Δικαίωμα συμμετοχής
ΑΚΡΟΑΤΕΣ
Συμμετοχή ως ακροατής                                                                                       15 ευρώ (θα δοθούν για οργάνωση δωρεάν εκπαιδεύσεων)
Φοιτητές και επιμορφούμενοι των προγραμμάτων ψυχικής υγείας (παλαιοί και νέοι)*10 ευρώ  
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Εισηγητής με online σύγχρονη παρουσίαση στην πλατφόρμα του συνεδρίου15 ευρώ
Εισηγητής με ασύγχρονη παρουσίαση: άρθρο σε pdf ή παρουσίαση σε ppt, που θα αναρτηθεί στο site του συνεδρίου για κοινή πρόσβαση 15 ευρώ