Αγαπητοί επιμορφούμενοι και συνεργάτες

Η εταιρεία Vellum, συνεργάτης και χορηγός των κοινωνικών μας δράσεων είναι επίσης πιστοποιημένος εταίρος για τα επιδοτούμενα, μέσω voucher, με 600 ευρώ σεμινάρια για επιστήμονες που υπάγονται στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» στα πλαίσια της ενίσχυσης των επιστημόνων που εντάσσονται στους (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας (ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ).

Βλ. Επιστολή Vellum: https://bit.ly/39X6M1s

Συγκεκριμένα, η Vellum διοργάνωνει τα εξής σεμινάρια:
01. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
02. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
03. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
04. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
05. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές / Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακάβπιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
06. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
07. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
08. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
09. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές.

Η διαδικασία επιδότησης είναι η ακόλουθη:
Α) Ελέγξτε εάν είστε δικαιούχος (Κατάλογος επιλέξιμων ΚΑΔ) με βάση τον Κύριο – Πρώτο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), θα πρέπει να ασκείτε αυτή τη δραστηριότητα τουλάχιστον έως τις 20-3-2020. Επιλέξιμος είναι και δευτερεύων ΚΑΔ, μόνο εάν ο τζίρος του δευτερεύοντα είναι μεγαλύτερος του μη επιλέξιμου πρωτεύοντα και έχει δηλωθεί στην τελευταία φορολογική δήλωση στο έντυπο Ε3. (Ρωτήστε τον λογιστή σας)

Β) Συμπληρώστε την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

https://freestudies.gr/formvee2.php

Γ) Φωτογραφήστε την ταυτότητα σας (μπρος-πίσω), φωτογραφήστε την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου της τράπεζας για να φαίνεται ευκρινώς ο IBAN και το ονοματεπώνυμο σας, ως πρώτος δικαιούχος. Εάν δεν έχετε βιβλιάριο, κάντε screen shot την οθόνη του E-banking (πληροφορίες λογαριασμού). Φωτογραφήστε την εξουσιοδότηση που υπάρχει στα συνημμένα, αφού την υπογράψετε.

Δ) Στείλτε τα παραπάνω αντίγραφα στο email: dikaiologitikavoucher@acadimia.com

Όσοι υπάγεστε στις διατάξεις του νόμου και δικαιούστε επιδοτήσεως, παρακαλούμε να ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ:

Εξουσιοδότηση: https://bit.ly/2VbM60l

Αντικείμενα Κατάρτισης Voucher: https://bit.ly/39Opkkl

Κατάλογος επιλέξιμων ΚΑΔ: https://bit.ly/2UQQnaD

Κατάλογος Δωρεάν Προγραμμάτων: https://bit.ly/34pLOHl