«Σύγχρονη Κοινωνία,  Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία»

Θεματικοί Άξονες Συνεδρίου

 • Γενική και Ειδική Εκπαίδευση
 • Διαπολιτισμική Αγωγή και Ετερότητα
 • Διά βίου εκπαίδευση
 • Παιδαγωγικά και Διδακτική διαφόρων επιστημών
 • Συστήματα Ποιότητας στην Εκπαίδευση
 • Μεθοδολογία Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας
 • Ψυχολογία
 • Κοινωνιολογία
 • Κοινωνική Εργασία (νεότερες εξελίξεις)
 • Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Συμβουλευτική και Coaching (θεωρητικές κατευθύνσεις και πρακτικές εφαρμογές)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Οικονομικά
 • Θεραπεία μέσω Τέχνης
 • Η Τέχνη ως βίωμα για Όλους
 • Νέες Τεχνολογίες και Διαδίκτυο
 • Έμφυλη και Σεξουαλική Ταυτότητα
 • Δεξιότητες τηλεργασίας για αύξηση της απασχόλησης και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων