Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σε όλα τα ανθρώπινα συστήματα, ηθικά, πολιτικά, φιλοσοφικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, ακόμα και επιστημονικά, ελλοχεύει ένας μη μετρήσιμος, αστάθμητος, αλλά καταλυτικός παράγοντας, που τα προσδιορίζει και προδιαθέτει για την αποδοχή ή την έκπτωση τους: Η αισθητική τους, που τα επηρεάζει πέρα από επιχειρήματα, αναλύσεις και τεκμήρια. Το ποιοτικό αυτό κριτήριο, που είναι σχεδόν υπερβατικό και σύμφυτο με την ανθρώπινη φύση, έχει να κάνει με την αρμονία και το κάλλος. Η Τέχνη λοιπόν, ως καταλύτης, εισχωρεί, κοσμεί, αναπλάθει και οριοθετεί όχι μόνο την καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά κάθε οργανωμένη προσπάθεια για ερμηνεία του κόσμου. Είναι, επομένως, προς όφελος κάθε εξουσίας να μεριμνά για την ελευθερία και την παροχή πόρων προς τους φορείς της Τέχνης, αν επιθυμεί η επιρροή της να μείνει έστω ως μια αισθητική θετική παρακαταθήκη.