Ο σκοπός του παρόντος ερωτηματολογίου είναι μια πρώτη καταγραφή του φαινομένου της παραφύλαξης ή του αθέατου διώκτη (stalking). Η έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια του μαθήματος ”Ειδικά θέματα εμπειρικής κοινωνικής έρευνας ”, υπό την εποπτεία του Επίκουρου Καθηγητή Ευστράτιου Παπάνη του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ως παραφύλαξη ορίζουμε μια ανεπιθύμητη, ενοχλητική και απειλητική συμπεριφορά, που παρουσιάζεται κατ ‘επανάληψη και απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Περιλαμβάνει την επαναλαμβανόμενη παρακολούθηση, τη σωματική εγγύτητα, την μη συναινετική επικοινωνία ή την προφορική, γραπτή ή σιωπηλή απειλή ή ένα συνδυασμό αυτών που θα μπορούσε να προκαλέσει σε ένα άτομο φόβο (Tjaden & Thoennes,1998)*. Πολύ συχνά γίνεται από άντρες σε γυναίκες και είναι διακριτή από την απλή ερωτική πρόκληση.
Οι Spitzberg & Cupach, (2007)** υποστηρίζουν πως στο ρεπερτόριο των συμπεριφορών του αθέατου διώκτη είναι η απρόσκλητη εμφάνιση σε χώρους όπου συχνάζει το θύμα, αφήνοντας αντικείμενα ή/και δώρα, και προσπαθώντας επαναλαμβανόμενα να επικοινωνήσει μέσω κινητού ή διαδικτύου με το εν λόγω πρόσωπο, παρά την θέλησή του. Οι συμπεριφορές αυτές μπορεί να εμφανίζονται συστηματικά και πολλές φορές αναγκάζουν το θύμα να αλλάξει τρόπους ζωής, συνήθειες και να επικαλείται τη βοήθεια φιλικών ή άλλων προσώπων. Συμφωνα με τους Harmon, Rosner, & Owens,(1995),Kienlen, Birmingham,Solberg,O’ Regan,& Meloy (1997),Meloy & Gothard,(1995)*** στην θέση του ‘αθέατου διώκτη’ μπορεί να εντοπίζονται άτομα από το άμεσο και έμμεσο οικογενειακό περιβάλλον, από το φιλικό περιβάλλον, στενοί συνεργάτες, μια απλή γνωριμία, κάποιος εχθρός/αντίζηλος ή κάποιο άτομο με ψυχολογικές διαταραχές.
Το ερωτηματολόγιο χορηγείται ηλεκτρονικά και απευθύνεται σε όσες γυναίκες έχουν πέσει θύματα αυτού του φαινομένου, άσχετα από την ηλικία που έχει συμβεί αυτό. Συμπληρώνεται μόνο από ενήλικα άτομα.Απαιτείται να δώσετε απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις. Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου θα χρειαστεί να δώσετε κάποια δημογραφικά στοιχεία, ενώ στο δεύτερο να απαντήσετε σε συμπεριφορές της ‘παραφύλαξης’, ανάλογα με την συχνότητα εμφάνισής τους. 
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται μόνο από γυναίκες, που έχουν βιώσει το φαινόμενο της παραφύλαξης

http://goo.gl/JMq8JM