Επιμορφωτικό σεμινάριο Σχολικής Ψυχολογίας | Κοινή Γνώμη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Ευστράτιος Παπάνης

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9ΜΗΝΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ με τίτλο: «Σχολική Ψυχολογία: Δυναμική της τάξης και του σύγχρονου σχολείου» (500ΩΡΩΝ)

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.του Πανεπιστημίου Αιγαίουανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Σχολική Ψυχολογία: Δυναμική της τάξης και του σύγχρονου σχολείου/ School Psychology: Classroom and modern school dynamics», διάρκειας 500ωρών.

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έναρξη μαθημάτων: 20/08/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/05/2021

Δίδακτρα: 490€ σε δύο δόσεις

Εγγραφές έως: 19/08/2020

Πληροφορίες:Psichologia.gr / Ppy.aegean.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr grammateiappy@aegean.gr

Σύνδεσμος Εγγραφής: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=417

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος

Πρόκειται για ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, που παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, προκειμένου ο εκπαιδευτικός, ο γονέας ή ο επαγγελματίας σχολικός ψυχολόγος να εντρυφήσει σε θέματα και πρακτικές που διευκολύνουν και βελτιώνουν τη διαχείριση μιας σχολικής τάξης. Εξετάζει βασικές έννοιες της σχολικής ψυχολογίας, το περιεχόμενο και τους σκοπούς της. Αναλύει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του σχολικού ψυχολόγου, που αφορούν στη διάγνωση διαφόρων προβλημάτων που αναδύονται στο σχολικό πλαίσιο και τη συμβουλευτική υποστήριξη των παραγόντων που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής τάξης. Επιπρόσθετα, εισάγει τον επιμορφούμενοστον χώρο της συμπεριληπτικής αγωγής και εκπαίδευσης, αλλά και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Εξετάζει περιπτώσεις μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία), Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ), Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Εστιάζει στην εφαρμογή της διαφοροποίησης σε μαθητές με ποικίλες μαθησιακές ανάγκες και μαθησιακά στιλ, αλλά και την εφαρμογή συμπεριληπτικών αρχών διδασκαλίας. Επιπρόσθετα, δίνει έμφαση σε προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών και εφήβων, όπως η βία και ο εκφοβισμός, αλλά και στην αξία της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. Ορίζουν το εννοιολογικό πλαίσιο της σχολικής ψυχολογίας.
 2. Περιγράφουν τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
 3. Αναγνωρίζουν τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών και εφήβων.
 4. Γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες-ΔΕΠ/Υ-Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος.
 5. Να αναγνωρίζουν τις αιτίες και τις επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού.
 6. Εφαρμόζουν αποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 7. Ενθαρρυνθούν στη χρήση διαφοροποιημένων τεχνικών για τη διαχείριση της σχολικής τάξης.

Μέθοδος Διδασκαλίας

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από εννέα (9 διδακτικές μηνιαίες ενότητες). Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων, που σημαίνει ότι οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

Διάρκεια (αρχή -τέλος)

Το πρόγραμμα είναι εννεάμηνο και πιστώνει 500 διδακτικές ώρες.

Έναρξη μαθημάτων: 20/08/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/05/2021

Τρόπος αξιολόγησης

 • Συμπλήρωση ενός τελικού τεστ πολλαπλών επιλογών (100 ερωτήσεων)

Μοριοδοτήσεις

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 500 ωρών πιστώνει 25 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).

Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:

•  Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.

•  Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.

• Δεν αφορά στο Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.

Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

Δίδακτρα

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 490 ευρώ συνολικά και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

1η δόση: 245 ευρώ: καταβάλλεται μέχρι 19 Αυγούστου 2020

2η δόση: 245 ευρώ:καταβάλλεται μέχρι 19 Νοεμβρίου 2020

(Η πληρωμή της πρώτης δόσης κατοχυρώνει και την εγγραφή σας)

*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος/η δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική και ακαδημαϊκή υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο.

Ενότητες Προγράμματος

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

Διδακτική Ενότητα  1

Τίτλος: Εννοιολογικές προσεγγίσεις στη Σχολική Ψυχολογία

Περιγραφή

Η σχολική ψυχολογία αποτελεί έναν εφαρμοσμένο κλάδο της σχολικής πραγματικότητας και καθημερινότητας, που αφορά στις υπηρεσίες που παρέχει ο σχολικός ψυχολόγος σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, προκειμένου να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει προβλήματα και δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο σχολείο. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να ορίζουν την έννοια και το περιεχόμενο της σχολικής ψυχολογίας και τους σκοπούς της.

Διδακτική Ενότητα  2

Τίτλος: Προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών και  εφήβων

Περιγραφή

Τα παιδιά και οι έφηβοι κατά την αναπτυξιακή τους πορεία μπορεί να αναπτύξουν προβληματικές συμπεριφορές συναισθηματικής, κοινωνικής, ψυχολογικής και μαθησιακής φύσης. Οι δύσκολες αυτές συμπεριφορές μπορούν να εξομαλυνθούν με τη σωστή προσέγγιση του παιδιού και την αποτελεσματική συνεργασία σχολείου-οικογένειας. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να ορίζουν και να αναγνωρίζουν τα διάφορα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών και εφήβων, αλλά και να συνειδητοποιήσουν την αξία της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας.

Διδακτική Ενότητα  3

Τίτλος: Σχολική βία και εκφοβισμός

Περιγραφή

Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) αποτελεί σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα και εννοιολογικά θα μπορούσε να αποτυπωθεί με το φαινόμενο κατά το οποίο ένας μαθητής εκφοβίζεται ή θυματοποιείται με την επανειλημμένη έκθεση για αρκετό χρονικό διάστημα σε αρνητικές πράξεις άλλου ή άλλων μαθητών, οι οποίες εκδηλώνονται ως μορφές βίαιης ή επιθετικής συμπεριφοράς. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να ορίζουν τον σχολικό εκφοβισμό, να απαριθμούν τα χαρακτηριστικά, τα είδη, τις αιτίες και τις επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού, να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του θύτη και του θύματος, να συνειδητοποιήσουν το ρόλο του σχολείου στην πρόληψη και καταπολέμηση του εκφοβισμού.

Διδακτική Ενότητα  4

Τίτλος: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαπολιτισμικές Διδακτικές Πρακτικές

Περιγραφή

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση συνδέεται πρωτίστως με την παρουσία προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, μετακινούμενων εργαζόμενων, αλλά και μειονοτήτων, δηλαδή ομάδων που είναι αναγνωρισμένες από το εθνικό κράτος, με βάση συνήθως διακρατικές συμφωνίες ή συμβάσεις του διεθνούς δικαίου. Στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι αφενός να διασφαλίσει τα εκπαιδευτικά δικαιώματα των μειονοτικών ομάδων και αφετέρου να βρεθούν τρόποι για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η εκπαίδευση προς το συμφέρον όλης της κοινωνίας στην οποία αυτές de facto εντάσσονται και συμμετέχουν. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίσουν την ιστορία της γέννησης της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, να διακρίνουν τις βασικές αρχές, τα αξιώματα και τους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, να κινητοποιηθούν θετικά απέναντι στην έννοια της ετερότητας, να γνωρίσουν διαπολιτισμικές διδακτικές πρακτικές.

Διδακτική Ενότητα  5

Τίτλος: Συμπερίληψη ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία

Περιγραφή

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι «το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Νόμος 3699/2008). Στην ενότητα αυτή θα συζητηθεί η ιστορία της Ειδικής Αγωγής, ο νόμος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Νόμος 3699/2008) και η έννοια της αναπηρίας. Θα αποσαφηνιστούν εννοιολογικά οι όροι «ενιαία εκπαίδευση», «ένταξη», «συμπερίληψη», αλλά και θα αναλυθούν θεμελιώδεις διακηρύξεις και νομοθεσίες για την ενιαία εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίσουν τα στάδια της ειδικής αγωγής, να ερμηνεύουν την έννοια της αναπηρίας, να περιγράφουν το νόμο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Νόμος 3699/2008), να διακρίνουν τις έννοιες «ενιαία εκπαίδευση», «ένταξη», «συμπερίληψη» και να γνωρίσουν θεμελιώδεις διακηρύξεις και νομοθεσίες για την ενιαία εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία.

Διδακτική Ενότητα  6

Τίτλος: Μαθησιακές Δυσκολίες-ΔΕΠΥ-Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού

Περιγραφή

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν δυσκολίες σύμφωνα με τις οποίες ένα άτομο δυσκολεύεται να μάθει με τον καθιερωμένο-συμβατικό τρόπο, αλλά, αντίθετα, μαθαίνει με έναν διαφορετικό τρόπο και συχνά αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις και δυσκολίες που παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Τα παιδιά με ΔΕΠ/Υ αργούν να ολοκληρώσουν δραστηριότητες και εύκολα διασπάται η προσοχή τους. Οι Διαταραχές  Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) περιγράφουν μια διά βίου κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ελλείψεις στην κοινωνική συναλλαγή, διαταραγμένη λεκτική και μη-λεκτική επικοινωνία, περιορισμένο εύρος ενδιαφερόντων, φαντασίας και ευελιξίας, και διαταραγμένη πρόσληψη και επεξεργασία αισθητηριακών ερεθισμάτων. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να ορίζουν, να περιγράφουν και αναγνωρίζουν τις έννοιες των μαθησιακών δυσκολιών, της δυσλεξίας, της ΔΕΠ/Υ και των διαταραχών στο φάσμα του αυτισμού, αλλά και θα παροτρυνθούν στη χρήση συμπεριληπτικών τεχνικών για τη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Διδακτική Ενότητα  7

Τίτλος: Ο ρόλος της διαφοροποίησης στη διαχείριση της σχολικής τάξης

Περιγραφή

Η διαφοροποίηση είναι ένας καινοτόμος τρόπος αποτελεσματικής διδασκαλίας και μάθησης, που βασίζεται στην παραδοχή ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν οι δάσκαλοί τους λαμβάνουν υπόψη τους τις διαφορές τους στα επίπεδα ετοιμότητας, τα ενδιαφέροντά τους και τα μαθησιακά τους προφίλ. Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν την έννοια της διαφοροποίησης, να επισημαίνουν τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, να διακρίνουν τις προϋποθέσεις της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, να κατανοήσουν το ρόλο του εκπαιδευτικού στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, να αναγνωρίσουν τη σημασία της αξιολόγησης στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, να προσδιορίζουν τη συμβολή των ΤΠΕ στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, να διακρίνουν τους τομείς παρέμβασης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Διδακτική Ενότητα  8

Τίτλος: Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών

Περιγραφή

Το μάθημα φέρει εισαγωγικό χαρακτήρα στη μελέτη των δύο ρευμάτων ερευνητικής μεθοδολογίας που έχουν κυριαρχήσει στις κοινωνικές επιστήμες. Μετά το πέρας αυτού, οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη διαφοροποίηση της ποσοτικής στρατηγικής έρευνας από την ποιοτική στρατηγική στη βάση τριών κεντρικών σημείων: α. τη σχέση μεταξύ θεωρίας και έρευνας, β. τα επιστημολογικά ζητήματα και γ. τα οντολογικά ζητήματα, όπως αυτά ανακύπτουν στη μελέτη του κοινωνικού κόσμου.

Διδακτική Ενότητα  9

Τίτλος: Ενότητα αξιολόγησης προγράμματος

Περιγραφή

Με τον όρο αξιολόγηση των επιμορφούμενων εννοούμε τη διαδικασία ελέγχου του βαθμού με τον οποίο κατέκτησαν τους σκοπούς και τους στόχους, που επεδίωκε το πρόγραμμα. Σκοπός της αξιολόγησης είναι η αποτίμηση του μαθησιακού αποτελέσματος και ο έλεγχος του βαθμού κατάκτησης των γνωστικών αντικειμένων καταγράφοντας την επίδοση τους μέσα από πρακτική εξάσκηση.

Εγγραφή / Αναλυτική μέθοδος πληρωμής

Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας:

Προσοχή η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει αποκλειστικά με δική σας χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Εάν χρησιμοποιήσετε κάρτα με διαφορετικά στοιχεία από τα δικά σας (κάρτα που ανήκει σε άλλον) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία στο 2251036580 και 2251036520 για να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή εναλλακτικά να στείλετε μέιλ στο ppy@aegean.gr, δηλώνοντας το.

Πληρωμή μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας

Βήμα 1ο

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=417

Οδηγίες:

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία.

Στην επιλογή “συμμετοχή ως” επιλέγετε το ποσό που θα καταθέσετε.

Στο πεδίο “Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συμμετέχοντα” αναγράψτε το ΑΦΜ σας.

Βήμα 2ο

 • Στο πεδίο 1 επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να λάβετε (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο).
 • Το πεδίο 2 ‘Τρόπος πληρωμής” επιλέγετε Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα.
 • Το πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου” το αφήνετε κενό. Για να προχωρήσετε στην πληρωμή θα πρέπει να πατήσετε εγγραφή.
 • Στη συνέχεια πατήστε Proceed για να μεταφερθείτε στο e-commerce της Alpha Bank.

Συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και έπειτα πατήστε πληρωμή

Επισημάνσεις

Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή, οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή διδάκτρων.

Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 1 έως 3 μήνες από την περάτωση των σπουδών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1.Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή της αίτησης παραιτήστε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.

2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα e-mail που είναι διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα:ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr και grammateiappy@aegean.gr

Για να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να αναγράφονται τα εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και o μοναδικός αλγόριθμος επιμορφούμενου (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική Αγωγή, 1011003202009032021). Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα αγνοείται.

3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων,  την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές Πιστωτικές Μονάδες (Ecvet) και ο χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 1 έως 3 μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

5. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της προκήρυξης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων καλής συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή οποιασδήποτε βεβαίωσης.

9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το πρόγραμμα χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων.

10. Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από copyright και η, με οποιαδήποτε μορφή, αναπαραγωγή του έχει νομικές κυρώσεις.

11. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να αναρτώνται υπό μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης. Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων.  Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.

13. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή βεβαίωσης.

14. Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας είναι πρόθυμα να επιλύσουν κάθε πρόβλημα, που φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αρκεί:

α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας.

β. Να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο στη γραμματεία των Προγραμμάτων.