Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός (NLP): Έχει επιστημονική βάση ή ...

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΕΔΙΒΙΜ

Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το οκτάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Πρόγραμμα NLP PRACTITIONER με Διεθνή Πιστοποίηση/ NLP PRACTITIONER International Certification», διάρκειας 436 ωρών.

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/05/2021

Δίδακτρα: 1.499 σε τέσσερις δόσεις

Εγγραφές έως: 19/09/2020

Πληροφορίες:Psichologia.gr / Ppy.aegean.gr

Τηλέφωνα: 22510-36520, 22510-36580 (Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr, grammateiappy@aegean.gr

Σύνδεσμος Εγγραφής:

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=411

Σε ποιους απευθύνεται

Το PROTON NLP Practitioner International Certification απευθύνεται ως ουσιώδης μετεκπαίδευση:

•        σε επαγγελματίες της υγείας

•        σε coaches, mentors, συμβούλους προσωπικής ανάπτυξης

•        σε στελέχη HR

•        σε  επιχειρηματίες

•        σε εκπαιδευτικούς

•        σε κάθε άτομο που ενδιαφέρεται να αναλάβει ρόλους ηγεσίας στην οικογένεια, την εργασία και τη ζωή, αναδεικνύοντας  τις δυνάμεις του και κατανοώντας βαθύτερα τους γύρω του

Σκοπός και στόχοι προγράμματος

Τo Aegean NLP Practitioner International Certification είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εξασφαλίζει διπλή βαρυσήμαντη Πιστοποίηση στο σύστημα του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού(NLP).

«Γιατί κάποιοι πετυχαίνουν αβίαστα σε ποικίλους τομείς της ζωής ενώ άλλοι φαίνεται να δυσκολεύονται τόσο;» ήταν η ερώτηση που έθεσαν αρχικά οι δημιουργοί του συστήματος.

Όπως έχει εξελιχθεί μέσα στον χρόνο, το NLP εστιάζει «στην διαφορά που κάνει την διαφορά» στους ηγέτες και έχει σαν κύριο στόχο του την παρατήρηση και αναπαραγωγή στρατηγικών και εσωτερικής κατάστασης αριστείας.

Ως σύστημα το NLP δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε συνειδητά στα συχνά ασυνείδητα πρότυπα και διαδικασίες του νου, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας (και ο ένας τον άλλον). Αφορά την κατανόηση των δομών σκέψης και των συμπεριφορών των ατόμων με τα οποία αλληλεπιδρούμε.

Μέσω του Aegean NLP Practitioner International Certification οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν πρόσβαση στο παγκόσμια γνωστό σύστημα NLP, ένα αυτόνομο, εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα Προσωπικής Ανάπτυξης και Βέλτιστης Επικοινωνίας.

Η εκπαίδευση συνδυάζει μοναδικά Νευροεπιστήμη, Γλωσσολογία και Κυβερνητική και συμβάλει με πρακτικές και αποκλειστικά μοντέλα σε άμεση ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης και ανάδειξης των δυνάμεων μας. Το PROTON NLP Practitioner International Certification εισάγει και εμβαθύνει στην τέχνη και η επιστήμη του πώς χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλό μας για να συντονιζόμαστε με τους εσωτερικούς μας πόρους αλλά και με άλλους επιτυγχάνοντας αβίαστα θετική επιρροή.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η εκπαίδευση Aegean NLP Practitioner International Certification συνδυάζει μοναδικά βιωματική διδασκαλία, μέσω δια ζώσης συναντήσεων και webinars, με εμβάθυνση μέσω μελέτης σημειώσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση:

1. Να επιλέγει συστηματικά εσωτερική κατάσταση που οδηγεί στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα

2. Να  ξεπερνά κάθε πρόκληση με αυτοπεποίθηση και ψυχική ανθεκτικότητα

3. Να στοχοθετεί με τρόπους που θα τον στηρίξουν στην επιτυχία, τόσο στην προσωπική ζωή και τον επαγγελματικό στίβο

4. Να μετατρέπει περιοριστικά μοντέλα συμπεριφοράς σε μοχλούς ανάπτυξης

5. Να αντιλαμβάνεται την εσωτερική πραγματικότητα των άλλων, ώστε να επικοινωνεί και να  επηρεάζει θετικά

6. Να διαχειρίζεται επιτυχώς συγκρούσεις

7. Να προβάλει τα επιχειρήματά του, ώστε να πείθει

8. Να χρησιμοποιεί στρατηγικές υψηλής απόδοσης

9. Να βλέπει επιλογές εκεί που κάποτε θα έβλεπε αδιέξοδα

Μέθοδος Διδασκαλίας

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από οκτώ (8) διδακτικές μηνιαίες ενότητες. Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων, που σημαίνει ότι οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

Διάρκεια (αρχή -τέλος)

Το πρόγραμμα είναι 8μηνο και πιστώνει 436 διδακτικές ώρες.

Έναρξη μαθημάτων: 20/09/2020

Λήξη μαθημάτων: 20/05/2021

Τρόπος αξιολόγησης

  1. Συμμετοχή σε όλες τις δια ζώσης συναντήσεις και webinarsγια τις οποίες θα τηρείται παρουσιολόγιο

2. Σύγχρονη διαδικτυακή συζήτηση και ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων αναφορικά με την εφαρμογή της ύλης της κάθε ενότητας στην πράξη

3. Ολοκλήρωση όλων των εργασιών

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος και την διεθνή πιστοποίηση:

1. Ολοκλήρωση της τελικής γραπτής διαδικτυακής αξιολόγησης για την κατανόηση

αρχών και τεχνικών

2. Συμμετοχή σε μαγνητοσκοπημένη από τους συμμετέχοντες ομαδική εργασία (peer coaching) για εφαρμογή των διδασκομένων δεξιοτήτων που θα αξιολογηθεί από την εκπαιδεύτρια για παροχή ανατροφοδότησης

3. Συμμετοχή σε δια ζώσης διαδικασία αξιολόγησης με ζωντανή παρουσίαση

Τεχνικών

Μοριοδοτήσεις

Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 30 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).

Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:

•  Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.

•  Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.

• Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.

Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

Δίδακτρα

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 1.499 ευρώ συνολικά και καταβάλλεται σε τέσσερις δόσεις.

1η δόση374,75 ευρώ:καταβάλλεται μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2020

2η δόση374,75 ευρώ: καταβάλλεται μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2020

3η δόση374,75 ευρώ:καταβάλλεται μέχρι 19 Φεβρουαρίου 2021

4η δόση374,75 ευρώ:καταβάλλεται μέχρι 19 Απριλίου 2021

(Η πληρωμήτης πρώτης δόσης κατοχυρώνει και την εγγραφή σας)

*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος/η δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική και ακαδημαϊκή υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο.

Ενότητες Προγράμματος

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

Διδακτική Ενότητα  1

Τίτλος: Το NLP & Εγώ

Περιγραφή

Στην πρώτη ενότητα θα εξοικειωθούμε με τις καταβολές του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού και θα ανακαλύψουμε βιωματικά τις βασικές αρχές του συστήματος και της προσωπικής επιτυχίας.

Επίσης θα σχεδιάσουμε προσωπικό πλάνο δράσης με την ξεκάθαρη εστίαση του NLP και θα αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε μοντέλα δημιουργίας συντονισμού με τους γύρω μας και διαχείρισης συγκρούσεων

Διδακτική Ενότητα  2

Τίτλος: NLP – Η Δύναμη Εντός

Περιγραφή

Στην δεύτερη ενότητα θα ανακαλύψουμε τον τρόπο που δημιουργείται η δομή της εσωτερικής μας εμπειρίας και θα συντονιστούμε με τις εσωτερικές μας δυνάμεις.

Διδακτική Ενότητα  3

Τίτλος: NLP – Η νευροεπιστήμη αποκαλύπτει την Ασυνείδητη Εμπειρία

Περιγραφή

Στην τρίτη ενότητα θα εξετάσουμε πώς η νευροεπιστήμη αποκαλύπτει τις ασυνείδητες λειτουργίες του Νου.

Διδακτική Ενότητα  4

Τίτλος: NLP στην Ζωή- Ημερίδα πρακτικής εξάσκησης

Περιγραφή

Σε αυτή την ενότητα οι επιμορφούμενοι/ες εξασκηθούν βιωματικά σε νέα μοντέλα δημιουργίας προσωπικών επιλογών.

Επίσης, θα αποκαλυφθούν τα συνταρακτικά αποτελεσματικά γλωσσολογικά εργαλεία του NLP. Θα ανακαλύψουν την τέχνη των ερωτήσεων (μαιευτική μέθοδος) επειδή «η σωστή ερώτηση προκαλεί την σωστή απάντηση». Θα μάθουν να επικοινωνούν

κομψά χρησιμοποιώντας την απίστευτη δύναμη της γλώσσας της πειθούς. Και θα μάθουν πώς να υπερπηδούν αντιστάσεις και να βοηθούν άλλους να κατακτούν  το πλήρες δυναμικό τους.

Διδακτική Ενότητα  5

Τίτλος: NLP – Στρατηγικές λήψης αποφάσεων και αλλαγής

Περιγραφή

Στην πέμπτη ενότητα θα διερευνηθούν, βιωματικά πάντα, μοντέλα του NLP για αλλαγή περιοριστικών πεποιθήσεων και αναδιαμόρφωση των εμποδίων σε μοχλούς ανάπτυξης

Διδακτική Ενότητα  6

Τίτλος: NLP – Από τα εμπόδια σε λύσεις

Περιγραφή

Στην έκτη ενότητα θα οι επιμορφούμενοι/ες θα εξασκηθούν σε μοντέλα NLP για δημιουργία βέλτιστων επιλογών σε κάθε τομέα της προσωπικής και επαγγελματικής  ζωής

Διδακτική Ενότητα  7

Τίτλος: NLP – Η προσωπική αντίληψη του Χρόνου

Περιγραφή

Η έβδομη ενότητα είναι ένα ταξίδι ανακάλυψης στον προσωπικό μας χρόνο. Οι επιμορφούμενοι/ες θα μάθουν πώς ο χρόνος είναι κωδικοποιημένος στο μυαλό τους και πώς μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τόσο το παρελθόν όσο και το μέλλον

Διδακτική Ενότητα  8

Τίτλος: Εμβαθύνοντας στο NLP Coaching – Επαναπρογραμματισμός

Περιγραφή

Στην όγδοη και τελευταία ενότητα οι επιμορφούμενοι/ες θα εξασκηθούν πάνω σε μοντέλα βαθιάς αλλαγής και επαναπρογραμματισμού. Επίσης θα προετοιμαστούν για συμμετοχή στην τελική αξιολόγηση που θα διενεργηθεί μέσω webinars σε ομάδες.

Εγγραφή / Αναλυτική μέθοδος πληρωμής

Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας:

Προσοχή η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει αποκλειστικά με δική σας χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Εάν χρησιμοποιήσετε κάρτα με διαφορετικά στοιχεία από τα δικά σας (κάρτα που ανήκει σε άλλον) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία στο 2251036580 και 2251036520 για να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή εναλλακτικά να στείλετε μέιλ στο ppy@aegean.gr, δηλώνοντας το.

Πληρωμή μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας

Βήμα 1ο

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=411

Οδηγίες:

Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία.

Στην επιλογή “συμμετοχή ως” επιλέγετε το ποσό που θα καταθέσετε.

Στο πεδίο “Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συμμετέχοντα” αναγράψτε το ΑΦΜ σας

Βήμα 2ο

  • Στο πεδίο 1 επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να λάβετε (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο)
  • Το πεδίο 2 ‘Τρόπος πληρωμής” επιλέγετε Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα
  • Το πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου” το αφήνετε κενό. Για να προχωρήσετε στην πληρωμή θα πρέπει να πατήσετε εγγραφή.
  • Στη συνέχεια πατήστε Proceed για να μεταφερθείτε στο e-commerce της Alpha Bank.

Συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και έπειτα πατήστε πληρωμή

Επισημάνσεις

Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή, οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή διδάκτρων.

Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 1 έως 3 μήνες από την περάτωση των σπουδών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1.Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή της αίτησης παραιτείστε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.

2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα e-mail που είναι διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr και grammateiappy@aegean.gr

Για να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να αναγράφονται τα εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και o μοναδικός αλγόριθμος επιμορφούμενου (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική Αγωγή, 1011003202009032021).Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα αγνοείται.

3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων,  την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές Πιστωτικές Μονάδες (Ecvet) και ο χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 1 έως 3 μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

5. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της προκήρυξης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων καλής συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή οποιασδήποτε βεβαίωσης.

9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το πρόγραμμα χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων.

10. Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από copyright και η με οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του έχει νομικές κυρώσεις.

11. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να αναρτώνται υπό μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης. Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.

12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων.  Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.

13. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή βεβαίωσης.

14. Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας είναι πρόθυμα να επιλύσουν κάθε πρόβλημα, που φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αρκεί:

α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας.

β. Να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο στη γραμματεία των Προγραμμάτων.