Τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαιου παρέχουν εντελώς δωρεάν, σε συνεργασία με διάφορους κοινωνικούς φορείς, επιστημονική εποπτεία για υπηρεσίες ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ προς γονείς, εκπαιδευτικούς και προς οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο. Η συμμετοχή είναι αθρόα.

Εάν επιθυμείτε να προσφέρετε εθελοντικά ΔΩΡΕΑΝ διαδικτυακές υπηρεσίες συμπαράστασης προς το χειμαζόμενο, λόγω της πανδημίας, συνάνθρωπο και είστε Ψυχολόγος, Σύμβουλος, Κοινωνικός Επιστήμονας, Ειδικός Παιδαγωγός, Coach κλπ., κάτοχος τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου, παρακαλούμε να στείλετε μέχρι 1η Απριλίου το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση ppy@aegean.gr με την ένδειξη ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η εθελοντική διαδικτυακή υποστήριξη έχει τρίμηνη διάρκεια, ξεκινά άμεσα και απαιτεί 2-4 ώρες εβδομαδιαίας αλληλεπίδρασης και ενημέρωσης σε κλειστές ομάδες του facebook

Πληροφορίες: 6988019804 και 6940911716

Δείτε τα Προγράμματα μας εδώ:

http://bit.ly/2TyTqCv

Διαβάστε για όλες μας τις δράσεις εδώ:

https://papanis.wordpress.com