Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν τη διεξαγωγή του ψηφιακού συνεδρίου με θέμα «Σύγχρονη Κοινωνία,  Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία». Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στο συνέδριο και να συμβάλετε στην επιτυχία του με τις γνώσεις, την εμπειρία, τον ενθουσιασμό και τις νέες ιδέες σας. Είμαστε βέβαιοι ότι το Συνέδριο αυτό θα αποτελέσει μία νέα ευκαιρία για μία επωφελή και εποικοδομητική επιστημονική συνάντηση που θα δικαιώσει τις προσδοκίες μας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το ψηφιακό συνέδριο απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ και στο Επιστημονικό Προσωπικό των Πανεπιστημίων, Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων, σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, στελέχη εκπαίδευσης, συντονιστές, προσωπικό ΚΕΣΥ, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην υγεία και στην πρόνοια, ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα επιστημονικά πεδία της Κοινωνιολογίας, της Εκπαίδευσης και της Ψυχικής Υγείας.

Σκοπός

Βασικός σκοπός του ψηφιακού συνεδρίου είναι η αποτύπωση των τελευταίων εξελίξεων στους τομείς της Κοινωνιολογίας, της Εκπαίδευσης και της Ψυχικής Υγείας, υπό το πρίσμα της πανδημίας.

Ο στόχος του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει βήμα διαλόγου και παρουσίασης των νέων επιστημονικών εξελίξεων στους τομείς της κοινωνιολογίας, της εκπαίδευσης και της ψυχικής υγείας, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη διεπιστημονικότητα των προσεγγίσεων. Ελπίζουμε να συμβάλλει τόσο στην επιμόρφωση και την ενημέρωση, όσο και στην ανάδειξη σημαντικών θεμάτων που ταλανίζουν την κοινωνία σήμερα.

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής:

Online (Ψηφιακό συνέδριο), 3 – 5 Ιουλίου 2020

Εξαιτίας της εξάπλωσης του Κορωναϊού, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eclass, η οποία υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser), χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Κάθε θεματική ενότητα του συνεδρίου θα διεξάγεται μέσω της αντίστοιχης  τηλεσυνεργασίας στην πλατφόρμα e-class, την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα.

Το συνέδριο θα ξεκινήσει την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020. Οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Παρασκευή 3/07 16:00-21:00

Σάββατο 4/07 10.00-15.00 και 16:00-21:00

Κυριακή 5/07 10.30-16.30

Γλώσσα συνεδρίου:

Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική

Βεβαιώσεις παρακολούθησης:

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά (σε διάστημα 20 ημερών) με το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

Πλεονεκτήματα ψηφιακού συνεδρίου

 • Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων που εναλλακτικά θα είχαν διατεθεί στο ταξίδι και στο ξενοδοχείο.
 • Εξοικονόμηση χρόνου.
 • Κατά τη διάρκεια της επιδημίας του Κορωναϊού, δεν συνίστανται τα ταξίδια και οι μαζικές συνευρέσεις.
 • Μειωμένο κόστος εγγραφής και πολλά άλλα.

Κεντρικό Θέμα Συνεδρίου

«Σύγχρονη Κοινωνία,  Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία»

Θεματικοί Άξονες Συνεδρίου

 • Γενική και Ειδική Εκπαίδευση
 • Διαπολιτισμική Αγωγή και Ετερότητα
 • Διά βίου εκπαίδευση
 • Παιδαγωγικά και Διδακτική διαφόρων επιστημών
 • Συστήματα Ποιότητας στην Εκπαίδευση
 • Μεθοδολογία Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας
 • Ψυχολογία
 • Κοινωνιολογία
 • Κοινωνική Εργασία (νεότερες εξελίξεις)
 • Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Συμβουλευτική και Coaching (θεωρητικές κατευθύνσεις και πρακτικές εφαρμογές)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Οικονομικά
 • Θεραπεία μέσω Τέχνης
 • Η Τέχνη ως βίωμα για Όλους
 • Νέες Τεχνολογίες και Διαδίκτυο
 • Έμφυλη και Σεξουαλική Ταυτότητα
 • Δεξιότητες τηλεργασίας για αύξηση της απασχόλησης και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Εγγραφές

Δικαίωμα συμμετοχής
ΑΚΡΟΑΤΕΣ
Συμμετοχή ως ακροατής                                                                                       15 ευρώ (θα δοθούν για οργάνωση δωρεάν εκπαιδεύσεων)
Φοιτητές και επιμορφούμενοι των προγραμμάτων ψυχικής υγείας (παλαιοί και νέοι)*10 ευρώ  
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Εισηγητής με online σύγχρονη παρουσίαση στην πλατφόρμα του συνεδρίου 15 ευρώ
Εισηγητής με ασύγχρονη παρουσίαση: άρθρο σε pdf ή παρουσίαση σε ppt, που θα αναρτηθεί στο site του συνεδρίου για κοινή πρόσβαση  15 ευρώ  

*Οι φοιτητές θα πρέπει, αφού ολοκληρώσουν την αίτηση τους, να στείλουν σκαναρισμένη τη φοιτητική τους ταυτότητα.

Κάθε συμμετέχων δικαιούται να λάβει ένα έντυπο τεύχος του περιοδικού ΣΚΕΨΥ στο οποίο θα δημοσιευθούν τα πρακτικά επιβαρυνομενος μόνο με τα έξοδα αποστολής

Τα χρήματα κατατίθενται μέχρι τις 20/06/2020 στην επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=344

Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει: 

Παρακολούθηση επιστημονικών συνεδριάσεων και βεβαίωση παρακολούθησης.

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής: 20/06/2020

Διαδικασία εγγραφής για τους συμμετέχοντες:

Η εγγραφή των εισηγητών και των συνέδρων θα είναι έγκυρη μόνο μετά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής και της πληρωμής. Αναλυτικά, η διαδικασία εγγραφής έχει ως εξής:

Βήμα πρώτο

Θα πρέπει να συμπληρωθεί αναλυτικά η ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoc9ORpc-TeV2t5Pp020FWIWU9M_f1Dh4vlO6kdV9SURc0-w/viewform

Η φόρμα συμπληρώνεται από όλους όσους θα παρακολουθήσουν το συνέδριο, είτε είναι εισηγητές, είτε απλοί σύνεδροι.

Βήμα δεύτερο

Η εγγραφή στο συνέδριο προτείνεται να γίνει εγκαίρως με κατάθεση του αντιτίμου. Η κατάθεση γίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=344

*Καμία αίτηση συμμετοχής δεν εξετάζεται, εάν δεν προβείτε στην κατάθεση του ποσού.

Ακυρωτική Πολιτική

Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων:  10/06/2020
Ημερομηνία γνωστοποίησης αποδοχής εργασιών: 15/06/2020
Ανακοίνωση προγράμματος: 20/06/2020
Αποστολή ολοκληρωμένης εισήγησης: Μέχρι 01/09/2020
Έκδοση του 6ου και 7ο τεύχους του περιοδικού ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΣΚΕΨΥ)              Μέχρι 15/12/2020

Διαδικασία συμμετοχής – Υποβολή περιλήψεων

Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου καλούν όσους επιθυμούν να παρουσιάσουν επιστημονική εργασία, να αποστείλουν περίληψη της εργασίας τους, με θέμα: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» στη γραμματεία του συνεδρίου με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ppy@aegean.gr, μέχρι τις 10/06/2020. Η υποβολή του άρθρου θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και με την επισύναψη ενός σύντομου βιογραφικού των συγγραφέων ή του συγγραφέα (μια παράγραφος)

Μπορείτε να υποβάλετε περίληψη για ερευνητική εργασία, βιβλιογραφική ανασκόπηση, μελέτη περίπτωσης (case study), δόκιμες πρακτικές και εργαλεία.

Η περίληψη πρέπει να έχει έκταση 100-150 περίπου λέξεων στα ελληνικά και στα αγγλικά (μέγεθος χαρακτήρων 12, πεζά γράμματα με πλήρη στοίχιση) και να περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, την ιδιότητα τους και λέξεις κλειδιά στα ελληνικά και στα αγγλικά. Πρέπει να περιλαμβάνει τον σκοπό της εργασίας, τους στόχους της μελέτης, τη μεθοδολογία, τη στατιστική ανάλυση, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Οι μη ερευνητικές εργασίες θα πρέπει να τεκμηριώνουν τον τρόπο με τον οποίο προάγουν την επιστήμη.

Υποβολή πλήρους εισήγησης

Οι υποβολές των πλήρων κειμένων θα πρέπει να έχουν κατατεθεί έως τις 01/09/2020 και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Ο χρόνος της εισήγησης έχει οριστεί από την Επιτροπή στα 15 λεπτά, συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της ενδεχόμενης αλλαγής της τελικής διάρκειας, για την αρτιότερη δομή του επιστημονικού προγράμματος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Είναι πολύ σημαντικόνα μην παραλείψετε να :

 • Συμπληρώσετε τον τίτλο της εργασίας1
 • Αναγράψετε όλους τους συγγραφείς της εργασίας και να υπογραμμίσετε τον ομιλητή2
 • Αναγράψετε τις λέξεις κλειδιά
 • Σημειώσετε τη θεματική ενότητα, στην οποία εντάσσεται η εργασία σας σύμφωνα με τη θεματολογία του συνεδρίου
 1. Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να είναι λιτός (Να αποφεύγονται μακρόσυρτοι τίτλοι και να υπάρχει αντιστοιχία με το περιεχόμενο του κειμένου. Συνήθως στον τίτλο περιλαμβάνονται μόνο οι υπό εξέταση μεταβλητές) Πχ Η επίδραση του φύλου των μαθητών στη γλωσσική νοημοσύνη.

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ (με κεφαλαία Times New Roman, μέγεθος χαρακτήρων 14, σε έντονη γραφή)

 • Μη γράφετε θέση εργασίας, ταχυδρομικές διευθύνεις, κ.τ.ό. Συντομευμένο το ακαδημαϊκό id σας, π.χ. M.Sc. ή Μ.Ed. ή Μ.Δ.Ε., Υποψ. Διδάκτορας, Διδάκτορας, Dr, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής.

Μέγιστος αριθμός σελίδων

Το κείμενο του άρθρου δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 10 σελίδες Α4, δηλαδή 4000 λέξεις, συμπεριλαμβανόμενης της βιβλιογραφίας σε αυτές τις 10 σελίδες.

To είδος του επισυναπτόμενου αρχείου θα πρέπει να είναι MS Word (.doc).

Μορφοποίηση κειμένου

Τα κείμενα πρέπει να γραφούν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένων, στα ελληνικά. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν πεζά γράμματα Times New Roman, μέγεθος χαρακτήρων 12, 1,5 διάστιχο και πλήρη στοίχιση.

Υποσημειώσεις: στο τέλος της κάθε σελίδας, με ενιαία αρίθμηση για όλο το κείμενο (χρήση του αυτόματου συστήματος του επεξεργαστή κειμένου).

Η αρίθμηση των ενοτήτων γίνεται με χαρακτήρες (π.χ. 1., 2. κτλ) ενώ οι υποενότητες γράφονται με 1.1, 1.2 κτλ.

✓ Ενότητες: μέγεθος χαρακτήρων 14, πεζοί χαρακτήρες, Bold

✓Υποενότητες: μέγεθος χαρακτήρων 12 πεζοί χαρακτήρες, Bold

Στην περίπτωση που υπάρχουν μαθηματικοί τύποι στο κείμενο ακολουθείται συνεχής αρίθμηση (1), (2) κτλ. στο δεξί μέρος των τύπων (προτείνεται η χρήση του mathtype).

Έμφαση εντός του κειμένου μπορεί να δίνεται με τη χρήση italics. Τονισμένες λέξεις (Bold) μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο στους τίτλους των κεφαλαίων.

Τα περιθώρια κάθε σελίδας πρέπει να είναι τα συνήθη ενός λογισμικού επεξεργασίας κειμένων, δηλαδή το επάνω και το κάτω περιθώριο της σελίδας μεγέθους Α4 πρέπει να είναι περίπου 2,54 cm και το αριστερό και δεξιό περιθώριο πρέπει να είναι περίπου 3,18 cm. Οι παραπάνω τιμές είναι κατά προσέγγιση.

Το διάστημα μεταξύ των σειρών (διάστιχο) είναι 1,5 γραμμή.

Μεταξύ των παραγράφων μεσολαβεί κενή γραμμή.

Το κείμενο έχει πλήρη στοίχιση αριστερά-δεξιά.

Οι σελίδες φέρουν αρίθμηση κάτω και στο κέντρο.

3. Πίνακες-Διαγράμματα

– Οι πίνακες και τα διαγράμματα έχουν συνεχή αρίθμηση π.χ. Πίνακας 1, Πίνακας 2 και τοποθετούνται στο κύριο σώμα του κειμένου.

– Οι τίτλοι των πινάκων και των διαγραμμάτων γράφονται με μέγεθος χαρακτήρων 10 στο πάνω μέρος του πίνακα ή του διαγράμματος με στοίχιση στο κέντρο. Σε περίπτωση που υπάρχει πηγή, αυτή τοποθετείται κάτω από το εκάστοτε διάγραμμα ή πίνακα με πλήρη στοίχιση (με μέγεθος χαρακτήρων 10).

4. Βιβλιογραφία

Παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών στο τέλος του κειμένου με μέγεθος γραμματοσειράς 12. Πιο συγκεκριμένα:

4.1 Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

– Papers in Journal

Moller, S., Huber, E., Stephens, J., Bradley, D. and Nielse, F. (2003). “Determinants

of relative poverty in advanced capitalist economies”, American Sociological Review, 68 (1), pp. 22-61.

– Working papers

Hannsgen, G. (2004). “Gibson’s paradox, monetary policy, and the emergence of cycles”, Working Paper 410, The Levy Economics Institute at Bard College, Annandale-on-Hudson.

– Books/Studies

Atkinson, A.B. (1983). The Economics of Inequality, 2nd edition, Oxford: Clarendon Press.

– Papers in edited books

Baker, D., Glyn, A., Howell, D. and Schmitt, J. (2005). “Labor market institutions and

unemployment: A critical assessment of the cross-country evidence”, in Howell, D.

(ed.), Fighting Unemployment: The Limits of Free Market Orthodoxy, Oxford: Oxford University Press.

– Unpublished work

Όταν το άρθρο δεν έχει δημοσιευτεί αλλά εμφανίζεται στο διαδίκτυο τοποθετείται το link με το οποίο εμφανίζεται απ’ ευθείας το άρθρο.

Π.χ. Georgiou, G. (2006). “How widespread was late trading in mutual funds”, http://facultygsb.stanford.edu/zitzewitz

Όταν δεν μπορεί να βρεθεί μέσω internet τότε ακολουθείται το παρακάτω παράδειγμα:

Π.χ. Georgiou, G. (2006). “How widespread was late trading in mutual funds”,

Unpublished.

4.2 Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

– Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

Παπαδόπουλος, Κ. (2001). «Οι περιβαλλοντικοί φόροι στην Ελλάδα», Περιβάλλον και Οικονομία, 97 (2), σελ. 63-69.

– Εργασίες σε συλλογικούς τόμους

Μητράκος Θ. και Τσακλόγλου, Π. (2003). «Οικονομική ανισότητα και φτώχεια στην Ελλάδα: Δομή και διαχρονικές μεταβολές», στο Βενιέρης, Δ. και Παπαθεοδώρου, Χ. (επιμ.), Οικονομική Ανισότητα και Φτώχεια στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

– Βιβλία/Μελέτες

Πολυζωίδης, Π. (2006). Εθελοντισμός στην κοινωνική προστασία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

5. Αναφορές της βιβλιογραφίας μέσα στο κείμενο

Για τις αναφορές μέσα στο κείμενο ακολουθείστε τα παρακάτω παραδείγματα:

5.1 Ξενόγλωσσες αναφορές

Bourguignon and Morrisson (2002)

Atkinsonetal. (1983)

Sen (1992, p. 7)

Alcock (1993, pp. 8-9)

5.2 Ελληνόγλωσσες αναφορές

Μητράκος και Τσακλόγλου (2003)

Παπαθεοδώρου κ.ά. (2010)

Πετμεζίδου (2004, σελ. 31)

Πολυζωίδης (2006, σελ. 49-50)

Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγουν και άλλες έρευνες (π.χ. Κασιμάτη, 2002, Πετμεζίδου, 2004)

Διοργάνωση Συνεδρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100

Τηλ.:22510 35620 – 36580,E-mail: ppy@aegean.gr,

Ιστοσελίδες: http://ppy.aegean.grhttp://www.psichologia.grhttps://psichologiagr.com/

Επιτροπές συνεδρίου

Την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου απαρτίζουν οι:

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής:

 • o   Δρ Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής:

 • Λάγιου Αρετή, Καθηγήτρια – Πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • Γρηγορίου Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Κορρές Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος των Προγραμμάτων Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Τσομπάνογλου Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Σκαναβή Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • Κόκκινου Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
 • Χρήστος Καλλονιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Κατσαρίδου Μάρθα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Δημήτριος Καβρουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Σάλμοντ Ελευθερία, Τ. Μέλος Δεπ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου απαρτίζουν οι:

 • Ανδρομάχη Μπούνα, Δρ. Ανθρωπολογίας, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Ελένη Πρασσά, Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κοινωνιολόγος
 • Σοφία Πακλατζόγλου, Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Παιδαγωγικών ΑΠΘ, Θεολόγος, Κοινωνιολόγος  
 • Ειρήνη Καραμπάση, Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
 • Κατερίνα Μπαλάσα, MSc, Κοινωνιολόγος
 • Πηνελόπη Πουλερού, MSc, Kαθηγήτρια γαλλικών
 • Ελισάβετ Γκινάλα, MSc, Κοινωνιολόγος
 • Σταυρούλα Βεγιάζη, MSc, Φιλόλογος
 • Τερέζα Ζωγοπούλου, MSc, Κοινωνιολόγος
 • Ιωάννα Δεληγεωργίου, MSc,Oικονομολόγος
 • Πηνελόπη Αλιάγα, Κοινωνιολόγος
 • Γιάννης Σακαράκας, Aπόφοιτος του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
 • Μαρία Ειρήνη Αναγνωστοπούλου, Κοινωνιολόγος
 • Μαρία Μαρίνα Διανέλλου, Προπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Ραφαηλία Πράτσου, Προπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου