ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Ευστράτιος Παπάνης,

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ Επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο: «Διαδικτυακή Διανομή και Πώληση Ξενοδοχειακού Αποθέματος» (450 ΩΡΩΝ)

 

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τηVellum Global Educational Services ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το δεκάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Διαδικτυακή Διανομή και Πώληση Ξενοδοχειακού Αποθέματος/ Online Inventory Distribution and Sales», διάρκειας450ωρών.

Το Πρόγραμμα συνδιοργανώνεται από τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τη Vellum Global Educational Services.

Τα χαρακτηριστικά της διοργάνωσης είναι τα ακόλουθα:

1. Η επιστημονική εποπτεία του σεμιναρίου γίνεται από τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας. Αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση της στοχοθεσίας, του ψηφιακού υλικού, των μεθόδων διδασκαλίας, την επάρκεια των διδασκόντων και την τελική απονομή των τίτλων σπουδών. Ο ακαδημαϊκά υπεύθυνος του Προγράμματος είναι μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2. Η γραμματειακή, διοικητική, οικονομική και εκπαιδευτική οργάνωση του σεμιναρίου έχει ανατεθεί εξ ολοκλήρου στηVellum.

3. Συνοπτικά: ο τίτλος σπουδών απονέμεται από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

4. Η αξιολόγηση του προγράμματος γίνεται από τα προγράμματα ψυχικής και κοινοτικής υγείας του πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/07/2021

Δίδακτρα: 550 ευρώ, σε δύο δόσεις

Εγγραφέςέως: 19/09/2020

Πληροφορίες:Vellum Global Educational Services

Τηλέφωνα: 210-7101894, 2310-501895 (Εργάσιμεςμέρεςκαιώρες 9.00-20.30)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aegean.freestudies@gmail.com

Υπεύθυνες επικοινωνίας: Διαμαντοπούλου Γεωργία, ΚουρπαγιαννίδουΝόπη

Αρχικές πληροφορίες για τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας:

Psichologia.gr / Ppy.aegean.gr

Τηλέφωνα: 22510-36520, 22510-36580 (Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr

grammateiappy@aegean.gr

Σύνδεσμος Εγγραφής:https://freestudies.gr/formagn.php?infid=onlinedistri

σε ποιουσ απευθυνεται

Ομάδες επαγγελματιών ή επιστημόνων, οι οποίες μπορούν να παρακολουθήσουν το μοναδικό αυτό κύκλο σπουδών σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι: Ιδιοκτήτες ή Στελέχη (προσωπικό) επιχειρήσεων σε κλάδους των Ξενοδοχείων, Μεταφορών, Yachting, Ταξιδιωτικών Πρακτορείων, TourOperators, επίσης απόφοιτοι οικονομικών ή τουριστικών σχολών.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος

Οι ταξιδιωτικές επιχειρήσεις και, δη, τα ξενοδοχεία έχουν στη διάθεσή τους τεχνολογικά εργαλεία, πρακτικές, τρόπους διαχείρισης, διάθεσης και πώλησης του αποθέματός τους. Πόσες όμως εταιρείες έχουν την τεχνογνωσία της χρησιμοποίησής τους; Η διαθεσιμότητα των καταλυμάτων, τα ταξιδιωτικά προϊόντα (εισιτήρια, ναύλα, υπηρεσίες μεταφορών, ηλεκτρονικές πληρωμές, κ.λπ.) ή οι συμπληρωματικές υπηρεσίες (εκδρομές, περιηγήσεις, γαστρονομία, yachting, diving), τα οποία οφείλουν να τα διαθέσουν στην παγκόσμια αγορά.

Η ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου διάθεσης, η μεγιστοποίηση του κέρδους, αλλά και οι aftersales υπηρεσίες μαζί με τη διαχείριση του ψηφιακού τους αποτυπώματος είναι μερικά από τα σημεία, τα οποία επιζητούν όλες οι επιχειρήσεις. Με αυτό τον κύκλο σπουδών θα εκπαιδευτεί αυτή η ομάδα ανθρώπων, η οποία τεχνοκρατικά θα έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει τον μετασχηματισμό της ταξιδιωτικής βιομηχανίας.

Με τον ιδιαίτερο αυτό κύκλο σπουδών η διαδικασία των 4P (Product, Price, Place, Promotion), στην ταξιδιωτική βιομηχανία αποκτά μία συνοχή και διδάσκεται η ορθή κατανόηση και χρησιμοποίηση όλων των τεχνολογικών βοηθημάτων.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οιεπιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:

1.εντοπίζουν νέους τρόπους δημιουργίας τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών , δηλαδή θα δημιουργούν προϊόντα,

2.εξετάζουν στατιστικά καλύτερα τις απαιτήσεις και τα ΘΕΛΩ των πελατών τους, δηλαδή θα ελέγχουν την ζήτηση (των πελατών τους ή των ανταγωνιστών τους)

3.κατανοούν τον τρόπο προσαρμογής των τιμών σε σχέση με την ζήτηση, τους ανταγωνιστές, την εποχή, τις ειδικές μάκρο-οικονομικές συνθήκες κ.λπ. (δηλαδή θα τιμολογούν)

4.αναλύουν, αξιολογούν και χρησιμοποιούν τα διαφορετικά κανάλια πώλησης και τη συμβολή τους στη διανομή του ξενοδοχειακού αποθέματος και στις πωλήσεις τους (δηλαδή θα πωλούν μέσω τρίτων εμπόρων φυσικών ή διαδικτυακών)

5.δημιουργούν το μείγμα των καναλιών πώλησης για τη μέγιστη αλλά και βέλτιστη απόδοση, βάσει του κόστους, της στόχευσης αγοράς και της απόδοσης κάθε καναλιού (δηλαδή θα τοποθετούν σωστά το προϊόν τους)

6.αναλύουν και κατανοούν τη δυναμική των απευθείας πωλήσεων μέσω των online καναλιών (πώλησης) για μείωση του κόστους πώλησης (δηλαδή θα προβαίνουν σε απευθείας πώληση στον τελικό καταναλωτή)

7. ελέγχουν τη θέση τους, επαναπροσδιορίζουν την εικόνα τους, θέτουν στόχους αλλά και δράσεις για πωλήσεις μέσω των εναλλακτικών καναλιών, όπως οργανικές επισκέψεις ιστότοπου,  socialmedia, ηλεκτρονικές διαφημίσεις. (δηλαδή θα δημιουργούν το Profile τους για πωλήσεις μέσω των socialmedia)

8.διαχειρίζονται συγκεντρωτικά όλα τα κανάλια πώλησης και διανομής μέσω των συστημάτων channelmanager για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης και της αποφυγής δυσκολιών, τιμολόγησης, διάθεσης και διαχείρισης πωλήσεων (δηλαδή θα οργανώνουν την προσφορά την ζήτηση και την πώληση).

Μέθοδος Διδασκαλίας

Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δέκα (10) διδακτικές μηνιαίες ενότητες. Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων. Οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

Διάρκεια (αρχή -τέλος)

Το πρόγραμμα είναι δεκάμηνο και πιστώνει 450 διδακτικές ώρες.

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/07/2021

Τρόπος αξιολόγησης

Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιείται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα εξετάσεων, με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να αξιολογούν τις γνώσεις τους σε κάθε ενότητα  και με τεστ-ασκήσεις πρακτικής. Στις πρακτικές ασκήσεις εφαρμογών, θα υπάρχει ζωντανή παρουσίαση των ζητούμενων εργασιών (casestudies). Η πρόοδος των μαθημάτων και των ενοτήτων, θα επιτυγχάνεται μόνο με την επιτυχία στα test αυτό-αξιολόγησης κάθε ενότητας και των επιμέρους ασκήσεων. Στο τέλος όλων των ενοτήτων θα διατεθεί ειδική άσκηση.

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Το παρόν πρόγραμμα διοργανώνεται από τη VellumGlobalEducationalServices  με επιστημονική εποπτεία των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Συνεπώς, ο επιμορφούμενος, έπειτα από επιτυχή παρακολούθηση θα λάβει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΚΑΙ επιπρόσθετη βεβαίωση από το ΕΛΚΕΔΙΒΙΜ  της VellumGlobalEducationalServices.

Η διοικητική, οικονομική και διδακτική διαχείριση του προγράμματος γίνεται από τη VellumGlobalEducationalServices.

Μοριοδοτήσεις

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).

Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:

•  Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.

•  Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.

• Δεν αφορά στο Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.

Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

Δίδακτρα

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 550 ευρώ συνολικά και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

1η δόση275 ευρώ: καταβάλλεται μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2020

2η δόση275 ευρώ:καταβάλλεται μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2020

(Η πληρωμήτης πρώτης δόσης κατοχυρώνει και την εγγραφή σας)

*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος/η δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική και ακαδημαϊκή υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο.

Ενότητες Προγράμματος

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

ΔιδακτικήΕνότητα  1

Τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Περιγραφή

Σε αυτήν την ενότητα θα εξεταστούν βασικές έννοιες των διαθέσιμων εργαλείων διαχείρισης διαθεσιμοτήτων όπως BookingEngine, Channelmanager, RevenueManagement,  των υπαρχόντων καναλιών διανομής όπως TravelAgents, TourOperators, OTAs, εναλλακτικά κανάλια διανομής και διανομή μέσω των socialmedia, GDS, της παρουσίας των ταξιδιωτικών επιχειρήσεων σε όλο το μείγμα καναλιών διανομής και Των βημάτων στην Διαδικασία Αγοράς Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών και Προϊόντων.

ΔιδακτικήΕνότητα  2

Τίτλος: eTOURISM

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά στην κατανόηση της σημαντικότητας της χρήσης του διαδικτύου στην διαδικασία της διανομής και πώλησης ξενοδοχειακού αποθέματος.Επίσης, στην παρουσίαση όλων των εφαρμογών διαδικτύου που αφορούν ένα κατάλυμα και πώς αυτές συνδέονται μεταξύ τους για την ανταλλαγή δεδομένων, ώστε να γίνεται η καλύτερη εξαγωγή πληροφοριών.

Διδακτική Ενότητα  3

Τίτλος: MARKETINGΚΑΙE-MARKETING

Περιγραφή

Η ενότητα αφορά στην εφαρμογή του marketing και των τεχνικών emarketing στο ξενοδοχείο.

Διδακτική Ενότητα  4

Τίτλος: ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (B2C, B2B, GDS)

Περιγραφή

Η ενότητα αφορά στην ανάλυση των καναλιών διανομής, Το διαχωρισμό τους ανά κατηγορία συμβολαίου, αλλά και του τρόπου πώλησης και τη Δημιουργία Μείγματος Καναλιών Διανομής.

Διδακτική Ενότητα  5

Τίτλος: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ONLINE ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Περιγραφή

Στην προκείμενη διδακτική ενότητα γίνεται παρουσίαση των συστημάτων απευθείας (direct) κρατήσεων. Αναλύεται η σημαντικότητα τους στα έσοδα και την επιτυχία του ξενοδοχείου. Παρουσιάζονται διαφορετικά συστήματα και αναλύεται η λειτουργία τους.

Διδακτική Ενότητα  6

Τίτλος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ONLINE ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (CHANNELMANAGERS)

Περιγραφή

Σε αυτή τη διδακτική ενότητα θα παρουσιαστούν τα συστήματα διαχείρισης των Online συστημάτων κρατήσεων και διανομής. Θα γίνει ανάλυση των λειτουργιών τους και των τρόπων που μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της αγοράς και της απόδοσης του ξενοδοχείου.

Διδακτική Ενότητα  7

Τίτλος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (REVENUEMANAGEMENT)

Περιγραφή

Τα διδασκόμενο αντικείμενο σε αυτό το κεφάλαιο είναι η διαχείριση εσόδων, η παρακολούθηση των απαραίτητων δεικτών για επιτυχημένες πωλήσεις και η αυτοματοποίηση της διαχείρισης εσόδων.

Διδακτική Ενότητα  8

Τίτλος: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Περιγραφή

Η ενότητα φέρει εισαγωγικό χαρακτήρα στη μελέτη των δύο ρευμάτων ερευνητικής μεθοδολογίας που έχουν κυριαρχήσει στις κοινωνικές επιστήμες. Μετά το πέρας αυτού, οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη διαφοροποίηση της ποσοτικής στρατηγικής έρευνας από την ποιοτική στρατηγική στη βάση τριών κεντρικών σημείων: α.Τη σχέση μεταξύ θεωρίας και έρευνας, β.Τα επιστημολογικά ζητήματα και γ.Τα οντολογικά ζητήματα, όπως αυτά ανακύπτουν στη μελέτη του κοινωνικού κόσμου.

Διδακτική Ενότητα  9

Τίτλος: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ

Περιγραφή

Στην ενότητα αυτή θα γίνει παρουσίαση των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση των πωλήσεων, τη χρήση τους για την προσέλκυση πελατών, αλλά και με την απευθείας διασύνδεσή τους με τις κρατήσεις.

Διδακτική Ενότητα  10

Τίτλος: Τελική Εργασία Προγράμματος

Περιγραφή

Στην τελευταία ενότητα θα αναπτυχθεί από τους συμμετέχοντες το τελικό project για την εφαρμογή των επιμέρους διδασκόμενων σε μελέτη περίπτωσης.

Εγγραφή / Αναλυτική μέθοδος πληρωμής

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτησηκαι έπειτα καταθέστε σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς, με αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας.

Αίτηση: https://freestudies.gr/formagn.php?infid=onlinedistri

IBAN ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 96 0110 2360 0000 2364 7038 639

IBANALPHA: GR89 0140 5860 5860 0200 2010 137

IBAN ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 39 0172 2290 0052 2902 8785 122

Δικαιούχος: Τάκης Νικόλαος και ΣΙΑΟ.Ε. –VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

Για κατοίκους Κύπρου

ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: CY65002001950000357022875154

Δικαιούχος: Vellum Global Educational CY Limited

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1.Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή της αίτησης παραιτείστε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.

2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα e-mail που είναι διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr και grammateiappy@aegean.gr,aegean.freestudies@gmail.com

3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων,  την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές Πιστωτικές Μονάδες (Ecvet) και ο χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 1 έως 3 μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

5. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της προκήρυξης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων καλής συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή οποιασδήποτε βεβαίωσης.

9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το πρόγραμμα χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων.

10. Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από copyright και η με οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του έχει νομικές κυρώσεις.

11. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να αναρτώνται υπό μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης. Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων.  Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.

13. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή βεβαίωσης.

14. Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας είναι πρόθυμα να επιλύσουν κάθε πρόβλημα, που φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αρκεί:

α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας.

β. Να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο στη γραμματεία των Προγραμμάτων.