Η Τρίτη ηλικία συνδέεται με μύθους, στερεότυπα και παρεξηγήσεις, κοινός παρονομαστής των οποίων είναι η απώλεια της αυτονομίας, η επιδείνωση της ποιότητας ζωής και η περιθωριοποίηση. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της συνέντευξης, για να αναδειχθούν τα προβλήματα που απασχολούν τα ηλικιωμένα άτομα. Διεφάνη ότι όσα άτομα διαβιούσαν σε ιδρύματα ή γηροκομεία παρουσιάζαν συμπτώματα κατάθλιψης, ενώ οι ηλικιωμένοι που διατηρούσαν σχέσεις με τα παιδιά και τα εγγόνια τους αισθάνονταν πιο δημιουργικοί.

Έρευνα και Εκπαιδευτική Πράξη στην Ειδική Αγωγή, Παπάνης, Ε. Γιαβρίμης, Π. & Βίκη, Α. (2011). Εκδόσεις Σιδέρη, ISBN 9789600805185, 685 σελίδες. Συμμετοχή με το άρθρο: Τρίτη Ηλικία και Κατάθλιψη, Παπάνης, Ε. σελ. 323- 348.

Μπορείτε να κάνετε παραπομπή στην εργασία σύμφωνα πάντα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία