Και είναι αυτή ακριβώς η αντινομία, που επικυρώνει τη θνησιγένεια τόσων παράνομων ή κρυφών ερωτικών σχέσεων ότι δηλαδή, την ώρα που οι εραστές κάνουν τα πάντα για να παραπλανήσουν τους άλλους και να βρεθούν μαζί, ταυτόχρονα δείχνουν ο ένας στον άλλον σε τι σημεία θα μπορούσαν να φτάσουν κάποτε στρεφόμενοι ο ένας εναντίον του άλλου: Όταν μία συμπεριφορά έχει άπαξ με επιτυχία κατοχυρωθεί, πολύ περισσότερες είναι οι πιθανότητες να επαναληφθεί κατά πολύ βελτιωμένη και αποτελεσματική
Στράτος Παπάνης