ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 15/10/2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΕΔΙΒΙΜ Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα παρακάτω προγράμματα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΝΕΟ: Προκήρυξη: 9μηνο Πρόγραμμα με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ» (450 ΩΡΩΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΗΝΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ με τίτλο: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» (825 ΩΡΩΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΖΩΗΣ» (600ΩΡΩΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο : «GESTALT ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ» (600ΩΡΩΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» (600ΩΡΩΝ)

COACHING

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΖΩΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ COACHING ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (600 ΩΡΩΝ)

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΝΕΟ: Προκήρυξη: 10μηνο Πρόγραμμα με τίτλο “Κλινική Παιδοψυχολογία”

Επιμορφωτικό σεμινάριο Σχολικής Ψυχολογίας | Κοινή Γνώμη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9ΜΗΝΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ με τίτλο: «Σχολική Ψυχολογία: Δυναμική της τάξης και του σύγχρονου σχολείου» (500ΩΡΩΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο «ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» (600ΩΡΩΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο «ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» (420 ΩΡΩΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» (600ΩΡΩΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ» (600ΩΡΩΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8 ΜΗΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NLP PRACTIONER ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (436 ΩΡΩΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο «ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ» (600 ΩΡΩΝ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Fresh-Education : Δε μοριοδοτούνται επιπλέον τα μεταπτυχιακά στην ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9ΜΗΝΟΥ Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο: «Κατάρτιση στελεχών εκπαίδευσης στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων» (500 ΩΡΩΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ- ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» (600ΩΡΩΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο «Προσεγγίζοντας τη χαρισματικότητα: Εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογενειών τους/ Approaching giftedness: Education and Counseling of the Gifted in Greece», διάρκειας 600 ωρών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ» (600ΩΡΩΝ)

ΤΕΧΝΗ

Howard's Art & Frames

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9ΜΗΝΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ με τίτλο: «Θεραπεία μέσω τέχνης με έμφαση στα εικαστικά» (436ΩΡΩΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο «ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΑΘΗΣΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ» (436 ΩΡΩΝ)


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ VELLUM

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η εξειδικευμένη ασφαλιστική εκπαίδευση και γνώση και η σημασία ...

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Σχολική Ψυχολογία/ School Psychology», διάρκειας 450 ωρών

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Διαπολιτισμική και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση/ Intercultural and Inclusive Education», διάρκειας 450 ωρών

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Mentoring/ Counseling, Vocational Orientation and Mentoring», διάρκειας 450 ωρών

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Ειδική Αγωγή/ Special Education», διάρκειας 450 ωρών

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων/ Adult Educator Training», διάρκειας 450 ωρών

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες/ Training in Foreign Language Teaching in Students with Learning Disabilities», διάρκειας 450 ωρών.

Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας/ Adult education training for trainers Second Chance School», διάρκειας 450 ωρών

Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου/ Assessment of Educational Work», διάρκειας 450 ωρών

Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών/ Learning Difficulties», διάρκειας 450 ωρών

Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας/ Teaching Greek as a Second or Foreign Language», διάρκειας 450 ωρών

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Διοίκηση Μονάδων Υγείας/ Health organization management», διάρκειας 450 ωρών

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Ψυχολογία για όλους / Psychology for all», διάρκειας 450 ωρών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Περιγραφή θέσης εργασίας: Υπαλλήλος υποδοχής ξενοδοχείου | Workable

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ Επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο: «Διαδικτυακή Διανομή και Πώληση Ξενοδοχειακού Αποθέματος» (450 ΩΡΩΝ)

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ» (450 ΩΡΩΝ)

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Υπάλληλος Εστίασης- Σερβιτόρος/ CERTIFICATE FOR WAITERS», διάρκειας 450 ωρών

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης/ Secretary Assistant Manager», διάρκειας 450 ωρών

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Εξυπηρέτηση Πελατών/ Customer Service», διάρκειας 450 ωρών

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Ξεναγοί Μουσείων – Πολιτιστικών χώρων/ Tour guide  – Certificate of Guiding», διάρκειας 450 ωρών

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Εξειδίκευση στα Ταξίδια και τον Τουρισμό/ Specialization in Travel and Tourism», διάρκειας 450 ωρών

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ελλείψεις-«Υπάρχουν σπίτια χωρίς ...

– ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ετήσιου Επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο: «Προγραμματισμός Παιχνιδιών με τη Unity» (600 ΩΡΩΝ)

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (450 ΩΡΩΝ)

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Σχεδίαση  ιστοσελίδων/ Web Designer with WordPress», διάρκειας 450 ωρών.

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Εξειδίκευση στο Word/ Word for Business», διάρκειας 450 ωρών

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Εξειδίκευση στο Photoshop/ Specialisation in Photoshop», διάρκειας 450 ωρών

Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Εξειδίκευση στη  2Δ και 3Δ σχεδίαση με τη χρήση υπολογιστή (2D, 3D CAD)/ Specializationin 2D and 3DCAD», διάρκειας 450 ωρών

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Εξειδίκευση στο Excel/ Mastering Excel for Business», διάρκειας 450 ωρών

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Ασφάλεια Δεδομένων και Δικτύου/ IT and Cyber Security», διάρκειας 450 ωρών

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Δημιουργία εφαρμογών Android/ Android application development», διάρκειας 450 ωρών

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Διαχείριση  Έργων Πληροφορικής/ IT Project Manager», διάρκειας 450 ωρών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οικονομικά ΙΕΚ | Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Πειραιάς - ΙΕΚ Άλφα

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα/ Social Economy and Entrepreneurship», διάρκειας 450 ωρών

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Μάρκετινγκ και Επικοινωνίες/ Marketing and Communications», διάρκειας 450 ωρών.

– Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Διοίκηση Πωλήσεων/ Sales Management», διάρκειας 450 ωρών

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Διαχείριση Συστημάτων Δικαιόχρησης/ Franchise Management», διάρκειας 450 ωρών

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Βασικές Οικονομικές Έννοιες/ Basic Economics», διάρκειας 450 ωρών

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Διαδικτυακό Marketing και Social Media/ Internet & Social Media Marketing», διάρκειας 450 ωρών

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Υγιεινή διατροφή: 5 μύθοι ξεσκεπάζονται, must

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Σύμβουλος Δίαιτας και Διατροφής/ Diet And Nutrition Coach», διάρκειας 450 ωρών

ΤΕΧΝΗ

Τα Οφέλη της Τέχνης για τον Άνθρωπο Είναι Τεράστια - Fuctart.gr

-Εννεάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση/ Art in Education», διάρκειας 450 ωρών

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ VODAFONE ΑΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ