Νέα Επαγγελματικά Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια από τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 2020-2021

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τον ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ προγραμμάτων επιμόρφωσης. 
 
Προκηρύξεις Προγραμμάτων με Έναρξη στις 01 Απριλίου 2020:
ΝΕΟ: Θεραπεία μέσω Τέχνης με Έμφαση στα Εικαστικά: Προκήρυξη
 
Προκηρύξεις Προγραμμάτων με Έναρξη τον Μάρτιο του 2020:
ΝΕΟ:  Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Βασικές δεξιότητες στο Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό: Προκήρυξη
ΝΕΟ: Διαπολιτισμική Αγωγή και Ετερότητα: Προκήρυξη
ΝΕΟ: Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας: Προκήρυξη
ΝΕΟ: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Προκήρυξη
ΝΕΟ: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία: Προκήρυξη
ΝΕΟ: Έμφυλη και Σεξουαλική Ταυτότητα: Προκήρυξη
ΝΕΟ: Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Θεραπεία: Προκήρυξη
ΝΕΟ: Παιδοψυχολογία: Προκήρυξη
ΝΕΟ: Σχολική Ψυχολογία: Προκήρυξη
 
Προκηρύξεις Προγραμμάτων με Έναρξη στις 01 Φεβρουαρίου 2020:
ΝΕΟ: Ψυχολογία, Συμβουλευτική και Κοινωνιολογίας για Όλους: Προκήρυξη
Θεραπεία μέσω Τέχνης με Έμφαση στα Εικαστικά: Προκήρυξη