Αποτέλεσμα εικόνας για nice pics

Είναι πολύ λίγοι, αλλά πια κατάφερα να τους διακρίνω. Εκείνους τους ανθρώπους, που έπρεπε να είχαν μπει νωρίτερα μες τη ζωή μου, είτε ως λύσεις είτε ως εναλλακτικές είτε ως κυρίαρχη πιθανότητα. Επειδή τώρα οι καιροί τους φόρτωσαν με τόσες μη αναστρέψιμες επιλογές και τέτοια ακαμψία της εμπειρίας, που, αν επιχειρούσαμε να χαράξουμε κοινή πορεία, θα έπρεπε πρώτα να πλανέψουμε το χρόνο κι έπειτα να ισοπεδώσουμε κάθε δύσκολα κερδισμένη ισορροπία μας…ή πιο απλά να τους ερωτευτούμε παράφορα.. Στράτος Παπάνης