Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στις κυριότερες θεωρίες της προπαγάνδας, ως επικοινωνιακής εκτροπής της εξουσίας και των ΜΜΕ, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση τεχνητής συναίνεσης και παραπλάνησης της κοινής γνώμης. Η εξουσία ως συστηματική επιρροή, μετέρχεται παντοίων μέσων και ψυχολογικών μηχανισμών, για να πείσει σε καταστάσεις αμφιβολίας και ρευστότητας. Παράλληλα, τονίζονται οι καταστάσεις εκείνες, που η προπαγάνδα μπορεί να αποτελέσει επικοινωνιακό εργαλείο για τη διασπορά και ενίσχυση θετικών αναπαραστάσεων, όπως η περιβαλλοντική συνείδηση και η αποδοχή της αντικαπνιστικής εκστρατείας. Τέλος, εξετάζεται το κίνημα των αγανακτισμένων από την πλευρά των επικοινωνιακών τεχνικών, που χρησιμοποιούνται για την παγκόσμια διάδοσή του και αναλύεται η επίδραση του διαδικτύου ως μέσου προπαγάνδας, αλλά και ως αντίδοτο σε αυτήν.

ΜΜΕ, προπαγάνδα και διαδίκτυο. Παπάνης, E. (2011). Νέοι, Έγκλημα και Κοινωνία, τ.χ. 6

Μπορείτε να κάνετε παραπομπή στην εργασία σύμφωνα πάντα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία