Περίληψη
Οι εφαρμογές γνωριμιών είναι μια κατηγορία εφαρμογών που γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς. Στις συγκεκριμένες εφαρμογές γίνεται κοινή χρήση προσωπικών πληροφοριών οι οποίες κάποιες φορές δεν είναι αληθής. Η εργασία αυτή μελετάει τους λόγους χρήσης των συγκεκριμένων εφαρμογών και τις κοινωνικές τους επιπτώσεις,όπως και τους κινδύνους ασφαλείας που θέτονται με τη χρήση αυτών των εφαρμογών. Πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα με οnline ερωτηματολόγιο για να διερευνηθούν τα άτομα που χρησιμοποιούν εφαρμογές γνωριμίας. Από τα 177 άτομα που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο τα 49 άτομα δήλωσαν πως χρησιμοποιούν εφαρμογές γνωριμίας,με τα οποία στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει πως οι χρήστες θεωρούν οτι είναι πιο εύκολες και πιο αποτελεσματικές οι γνωριμίες μέσω των εφαρμογών, θεωρούν οι γυναίκες του δείγματος πως μπορείς να ερωτευτείς και να υλοποιήσεις μία πραγματική σχέση ζωής σε αντίθεση με τους άνδρες που τις χρησιμοποιούν για σεξουαλική συνεύρεση. Τέλος αναγνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους χρήσης των εφαρμογών και προσπαθούν να τις χρησιμοποιούν με ασφάλεια.

Λέξεις Κλειδιά: Εφαρμογές γνωριμίας, κοινωνικές σχέσεις, κοινωνικές επιπτώσεις, εξαπάτηση.

Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ανδρομάχη Μπούνα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μπορείτε να κάνετε παραπομπή στην εργασία σύμφωνα πάντα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία