίας

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δέκα (10) διδακτικές μηνιαίες ενότητες. Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει σύγχρονη και ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων, που σημαίνει ότι οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό. Στις σύγχρονες συναντήσεις οι επιμορφούμενοι θα έχουν ενεργή συμμετοχή σε βιωματικές δραστηριότητες μέσα από μελέτη και ανάλυση περιπτώσεων, έχοντας κατακτήσει αναπτυξιακές θεωρίες και γνώσεις παιδικής και εφηβικής παιδοψυχολογίας.

Διάρκεια (αρχή -τέλος)

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 500 διδακτικές ώρες.

Έναρξη μαθημάτων: 01/11/2020

Λήξη μαθημάτων: 31/08/2021

Τρόπος αξιολόγησης

  • ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΕΣΤ πολλαπλών επιλογών στο τέλος του προγράμματος
  • MΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Ο κάθε εκπαιδευόμενος ατομικά επιλέγει να αναλύσει μια περίπτωση συμβουλευτικής παρέμβασης, βάσει οδηγιών και κανόνων που θα δοθούν, σε χρονικό διάστημα 20 λεπτών. Η παρέμβαση αυτή μαγνητοσκοπείται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Πανεπιστήμιο, για να αξιολογηθεί).

Μοριοδοτήσεις

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 500 ωρών πιστώνει 25 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).

Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:

• Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.

• Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.

•Δεν αφορά στο Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.

Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

Δίδακτρα

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 450 ευρώ συνολικά και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

1η δόση 225 ευρώ: καταβάλλεται μέχρι 30 Οκτωβρίου 2020

2η δόση 225 ευρώ: καταβάλλεται μέχρι 30 Ιανουαρίου 2021

(Η πληρωμή της πρώτης δόσης κατοχυρώνει και την εγγραφή σας)

*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος/η δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική και ακαδημαϊκή υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο.

Ενότητες Προγράμματος

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

Διδακτική Ενότητα  1

Τίτλος: Εισαγωγή στην Κλινική Παιδοψυχολογία

Περιγραφή

H παιδοψυχιατρική είναι μία ιατρική ειδικότητα. Έχει αντικείμενο την ψυχική υγεία του παιδιού, του εφήβου και της οικογένειας με σκοπό τη διατήρηση αλλά και την αποκατάσταση αυτής, όταν το υποδεικνύουν οι συνθήκες και οι ενδείξεις.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, η παιδοψυχιατρική εστιάζει στις εξής λειτουργίες: την Ενημέρωση, την Πρόληψη, την Υποστήριξη, τη Διάγνωση και τη Θεραπεία.

Διδακτική Ενότητα  2

Τίτλος: Διαγνωστική  Εκτίμηση Παιδιού και Εφήβου, Ταξινόμηση, Καταγραφή αποτελεσμάτων

Περιγραφή

Η ψυχιατρική αξιολόγηση του παιδιού και του εφήβου ξεκινά με τη λήψη του ψυχιατρικού ιστορικού μέσω συνέντευξης του νεαρού ατόμου και των γονέων ή κηδεμόνων του. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τη λεπτομερή εξερεύνηση των πρόσφατων ανησυχιών σε ό,τι αφορά τα συναισθηματικά ή συμπεριφοριστικά προβλήματα του παιδιού, την υγεία και ανάπτυξη του παιδιού, το ιστορικό της γονεϊκής φροντίδας και τις οικογενειακές σχέσεις. Συμπεριλαμβάνει την προσεκτική παρατήρηση συμπεριφοράς, καθώς και τη λεπτομερή θεώρηση των υποκειμενικών εμπειριών του νεαρού ατόμου. Η αξιολόγηση, επίσης, περιλαμβάνει την παρατήρηση των ενδοοικογενειακών σχέσεων και κυρίως των σχέσεων μεταξύ του παιδιού και των γονέων.

Η αξιολόγηση μπορεί να συμπληρωθεί με τη χρήση ειδικών τεστ, τα οποία προσφέρουν έναν βαθμό αντικειμενικότητας και συνέπειας στην κλινική αξιολόγηση. Πιο εξειδικευμένα, ψυχομετρικά τεστ μπορεί να χορηγηθούν από τον ψυχολόγο, όπως το τεστ νοημοσύνης WISC-III. Επίσης, συχνά είναι αναγκαία η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών, η λογοπεδική και η εργοθεραπευτική αξιολόγηση για να ολοκληρωθεί η διάγνωση.

Διδακτική Ενότητα  3

Τίτλος: Η  Αξιολόγηση της Προσωπικότητας των παιδιών

Περιγραφή

Η αξιολόγηση της προσωπικότητας ενός παιδιού ή εφήβου ακολουθεί μια σειρά από βήματα, τα οποία πρέπει να γίνονται πάντοτε από επαγγελματίες ψυχολόγους, κατάλληλα καταρτισμένους για τη διαδικασία αυτή. Λαμβάνοντας υπόψη τον ευαίσθητο ψυχισμό των παιδιών, η αξιολόγηση τους θα πρέπει να γίνετε με γνώμονα την εξεύρεση της καταλληλότερης θεραπευτικής πρότασης για αυτά.

Διδακτική Ενότητα  4

Τίτλος: Η αξιολόγηση της νόησης στα παιδιά

Περιγραφή

Το θέμα της «νοητικής αναπηρίας» είναι τόσο παλιό όσο και η κοινωνική ιστορία του ανθρώπινου γένους. Έρευνες σε διεθνές επίπεδο έχουν δείξει ότι το 1% έως 3% του πληθυσμού παρουσιάζει νοητική υστέρηση. Κύριο γνώρισμα των ατόμων αυτών είναι η ελλιπής ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ομαλή εξέλιξη και κοινωνική προσαρμογή. Παλιότερα, τα νοητικά ανάπηρα άτομα θεωρούνταν ανεπίδεκτα για οποιαδήποτε εκπαίδευση ή άσκηση. Στις μέρες μας ωστόσο, υπάρχει σημαντική κατανόηση γύρω από την περίπλοκη φύση της νοητικής αναπηρίας και ορισμένες από τις παλαιότερες προσεγγίσεις, όπως για παράδειγμα ο ιδρυματισμός, αλλάζουν και αναπροσαρμόζονται για να συμβαδίσουν με τη γνώση μας γύρω από την παθολογική αυτή κατάσταση. Αυτή η αλλαγή στάσης οφείλεται κυρίως στα συμπεράσματα εμπειρικών μελετών της κοινωνικής προσαρμογής και επαγγελματικής αποκατάστασης των νοητικά ανάπηρων ατόμων, οι οποίες αποδεικνύουν ότι  με ειδική αγωγή και καθοδήγηση, μερικά από τα άτομα αυτά μπορεί να αποδειχθούν κοινωνικώς επαρκή και οικονομικώς ανεξάρτητα (Παρασκευόπουλος, 1980). Υπάρχει γενικώς συμφωνία όσον αφορά την αξιοποίηση της ανάπτυξης των νοητικά υστερούντων παιδιών, τουλάχιστον εκείνων, των οποίων το νοητικό τους δυναμικό το επιτρέπει, βοηθώντας έτσι να ζήσουν ανθρώπινα και με αξιοπρέπεια, ως συμμετέχοντες πολίτες σε σχετικά ελεγχόμενο κοινωνικό περιβάλλον. Παρ’ όλη την επιστημονική πρόοδο, η νοητική υστέρηση αποτελεί μέχρι σήμερα ένα σύγχρονο και σχεδόν άλυτο παιδαγωγικό πρόβλημα. Η κατανόηση της φύσης της νοητικής αναπηρίας, η προσπάθεια ταξινόμησής της, η διερεύνηση της αιτιολογίας της, ο καθορισμός του κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισίου, καθώς επίσης και ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση των διαγνωστικών και παρεμβατικών μεθόδων, αποτελούν μερικά από τα κρίσιμα  πεδία έρευνας, στα οποία συμμετέχουν και συνεργάζονται επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως γιατροί, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές κ.ά.

Διδακτική Ενότητα 5

Τίτλος: Διαταραχές της φυσιολογικής ανάπτυξης

Περιγραφή

Οι Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (ΕΜΔ) είναι οι διαταραχές οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές ελλείψεις στην εκμάθηση των σχολικών δεξιοτήτων με την παράλληλη αποτυχία ανάπτυξης κάποιας ικανότητας στην κατάλληλη ηλικία. Ο λόγος και η ομιλία του παιδιού αναπτύσσονται με τη σωστή σειρά, αλλά με πιο αργό ρυθμό. Η διαταραχή του λόγου αναφέρεται στη χρήση της γλώσσας, η οποία δεν ακολουθεί τα στάδια φυσιολογικής γλωσσικής ανάπτυξης. Για την ανάπτυξη του λόγου του παιδιού είναι απαραίτητες οι προγλωσσικές δεξιότητες, οι οποίες αφορούν στην καλή βλεμματική επαφή του παιδιού, την εναλλαγή σειράς, τη μίμηση, την προσοχή και τη συγκέντρωση. Αξιολογούνται οι προγλωσσικές δεξιότητες του παιδιού, το παιχνίδι, η κατανόηση, η έκφραση, η συντακτική δομή της πρότασης, τα μορφολογικά στοιχεία του λόγου, η άρθρωση, η φωνολογία, η σημασιολογία, η πραγματολογία, οι γνωστικές ικανότητες. H Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μια νευροβιολογική αναπτυξιακή διαταραχή που διατηρείται εφ’ όρου ζωής. Μπορεί να διαγνωστεί με ασφάλεια από το 2ο έτος της ηλικίας ενός παιδιού, πλέον ωστόσο έχουμε στα χέρια μας αρκετά ευαίσθητα διαγνωστικά εργαλεία, που πολλές φορές καθιστούν την διάγνωση ασφαλή ήδη από τους 18 μήνες της ζωής του ατόμου. Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ) θεωρείται ότι αποτελεί έναν σταθερό τρόπο συμπεριφοράς που εκδηλώνεται σε μικρή ηλικία και περιλαμβάνει την υπερκινητικότητα, την παρορμητικότητα και τη διάσπαση προσοχής. Στην Αγγλοσαξονική βιβλιογραφία θεωρείται μια από τις συχνότερες νευροαναπτυξιακές διαταραχές της παιδικής ηλικίας.

Διδακτική Ενότητα  6

Τίτλος: Συναισθηματικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς με έναρξη συνήθως κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία

Περιγραφή

Οι συναισθηματικές διαταραχές και οι διαταραχές της συμπεριφοράς που ξεκινούν στην παιδική και εφηβική ηλικία είναι το ζήτημα που θα αναπτυχθεί στην τρέχουσα θεματική ενότητα. Συγκεκριμένα θα αναλυθούν 1)οι διαταραχές της Διατροφής και τα προβλήματα που επιφέρουν, όπως η παχυσαρκία, το υπερβάλλον σωματικό βάρος, η Ψυχογενής Ανορεξία (Νευρική Ανορεξία), η Ψυχογενής βουλιμία (Νευρική βουλιμία) και η Επεισοδιακή Υπερφαγία (BingeEating), 2)οι διαταραχές του ύπνου μη οργανικής αιτιολογίας, όπως οι αϋπνίες, οι παραϋπνίες, οι αναπνευστικές διαταραχές του ύπνου, οι υπερυπνίες κεντρικής αιτιολογίας, οι κινητικές διαταραχές του ύπνου, οι διαταραχές του κιρκαδιανού ρυθμού, τα μεμονωμένα συμπτώματα και φυσιολογικές παραλλαγές και τέλος άλλες διαταραχές του ύπνου, 3)οι διαταραχές μη οργανικής αιτιολογίας όπως: ενούρηση, εγκόπριση – επαναλαμβανόμενη, εκούσια ή ακούσια αφόδευση κ.α., 4)οι διαταραχές που εκδηλώνονται με στερεότυπες κινήσεις, εκούσιες, επαναλαμβανόμενες, στερεότυπες, μη λειτουργικές (και συνήθως ρυθμικές) κινήσεις, που δεν αποτελούν τμήμα κάποιας αναγνωρισμένης ψυχιατρικής ή νευρολογικής κατάστασης, 5)οι διαταραχές που εκδηλώνονται με μυοσπάσματα (τικ). Τα συνήθη απλά κινητικά τικ περιλαμβάνουν βλεφαρόσπασμο, τίναγμα του τραχήλου, ανύψωση των ώμων, και μορφασμούς του προσώπου. Τα συνήθη απλά φωνητικά τικ περιλαμβάνουν τον throatclearing, γαύγισμα, αναρρόφηση του περιεχομένου της ρινός, σφύριγμα. Τα συνήθη περίπλοκα τικ περιλαμβάνουν: τα χτύπημα κατά του εαυτού, την αναπήδηση, το χοροπήδημα. Τα συνήθη περίπλοκα φωνητικά τικ περιλαμβάνουν: την επανάληψη συγκεκριμένων λέξεων, και μερικές φορές την χρησιμοποίηση κοινωνικά μη αποδεκτών (συχνά άσεμνων) λέξεων (κοπρολαλία) και την επανάληψη των ήχων και των λέξεων (παλλαλία).

Διδακτική Ενότητα 7

Τίτλος: Οι Ψυχιατρικές Διαταραχές στα παιδιά και στους εφήβους

Περιγραφή

Αν και οι ψυχιατρικές διαταραχές στους εφήβους δεν είναι σπάνιες, δεν τους παρέχεται πάντα η ιατρική φροντίδα που χρειάζονται. Υπάρχει μια μακροχρόνια πεποίθηση ότι τα συναισθηματικά επεισόδια είναι απλά ένα φυσιολογικό μέρος της ανάπτυξης των εφήβων. Ωστόσο, οι ψυχιατρικές διαταραχές σε εφήβους απαιτούν κλινική προσοχή, εφόσον δεν αποτελούν πάντοτε μια συμπεριφορά που οφείλεται στην ηλικία. Χωρίς θεραπεία, οι έφηβοι διατρέχουν αυξημένους κινδύνους για διάφορα προβλήματα, όπως η μειωμένη ακαδημαϊκή απόδοση, η κατάχρηση ουσιών, η συμπεριφορά ανάληψης κινδύνων και η αυτοκτονία. Είναι σημαντικό οι οικογένειες, τα σχολεία, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και οι έφηβοι να μην αγνοούν τα συμπτώματα της ψυχικής ασθένειας ή να τις αποδίδουν σε κάτι που οι έφηβοι απλώς «περνούν».

Διδακτική Ενότητα  8

Τίτλος: Διαταραχές Συμπεριφοράς

Περιγραφή

Η διαταραχή διαγωγής αναφέρεται σε ένα ψυχιατρικό σύνδρομο που σχετίζεται με την ύπαρξη τριών τουλάχιστον μορφών προβληματικής συμπεριφοράς για χρονικό διάστημα άνω των έξι μηνών (DSM-IV, 1990). Το κεντρικό σημείο που τη διαφοροποιεί από άλλα ψυχιατρικά σύνδρομα είναι ότι αφορά μία διαταραχή της συμπεριφοράς και όχι της σκέψης ή του συναισθήματος. Οι έφηβοι με τη διαταραχή αυτή, συνήθως τείνουν να διαπράττουν αντικοινωνικές πράξεις με έναν σταθερά επαναλαμβανόμενο τρόπο.

Η διαταραχή διαγωγής είναι τρεις έως τέσσερις φορές συχνότερη στα αγόρια από ότι στα κορίτσια (Balk, 1995). Συνήθως εκδηλώνεται νωρίτερα από τις άλλες διαταραχές, από τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου ή και τις τελευταίες του δημοτικού. Σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά με διαταραχή διαγωγής εκδηλώνουν παραπτωματική συμπεριφορά στην εφηβεία ή και αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας στην ενήλικη ζωή (Ebata, Petersen&Conger, 1984).

Ο Elliot και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν πως ενώ το 87% των εφήβων διαπράττει τουλάχιστον μία παράνομη πράξη, μόνο το 8% εμπλέκεται σε σοβαρές και χρόνιες μορφές εγκληματικής δραστηριότητας. Στην Ελλάδα, κατά τη δεκαετία 1984-1994 σημειώθηκε αύξηση 35% στα παραπτώματα που διαπράχθηκαν από εφήβους ηλικίας από 13 έως 18 ετών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το γενικό πληθυσμό παρουσίασε μείωση 22,3%.

Διδακτική Ενότητα  9

Τίτλος: Σωματική κακοποίηση των παιδιών: παραμέληση & ψυχική υγεία

Περιγραφή

Το φαινόμενο της κακοποίησης και της παραμέλησης του παιδιού είναι άμεσα συνδεδεμένο με πολιτισμικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Εξαρτάται και από τα πρότυπα τα οποία κάθε κοινωνία επιβάλλει στους γονείς σχετικά με τους τρόπους ανατροφής, πειθαρχίας και συμπεριφοράς των παιδιών. Η κακοποίηση και η παραμέληση ενός παιδιού γίνεται αφορμή για να διαταραχθεί σοβαρά η σχέση του με τους γονείς του. Επίσης, πολλοί γονείς που κακοποιούν τα παιδιά τους, παράλληλα τα αγαπούν. Δεν μπορούν όμως να ενδιαφερθούν γι’ αυτά, πράγμα που δύσκολα το παραδέχονται.

Διδακτική Ενότητα  10

Τίτλος: Οικογένεια και επιδράσεις στην ψυχοσυναισθηματική ισορροπία του παιδιού

Περιγραφή

Η οικογένεια, ως σύστημα, αποτελεί το ζωντανό χώρο, όπου το παιδί διαμορφώνει τον εν δυνάμει πυρήνα του εαυτού του. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι η οικογένεια είναι η πρωτογενής ομάδα, η οποία βρίσκεται μέσα στα όρια του βιολογικού και του κοινωνικού. Η οικογένεια στην εποχή μας είναι μια ομάδα κοινωνική που ταλαντεύεται. Οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις έχουν να κάνουν με τις επιρροές του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, που μπορεί να είναι έντονες και διαβρωτικές. Η οικογένεια του παλιού καιρού δεν μοιάζει με την οικογένεια του σημερινού. Βέβαια αποτελούσε και τότε μια ομάδα, η οποία όμως είχε άλλο περιεχόμενο ζωής και άλλη σύνθεση. Οι πόλοι ήταν διαφορετικοί και ξεκάθαροι. Η παραδοσιακή δομή των οικογενειών έχει αλλάξει. Η οικογένεια συχνά δεν αποτελείται μόνο από τους δύο γονείς με τα παιδιά τους. Ένα σημαντικό ποσοστό αποτελείται από μονογονεϊκές οικογένειες, από οικογένειες που έχουν προκύψει από διαζύγια ή χωρισμό των γονιών και άλλες μικτές καταστάσεις, όπου διάφορα άτομα επιλέγουν ή καλούνται να ζήσουν μαζί. Αυτό που χαρακτηρίζει όλα τα άτομα αυτά είναι ότι συμμετέχουν συναισθηματικά και μοιράζονται μια κοινή ζωή, αναλαμβάνοντας παράλληλα από κοινού τις πολλαπλές ευθύνες, που έχει η οικογενειακή ζωή. Η οικογενειακή ευτυχία δεν εξαρτάται από το είδος της δομής της. Η δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ των μελών που την αποτελούν, ανεξάρτητα από τους βιολογικούς ή άλλους συσχετισμούς είναι αυτή που καθορίζει την ευτυχία μιας οικογένειας.

Εγγραφή / Αναλυτική μέθοδος πληρωμής

Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας:

Προσοχή η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει αποκλειστικά με δική σας χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Εάν χρησιμοποιήσετε κάρτα με διαφορετικά στοιχεία από τα δικά σας (κάρτα που ανήκει σε άλλον) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία στο 2251036580 και 2251036520 για να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή εναλλακτικά να στείλετε μέιλ στο ppy@aegean.gr, δηλώνοντας το.

Πληρωμή μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας

Βήμα 1ο

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση

Οδηγίες:

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία.

Στην επιλογή “συμμετοχή ως” επιλέγετε το ποσό που θα καταθέσετε.

Στο πεδίο “Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συμμετέχοντα” αναγράψτε το ΑΦΜ σας

Βήμα 2ο

  • Στο πεδίο 1 επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να λάβετε (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο)
  • Το πεδίο 2 ‘Τρόπος πληρωμής” επιλέγετε Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα
  • Το πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου” το αφήνετε κενό. Για να προχωρήσετε στην πληρωμή θα πρέπει να πατήσετε εγγραφή.
  • Στη συνέχεια πατήστε Proceed για να μεταφερθείτε στο e-commerce της Alpha Bank.

Συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και έπειτα πατήστε πληρωμή

Επισημάνσεις

Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή, οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή διδάκτρων.

Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 1 έως 3 μήνες από την περάτωση των σπουδών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1.Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή της αίτησης παραιτείστε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.

2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα e-mail που είναι διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr και grammateiappy@aegean.gr

Για να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να αναγράφονται τα εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και o μοναδικός αλγόριθμος επιμορφούμενου (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική Αγωγή, 1011003202009032021 ) . Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα αγνοείται.

3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων, την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές Πιστωτικές Μονάδες (Ecvet) και ο χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 1 έως 3 μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

5. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της προκήρυξης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων καλής συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή οποιασδήποτε βεβαίωσης.

9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το πρόγραμμα χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων.

10. Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από copyright και η με οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του έχει νομικές κυρώσεις.

11. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να αναρτώνται υπό μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης. Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.

13. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή βεβαίωσης.

14. Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας είναι πρόθυμα να επιλύσουν κάθε πρόβλημα, που φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αρκεί:

α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας.

β. Να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο στη γραμματεία των Προγραμμάτων.