Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Για να αξιοποιήσετε τις δυνατότητές σας στα πλαίσια της κοινωνίας και των ομάδων, στις οποίες ανήκετε, πρέπει να αισθάνεστε πως με τις επιλογές ή τις πράξεις σας ασκείτε έλεγχο στο περιβάλλον σας και συνεισφέρετε στην εξέλιξη, στη βελτίωση και στην αλλαγή.
Είναι το χρέος κάθε γενιάς προς την επόμενη και η εξαργύρωση της θυσίας των προηγουμένων.
Με άλλα λόγια είναι απαραίτητο να είστε ενεργό πρόσωπο, να επηρεάζετε τους άλλους, να απορροφάτε τους προβληματισμούς τους κι όχι να παραμένετε απλός αποδέκτης αποφάσεων εκτός και πέρα από σας. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η αυτοεκτίμηση ισοπεδώνεται και η πολιτική τοποθέτηση μηρυκάζει, αντί να δημιουργεί.
Οι αδρανείς πολίτες και οι αδιάφοροι πέφτουν θύματα ατελών πληροφοριών, σεναρίων συνωμοσίας, αναγάγουν σε κανόνες τις περιορισμένες εμπειρίες, γοητεύονται από μισές αλήθειες, στοχοποιούνται από παραχαράκτες της ιστορίας και διαμορφωτές γνώμης, ώστε να φανατιστούν ή να καθηλωθούν σε πνευματικούς βάλτους. Κυρίως, όμως είναι έρμαια φευγαλέων και ορμητικών συναισθημάτων με ψευδεπίγραφες ανάγκες, που τους μετατρέπουν σε μάζα.
Η ταυτότητά σας ως ανθρώπου δομείται με την αλληλεπίδραση, επειδή κανείς δεν είναι αυθύπαρκτος ή αυτάρκης. Η ένταξη στην ομάδα συνεπάγεται συναισθήματα αλληλεγγύης, αφοσίωσης, εμπιστοσύνης, που συνοδευόμενα από το φόβο, τη γνώση των ορίων, την ενοχή και τη ντροπή, οδηγούν το άτομο σε αυξημένα επίπεδα αυτοπαρατήρησης, βασικό συστατικό για την αποδεκτή κοινωνική συμπεριφορά.
Αν, όμως, η συμμετοχή σας στα δρώμενα είναι ανύπαρκτη ή πλημμελής, τότε η εσωτερική ηθική, που καθορίζει τις σχέσεις με τον εαυτό και τους άλλους αποδυναμώνεται, όπως ακριβώς συμβαίνει και στον ανώνυμο όχλο.
Οι ιδεολογίες, που διαμορφώνονται χωρίς δράση, σπάνια έχουν άλλη, παρά μόνο θεωρητική αξία. Στην πραγματικότητα μπορείτε να εισέλθετε σε κάποιο κίνημα έχοντας γενικές μόνο απόψεις για τη μεταβολή, που επιθυμείτε να προκαλέσετε, δίχως να έχετε αποσαφηνίσει τους ακριβείς στόχους, τους συμμάχους, ακόμα και τους αντιπάλους. Σίγουρο είναι πως στην πορεία θα προκύψουν οι ερμηνείες, που θα εμπλουτίσουν το βίο σας.
Η ιστορία έχει αποδείξει πως οι κοινωνικές θεωρίες και συμπεριφορές παράγονται κατά τη διάρκεια των ζυμώσεων κι όχι πριν από αυτές. Πολύ περισσότερο, η γνώση, η εμπειρία, η νοηματοδότηση και η υπευθυνότητα προκύπτουν από την κινητοποίηση, κι όχι από την απραξία, και την ανακύκλωση ιδεών.
Η μετέπειτα παύση της διακύμανσης και η παγίωση μιας κυρίαρχης ιδεολογίας τις καθιερώνει, αλλά παράλληλα σημαίνει την απαρχή της παρακμής τους. Η στασιμότητα απαξιώνει τα λόγια και η συμμετοχή τα μετατρέπει σε επιχειρήματα.
Η συλλογική δράση είναι η ίαση για τις νευρώσεις της φιλαυτίας και του ατομισμού και η μόνη οδός, που μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση.