στις καρδιές όσων έχεις χάσει σε οδηγούν,

μέχρι να σου δείξουν

πού τα πιο ατόφια

κομμάτια του εαυτού σου

ξαποσταίνουν

Αγιάσος