Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων:  10/06/2020
Ημερομηνία γνωστοποίησης αποδοχής εργασιών: 15/06/2020
Ανακοίνωση προγράμματος: 20/06/2020
Αποστολή ολοκληρωμένης εισήγησηςΜέχρι 01/09/2020
Έκδοση του 6ου και 7ο τεύχους του περιοδικού ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΣΚΕΨΥ)              Μέχρι 15/12/2020