Πτυχιακή Εργασία ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΑΓΡΙΤΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Δρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στο τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων τουΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Παράρτημα του Πύργου με θέμα Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη- Teriade: Οργανωτικό και Διαχειριστικό Πλαίσιο, Εκθεσιακή Πρακτική και Επικοινωνιακή Πολιτική. Η μεθοδολογία έχει χαρακτήρα μικροσκοπικής ανάλυσης μέσω προσωπικής μελέτης από βιβλιογραφία και συζητήσεις με αρμόδιους. Χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να βρεθούν οι πηγές ακόμα και σπάνιες για την επίτευξη αυτής της εργασίας. Η συγκυρία, δυστυχώς, δεν ήταν και η ευνοϊκότερη, διότι το Μουσείο ήταν κλειστό στο κοινό και δεν ήταν εύκολο να ακουστεί η γνώμη των υπόλοιπων κατοίκων. Όμως μέσω δημοσιευμάτων του τύπου προσπαθήσαμε να τονίσουμε τη σημασία αυτού του σπάνιου Μουσείου και να αφυπνίσουμε την πολιτεία να επανεξετάσει το θέμα αυτό που είναι σημαντικό κομμάτι του Τουρισμού στη Λέσβο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Διευθυντή του Μουσείου Τεριάντ για την πολύτιμη βοήθεια τουκαθώς μου παραχώρησε ξενάγηση στο Μουσείο παρά το βεβαρυμμένο του πρόγραμμα και μου επέτρεψετηλήψηφωτογραφιών, ενώ το Μουσείο εκείνη την περίοδο δεν ή ταν ανοιχτό στο κοινό. Ακόμα να τον ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που μου έδωσε, μέσω συνέντευξης, είτε προφορικές είτε γραπτές εμπλουτίζοντας την εργασία με σπάνιο υλικό. Τέλος, ευχαριστώ θερμά την κα. Κατερίνα Αλεξοπούλου, καθηγήτρια στο τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας, για την εύρεση πηγών και τη συμβολή της στην κατάθεση και παρουσίαση της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΔΩ