Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (450 ΩΡΩΝ)»

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Ετήσιο Πρόγραμμα με τίτλο: «Ψυχική υγεία και ευεξία παιδιών και εφήβων: Από την οικογένεια στην κοινότητα (450 ωρών)»
Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία
Έναρξη μαθημάτων: 20/03/2020 
Λήξη μαθημάτων: 19/03/2021
Δίδακτρα: 450 ευρώ, σε 3 δόσεις
Εγγραφές έως: 19/03/2020 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

6940911716 (Ελένη Πρασσά), 6988019804 (Σοφία Πακλατζόγλου), 6982218264 (Τερέζα Ζωγοπούλου), 6978720132 (Μαρία Διανέλλου), 6947036013 (Χρυσούλα Σάρδη)
Email: paidopsichologia@acadimia.com
Πληροφορίες:
https://kedivim.uniwa.gr/course/etisio-programma-psychiki-ygeia-kai-eyexia-paidion-kai-efivon-apo-tin-oikogeneia-stin-koinotita-450-oron/?fbclid=IwAR2z26rlS0KMLqgDXgJbTxnLIlRR_wCmK6GTXHLMlRBBO8gfHrJrp5TUzvA
 
KANTE ΑΙΤΗΣΗ 
 
https://forms.gle/JtmfMshmGCNJyZbx5
 
 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραμμα αποτελεί μια εισαγωγή στον τομέα της ψυχικής υγείας και ευεξίας των παιδιών και εφήβων. Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει διεξοδικά και εμπεριστατωμένα τα βασικά στάδια ανάπτυξης του παιδιού από την εμβρυϊκή μέχρι τη μετεφηβική ηλικία. Έμφαση δίνεται στο γνωστικό, ψυχοσυναισθηματικό και συμπεριφορικό τομέα, στην εξέλιξη της σκέψης, της γλώσσας, της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας στο πλαίσιο του οικογενειακού και του σχολικού περιβάλλοντος. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και μέθοδοι που διέπουν τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων για την πρόληψη προβλημάτων καθώς και την προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας των παιδιών και των εφήβων.  
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Αν και τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην υγεία και στην πρόνοια, ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα μοντέλα της συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την παροχή υποστήριξης στο σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και γενικότερα τον εφοδιασμό με ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση:
Να αναγνωρίζουν τα βασικά στάδια της ψυχοσυναισθηματικης ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων
Να κατανοούν την έννοια και το εύρος της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των παιδιών και εφήβων
Να αναγνωρίζουν τις βασικές συναισθηματικές, συμπεριφορικές και μαθησιακές τους διαταραχές, και να γνωρίζουν την ενδεικνυόμενη διαχείριση και αντιμετώπισή τους.
Να κατανοούν το ρόλο της οικογένειας στην ομαλή ψυχοσυναισθηματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων. Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν βασικά σημεία της δυσλειτουργικής οικογένειας και να συμβάλουν στην ενίσχυση της ενδοοικογενειακής επικοινωνίας.
Να κατανοούν το ρόλο του σχολείου στην ομαλή ψυχοσυναισθηματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων. Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν αποκλίνουσες συμπεριφορές και να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαχείριση προβλημάτων που επιφέρουν.
Να γνωρίζουν τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της ψυχικής υγείας και ευεξίας των παιδιών και των εφήβων, και να είναι σε θέση να αναζητούν και να αξιολογούν κριτικά καινοτόμες παρεμβάσεις, όσον αφορά την ψυχική υγεία και ευεξία των παιδιών και των μαθητών τους.
Να εφαρμόσουν βασικές δεξιότητες διαχείρισης ψυχοσυναισθηματικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων παιδιών και εφήβων στο οικογενειακό, σχολικό ή/και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.,
Να γνωρίζουν τα βασικά στάδια σχεδιασμού εφαρμογής και αξιολόγησης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας στην κοινότητα .
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Το προτεινόμενο πρόγραμμα εφαρμόζει το μοντέλο Μικτής Μάθησης (Blended Learning) το οποίο περιλαμβάνει:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε µέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (400 ώρες)
Δια ζώσης εκπαίδευση 50 ωρών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διεξαγωγή της εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, προσφέρει στον εκπαιδευόμενο χρονική και χωρική ευελιξία καθώς και προστιθέμενη αξία της θεωρητικής μάθησης. Παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι θα ασκούνται διά ζώσης σε θεωρητικές και βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές μάθησης με σκοπό την ενεργητική συμμετοχή τους, την αξιοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών τους, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δημιουργικότητάς τους. Η διδασκαλία κάθε θεματικής ενότητας και κάθε μαθήματος είναι κατά κανόνα ευέλικτη και εξατομικεύεται από τους διδάσκοντες κατά το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή του μαθήματος.
Διδακτικές μέθοδοι
Οι μέθοδοι διδασκαλίας συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
διαλέξεις
καταιγισμός ιδεών
ασκήσεις ρόλων
ασκήσεις πεδίου
προσομοιώσεις
διαδραστική διδασκαλία
μικροδιδασκαλία
μελέτη & ανάλυση εξειδικευμένης βιβλιογραφίας
μελέτες περίπτωσης
συμμετοχή σε ομάδες
εκπόνηση μελέτης (project)
συγγραφή εργασίας / εργασιών
πρακτικές εφαρμογές σε περιβάλλοντα εργασίας
Εκπαιδευτικό υλικό ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος θα διατίθεται σταδιακά, ανά θεματική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων (e-class). Κατά την εξέλιξη κάθε θεματικής ενότητας θα αναρτώνται σε σχετικό link οι απαραίτητες ανακοινώσεις και οι οδηγοί για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (μέσω email) στον ορισμένο εκπαιδευτή του, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες και τις ασκήσεις αξιολόγησης.
Οι διδάσκοντες επιλέγονται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατόπιν αυστηρής επιλογής, βάσει των ακαδημαϊκών κριτηρίων και κανονισμών που έχει θεσπίσει.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 450 διδακτικές ώρες.
5Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Μελέτη πρωτότυπου υλικού 20-30 σελίδων ανά μηνιαία θεματική ενότητα
Μελέτη συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού
Παρακολούθηση δια ζώσης μαθημάτων (με όριο απουσιών 20% στο σύνολο των δια ζώσης ωρών)
Τεστ αξιολόγησης 15 – 30 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (μετά την ολοκλήρωση κάθε μηνιαίας θεματικής ενότητας)
Συγγραφή τελικής ατομικής εργασίας (οι επιμορφούμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ οργάνωσης μικροδιδασκαλίας βασισμένης στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων ή προσομοίωσης συμβουλευτικής – διερευνητικής συνέντευξης με παιδιά. Έκταση 3.000 – 6.000 λέξεων)
5Β. ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Το κόστος του σεμιναρίου είναι 450 ευρώ συνολικά, τα οποία καταβάλλονται ως εξής:
-1η δόση εγγραφής: 150 ευρώ πληρωτέα μέχρι 19 Μαρτίου 2020
(Η πρώτη δόση κατοχυρώνει και την εγγραφή σας)
-2η δόση: 150 ευρώ, πληρωτέα μέχρι 30 Ιουνίου 2020
-3η δόση: 150 ευρώ, πληρωτέα μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020
*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο επιμορφούμενος δεν πρέπει να έχει καμία ακαδημαϊκή και οικονομική υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο.
ECTS και Μοριοδοτήσεις
Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες ECTS. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 32 ECTS.
Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:
Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία
Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου
Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση
Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:
Διδακτική Ενότητα 1
Τίτλος
Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού
Περιγραφή

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα γίνει αναφορά στη φάση της ανάπτυξης και συγκεκριμένα στο είδος των μεταβολών που συντελούνται στις δομές, λειτουργίες και μορφές-συμπεριφοράς του ατόμου κατά τα είκοσι πρώτα χρόνια της ζωής του, καθώς και στους παράγοντες που τις προκαλούν.
Η πορεία της ανάπτυξης χωρίζεται σε επιμέρους περιόδους. Ο συνήθης χωρισμός είναι σε πέντε περιόδους: α) προγεννητική ή ενδομητρική περίοδος – Εμβρυϊκή ηλικία (από τη σύλληψη ως τη γέννηση), β) βρεφική ηλικία (από τη γέννηση ως το 2ο έτος), γ)προσχολική ή πρώτη παιδική ή νηπιακή ηλικία (από το 3ο ως το 6ο έτος), δ) σχολική ή δεύτερη παιδική ηλικία (από το 7ο ως το 11ο έτος) και ε) εφηβική ηλικία (από το 11ο ως το 20ο έτος). Ειδικότερα, θα δοθούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το α)   τι μπορεί να κάνει το παιδί σε κάθε ηλικία και β) τι νιώθει το παιδί για ό,τι μπορεί να κάνει σε κάθε ηλικία, αναφορικά με το γνωστικό και συναισθηματικό τομέα της ανάπτυξής του.

Διδακτική Ενότητα 2
Τίτλος
Εξελικτική Ψυχοπαθολογία και Ειδική Αγωγή
Περιγραφή

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα γίνει λόγος για την έννοια της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των παιδιών και εφήβων, για τις βασικότερες συναισθηματικές, συμπεριφορικές και μαθησιακές τους δυσκολίες, καθώς και τις διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές αντιμετώπισής τους. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά σε διάφορες διαταραχές, οι οποίες αποτελούν άξονες της Παιδοψυχιατρικής παιδιών και εφήβων, (κλινικές διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας, νοητική υστέρηση, ψυχοκοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα κ.α.), σύντομη αναφορά για την αιτιολογία κάθε διαταραχής και για τους τρόπους παρέμβασης.
1.           Εισαγωγή στην Εξελικτική Ψυχοπαθολογία
2.           Αποκλίνουσα συμπεριφορά – Προβλήματα συμπεριφοράς
3.           Πρακτικές αντιμετώπισης της αποκλίνουσας συμπεριφοράς στα σχολεία
4.           Η γνωσιακή – συμπεριφοριστική θεραπεία

Διδακτική Ενότητα 3
Τίτλος
Ο ρόλος της οικογένειας στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του του παιδιού και του εφήβου.   Πρώιμη παρέμβαση στην προγεννητική περίοδο με στόχο την ανάπτυξη υγιούς οικογενειακού περιβάλλοντος
Περιγραφή

Η επικοινωνία είναι ο κυριότερος φορέας για τη μετάδοση πολιτισμικών αγαθών, αξιακών προτύπων και κοινωνικών στάσεων. Στα πλαίσια της οικογένειας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, επειδή καθορίζει το σύστημα στο σύνολο του, τα υποσυστήματα, τη ροή των πληροφοριών και την εγκαθίδρυση του συναισθήματος.
Όλες οι έρευνες συγκλίνουν στην άποψη ότι η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας των γονέων με τα παιδιά τους καθορίζει τη μελλοντική διαμόρφωση των αντιλήψεων της νέας γενιάς. Αν και πολλές από τις στάσεις των παιδιών ερμηνεύονται μέσω της θεωρίας μίμησης προτύπων, είναι γενικά αποδεκτό ότι η ενθαρρυντική επικοινωνία ευθύνεται για την ανάπτυξη θετικών ιδεωδών, ενώ η πλημμελής για το σχηματισμό χαμηλής αυτοεκτίμησης και φτωχής επικοινωνίας. Η επικοινωνία στην οικογένεια μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνολο κανονιστικών πλαισίων, τα οποία διοχετεύουν πληροφορίες, μεταβιβάζουν συναισθήματα και ορίζουν τους στόχους της οικογένειας.
Μετά το τέλος της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να κινηθούν στους ακόλουθους επιστημονικούς άξονες. α) τη δημιουργία ερευνητικών εργαλείων για την μελέτη των ενδοοικογενειακών σχέσεων, β) τη διερεύνηση των ενδοοικογενειακών σχέσεων στις διάφορες μορφές οικογένειας

Διδακτική Ενότητα 4
Τίτλος
Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Επαγγελματική απόφαση και αυτοεκτίμηση
Περιγραφή

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα γίνει αναφορά στους κυριότερους ορισμούς της αυτοεκτίμησης, στις βασικότερες θεωρίες της και θα γίνει λόγος για την ανάπτυξη της Αυτοεκτίμησης κατά τη Βρεφική, Παιδική Ηλικία και Εφηβική ηλικία. Επιπλέον, θα αναφερθούν οι κυριότεροι παράγοντες επιλογής ενός επαγγέλματος και θα παρατεθούν έρευνες και άρθρα που, εκτός των άλλων, αφορούν στην αυτοεκτίμηση των υιοθετημένων παιδιών, παιδιών με χωρισμένους γονείς καθώς και στη διαχείριση του πένθους.
1.           Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης κατά την παιδική ηλικία.
2.           Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης κατά την   εφηβική ηλικία.
3.           Επαγγελματική απόφαση και αυτοεκτίμηση

Διδακτική Ενότητα 5
Τίτλος

Ο ρόλος του σχολείου στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου. Μαθησιακές διαταραχές στην Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Περιγραφή

Σκοπός της ενότητας είναι η θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση στις σύγχρονες τάσεις της Ειδικής Αγωγής και ο εμπλουτισμός των γνώσεων, που απαιτούνται, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία και θεωρητική επάρκεια όλες τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες σε παιδαγωγικο-διδακτική και συμβουλευτική βάση. Οι θεματικές περιλαμβάνουν ενότητες διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας, ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης αναπήρων ατόμων, γονέων και δασκάλων, αξιολόγησης, διάγνωσης, καθώς και τους τρόπους αξιοποίησης των σύγχρονων τάσεων.
Οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν για τις μαθησιακές δυσκολίες, τους διάφορους τύπους αυτών, τη διαγνωστική διαδικασία, τα χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακέςδυσκολίες, τα παγκόσμια αλλά και στο χώρο της Ελλάδας επιδημιολογικά στοιχεία, τη διεθνής άποψη για την αιτιολογία και συμπτωματολογία των συγκεκριμένων δυσκολιών και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών. Επίσης θα προσεγγιστεί η εξέλιξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, στο χώρο της εκπαίδευση
Επιπλέον στους εκπαιδευόμενους θα παρουσιααστούν   τα είδη των προβληματικών συμπεριφορών. Πιο συγκεκριμένα, η συναισθηματική εξέλιξη του παιδιού καθώς και οι συναισθηματικοί παράγοντες, όπως το άγχος, η κατάθλιψη, η χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη, τα μειωμένα κίνητρα και η αυτό – αποτελεσματικότητα αλλά και τα προβλήματα κοινωνικής εξέλιξης των παιδιών αυτών. Επίσης, θα αναλυθεί η αντιμετώπιση των προβληματικών συμπεριφορών μέσω της ενίσχυσης της αυτοεικόνας και της θεραπείας της συμπεριφοράς. Τέλος, γίνεται προσέγγιση στις τεχνικές τροποποίησης της συμπεριφοράς.
Στο τέλος της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να
1.Προσεγγίζουν ,και να αναγνωρίζουν μαθησιακές δυσκολίες
2.Να εκτιμούν την κοινωνική επάρκεια και αντικοινωνική συμπεριφορά των μαθητών σχολικής ηλικίας
3.Να αναγνωρίζουν τα προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο και μετέπειτα παραβατικότητα
4.Να αναγνωρίζεται ο ρόλος της θεσμοθετημένης εκπαίδευσης στην επανένταξη των ανήλικων Παραβατών.

Διδακτική Ενότητα 6
Τίτλος
Νοημοσύνη, πολλαπλή και συναισθηματική νοημοσύνη- Τεστ αξιολόγησης
Περιγραφή

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα γίνει αναφορά στη θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης του Gardner, θα αναφερθούν τα εννιά είδη νοημοσύνης και θα ακολουθήσει ο συσχετισμός της με την εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν οι κυριότεροι ορισμοί και τα μοντέλα της συναισθηματικής νοημοσύνης καθώς και η σχέση της με τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα. Θα γίνει λόγος για το ρόλο του σχολείου στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών και θα αναφερθούν τα κυριότερα εργαλεία μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης.
Επιμέρους Συνεδρίες:
Α. Πολλαπλή νοημοσύνη
Β. Συναισθηματική νοημοσύνη – Τεστ αξιολόγησης
Διδακτική Ενότητα 7
Τίτλος
Προαγωγή ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Ανάπτυξη ατομικών   και κοινωνικών δεξιοτήτων ζωής
Περιγραφή

Σκοπός της ενότητας είναι η θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση στις σύγχρονες ανάγκες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων καθώς και εμπλουτισμός των γνώσεων, που απαιτούνται, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία και θεωρητική επάρκεια την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων ζωής σε παιδαγωγικο-διδακτική και συμβουλευτική βάση.
Επιπλέον στους εκπαιδευόμενους θα, παρουσιαστούν   συναισθηματικοί παράγοντες, όπως το άγχος, η κατάθλιψη, η χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη, τα μειωμένα κίνητρα και η αυτό – αποτελεσματικότητα αλλά και τα προβλήματα κοινωνικής εξέλιξης των παιδιών και εφήβων . Επίσης, θα αναλυθεί η αντιμετώπιση των προβληματικών συμπεριφορών μέσω της ενίσχυσης της αυτοεικόνας και της θεραπείας της συμπεριφοράς. Τέλος, γίνεται προσέγγιση στις τεχνικές τροποποίησης της συμπεριφοράς.
Διδακτική Ενότητα 8
Τίτλος
Ψυχομετρικά τεστ, παιδικό ιχνογράφημα, παιγνιοθεραπεία, δραματοθεραπεία
Περιγραφή

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα γίνει λόγος για την ψυχομετρία και τον τρόπο που αυτή ορίζεται, για τον τρόπο ορισμού των ψυχομετρικών οργάνων, τη στάθμισή τους καθώς και για τις κλίμακες ανίχνευσης αναπτυξιακών διαταραχών. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στο παιδικό ιχνογράφημα, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδίασης στα παιδιά, στην εκτίμηση του πνευματικού τους επιπέδου μέσω των σχεδίων, στα στάδια της καλλιτεχνικής τους ανάπτυξης , στην αξιολόγηση των σχεδίων τους, καθώς και στο τεστ της οικογένειας. Τέλος, θα γίνει λόγος για την παιγνιοθεραπεία και τη δραματοθεραπεία, οι οποίες αποτελούν δύο πολύ αποτελεσματικές παρεμβάσεις για τις συναισθηματικές και συμπεριφορικές ανησυχίες των παιδιών και των εφήβων.
Επιμέρους Συνεδρίες:
Α. Ψυχομετρικά τεστ
Β. Παιδικό ιχνογράφημα
Γ. Παιγνιοθεραπεία
Δ. Δραματοθεραπεία
Διδακτική Ενότητα 9
Τίτλος
Συμβουλευτική γονέων και Ενίσχυση της ενδοοικογενειακής επικοινωνίας.
Περιγραφή

Η επικοινωνία είναι ο κυριότερος φορέας για τη μετάδοση πολιτισμικών αγαθών, αξιακών προτύπων και κοινωνικών στάσεων. Στα πλαίσια της οικογένειας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, επειδή καθορίζει το σύστημα στο σύνολο του, τα υποσυστήματα, τη ροή των πληροφοριών και την εγκαθίδρυση του συναισθήματος.
Όλες οι έρευνες συγκλίνουν στην άποψη ότι η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας των γονέων με τα παιδιά τους καθορίζει τη μελλοντική διαμόρφωση των αντιλήψεων της νέας γενιάς. Αν και πολλές από τις στάσεις των παιδιών ερμηνεύονται μέσω της θεωρίας μίμησης προτύπων, είναι γενικά αποδεκτό ότι η ενθαρρυντική επικοινωνία ευθύνεται για την ανάπτυξη θετικών ιδεωδών, ενώ η πλημμελής για το σχηματισμό χαμηλής αυτοεκτίμησης και φτωχής επικοινωνίας. Η επικοινωνία στην οικογένεια μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνολο κανονιστικών πλαισίων, τα οποία διοχετεύουν πληροφορίες, μεταβιβάζουν συναισθήματα και ορίζουν τους στόχους της οικογένειας.
Παράλληλος στόχος της ενότητας αυτής είναι να διερευνήσει τη διάσπαση της επικοινωνίας, όπως αυτή εκδηλώνεται με το διαζύγιο και να κάνει αναφορές στην αυτοεκτίμηση των παιδιών από χωρισμένους γονείς, καθώς και στην επίδραση του διαζυγίου στην κοινωνική και συναισθηματική   προσαρμογή. Συγκεκριμένα, θα εξεταστεί κατά πόσο η αυτοεκτίμηση των παιδιών αυτών διαφέρει από την αυτοεκτίμηση του γενικού πληθυσμού και εάν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το φύλο, την ηλικιακή ομάδα, τον τόπο διαμονής, την ηλικία που βίωσαν το χωρισμό, τη σειρά γέννησης, τη σχέση που διατηρούν με τους δύο γονείς και τη σχέση των γονιών μετά το διαζύγιο.
Μετά το τέλος της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να κινηθούν σε τρεις επιστημονικούς άξονες. α) τη δημιουργία ερευνητικών εργαλείων για την μελέτη των ενδοοικογενειακών σχέσεων, β) τη διερεύνηση των ενδοοικογενειακών σχέσεων στις διάφορες μορφές οικογένειας γ) τη διερεύνηση της συσχέτισης των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της παθολογικής συμπτωματολογίας με διάφορες παραμέτρους των ενδοοικογενειακών του σχέσεων.
Διδακτική Ενότητα 10
Τίτλος
Παιδί και Διαδίκτυο: Θεραπεία της εξάρτησης και δόμηση της ψηφιακής ταυτότητας, εκφοβισμός και ηλεκτρονικός εκφοβισμός
Περιγραφή

Στη συγκεκριμένη ενότητα γίνεται λόγος για τις   αρνητικές συνέπειες της παρατεταμένης ή λανθασμένης χρήσης του διαδικτύου στην οικογενειακή ζωή και στην ψυχική υγεία του παιδιού. Η έννοια του «εθισμού» του διαδικτύου ή η προβληματική χρήση του Διαδικτύου συνιστά μια ψυχολογική διαταραχή (Young, 1998α) που μπορεί να παρεμποδίσει την ακαδημαϊκή συμμετοχή των ατόμων και τις επαγγελματικές επιδόσεις ή την κοινωνική τους ζωή (Young, 1998b).
Επιπλέον, γίνεται αναφορά στους τρεις πιο συνηθισμένους   κινδύνους του διαδικτύου για τα παιδιά και τους εφήβους, οι οποίοι σχετίζονται με την παρενόχληση στο Internet, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την έκθεση στο πορνογραφικό και βίαιο περιεχόμενο.
Παρουσιάζονται οι κυριότερες ψυχοκοινωνικές θεραπείες για την εξάρτηση από το διαδίκτυο καθώς και η εύθραυστη διαδικασία σχηματισμού ταυτότητας των εφήβων, τόσο της πραγματικής όσο και της ψηφιακής, η οποία μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από τις ΤΠΕ και να οδηγήσει στην ανάπτυξη επικίνδυνων διαδικτυακών (on line) συμπεριφορών.
Στη συνέχεια γίνεται λόγος για τις κυριότερες μορφές ηλεκτρονικού εκφοβισμού (cyberbullying) καθώς και για τις βασικότερες διαφορές μεταξύ παραδοσιακού και ηλεκτρονικού εκφοβισμού.
Τέλος, αναφέρονται τα κίνητρα διάπραξης του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, ο αντίκτυπος τους στα θύματα, κάποιες κύριες στρατηγικές αντιμετώπισης του από τους μαθητές καθώς και ορισμένα προγράμματα σχολική παρέμβασης και πρόληψης.
Διδακτική Ενότητα 11
Τίτλος
Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας
Περιγραφή

Το μάθημα προσφέρει μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή στη μεθοδολογία έρευνας. Παρουσιάζει τις δύο βασικές ερευνητικές προσεγγίσεις, την ποιοτική και την ποσοτική έρευνα και την σχέση τους. Γίνεται εκτενης αναφορά στις βασικές αρχές που τις διέπουν και στις μεθόδους που χρησιμοποιούν
Μετά το πέρας αυτού, οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη διαφοροποίηση της ποσοτικής στρατηγικής έρευνας από την ποιοτική στρατηγική στη βάση τριών κεντρικών σημείων: α. τη σχέση μεταξύ θεωρίας και έρευνας, β. τα επιστημολογικά ζητήματα και γ. τα οντολογικά ζητήματα, όπως αυτά ανακύπτουν στη μελέτη του κοινωνικού κόσμου.
Το μάθημα προσεγγίζει ζητήματα μεθοδολογίας ποσοτικής έρευνας και τα στάδια υλοποίησης μιας ποσοτικής κοινωνικής έρευνας και συγκεκριμένα:
•Το στάδιο του θεωρητικού προβληματισμού και της διαδικασίας αναζήτησης και μελέτης των βιβλιογραφικών πηγών συναφών του υπό εξέταση κοινωνικού φαινομένου.
•Το στάδιο συγκεκριμενοποίησης των ερευνητικών υποθέσεων και οριοθέτησης του ερευνητικού προβληματισμού.
•Το στάδιο επιλογής ερευνητικού σχεδίου,
•Το στάδιο επιλογής πλαισίου δειγματοληψίας,
•Το επιλογής τεχνικής συλλογής ερευνητικών δεδομένων,
•Το στάδιο συλλογής των ερευνητικών δεδομένων,
•Το στάδιο επεξεργασίας και ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων.
•τις ερευνητικές τεχνικές (όπως η συμμετοχική παρατήρηση, τα είδη των ποιοτικών συνεντεύξεων, οι ομάδες εστίασης) που εφαρμόζονται μέσα στο φάσμα της ποιοτικής παράδοσης,
•το περιεχόμενο της διαδικασίας επιλογής του δείγματος.
Το μάθημα χωρίζεται σε δυο κύριες ενότητες: α. Τις αρχές δεοντολογίας και β. τους κανόνες συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Μετά το πέρας αυτού, οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν:
•το πλαίσιο δεοντολογίας που διέπει την πορεία υλοποίησης της κοινωνικής έρευνας,
•τη δομή συγγραφής επιστημονικών εργασιών και τους κανόνες της ακαδημαϊκής γραφής.  
Διδακτική Ενότητα 12
Τίτλος
Συγγραφή Επιστημονικής εργασίας
Περιγραφή
Η συγγραφή της Επιστημονικής εργασίας δίνει την δυνατότητα στους επιμορφούμενους να επιλέξουν μεταξύ οργάνωσης μικροδιδασκαλίας βασισμένη στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων ή προσομοίωσης συμβουλευτικής – διερευνητικής συνέντευξης με παιδιά. Τόσο οι αρχές τις μικροδιδασκαλίας όσο και τα κριτήρια προσομοίωσης θα διευκρινιστούν με την μελέτη ψηφιακού υλικού και συγκεκριμένων οδηγιών. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα σε επιμορφούμενους που ήδη εργάζονται σε σχετικούς φορείς να συντάξουν απολογιστική έκθεση περιγραφής και αξιολόγησης του φορέα και τους εκπαιδευτικού ή συμβουλευτικού του έργου.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή διδάκτρων.
Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.
ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 1 έως 3 μήνες από την περάτωση των σπουδών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου. Με την υποβολή της αίτησης παραιτείσθε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.
Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (paidopsichologia@acadimia.com). Για να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματα σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να αναγράφονται τα εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και κύκλος σπουδών (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική Αγωγή, Η’ Κύκλος). Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα αγνοείται.
Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων, την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
Τα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (Ects) και ο χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 1 έως 3 μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της προκήρυξης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο.
Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησης τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.
Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων καλής συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή οποιασδήποτε βεβαίωσης.
Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το πρόγραμμα χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων.
Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από copyright και η με οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του έχει νομικές κυρώσεις.
Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να αναρτώνται υπό μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης. Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.
Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.
Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή βεβαίωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης)

Βήμα 1ο
Συμπληρώνετε την παρακάτω αίτηση (*Απαιτείται)
https://forms.gle/JtmfMshmGCNJyZbx5
Bήμα 2ο
Πραγματοποιείτε την πληρωμή της α δόσης (ώστε να κατοχυρώσετε την θέση σας) και αποστέλλετε σκαναρισμένο το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: paidopsichologia@acadimia.com (*Απαιτείται)
Αιτιολογία: το ονοματεπώνυμό σας και τον τίτλο του Προγράμματος
ΠΡΟΣΟΧΗ Διατηρείτε τα αποκόμματα πληρωμής καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος
Ο αριθμός λογαριασμού για την εγγραφή σας στο πρόγραμμα: «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ : ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» είναι ο εξής:
Τράπεζα Πειραιώς (PIRAEUSBANK)
Αρ. Λογαριασμού: 6389-147248-357
IBAN: GR22 0171 3890 0063 8914 7248 357
Προσοχή:
Η ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα πραγματοποιηθεί μετά την κατάθεση του ποσού της α δόσης και την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
6940911716 (Ελένη Πρασσά), 6988019804 (Σοφία Πακλατζόγλου), 6982218264 (Τερέζα Ζωγοπούλου), 6978720132 (Μαρία Διανέλλου), 6947036013 (Χρυσούλα Σάρδη)
Email: paidopsichologia@acadimia.com