Σε ποιους απευθύνεται

Σε ποιους απευθύνεται

Το ψηφιακό συνέδριο απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ και στο Επιστημονικό Προσωπικό των Πανεπιστημίων, Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων, σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, στελέχη εκπαίδευσης, συντονιστές, προσωπικό ΚΕΣΥ, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην υγεία και στην πρόνοια, ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα επιστημονικά πεδία της Κοινωνιολογίας, της Εκπαίδευσης και της Ψυχικής Υγείας.

Σκοπός

Βασικός σκοπός του ψηφιακού συνεδρίου είναι η αποτύπωση των τελευταίων εξελίξεων στους τομείς της Κοινωνιολογίας, της Εκπαίδευσης και της Ψυχικής Υγείας, υπό το πρίσμα της πανδημίας.

Ο στόχος του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει βήμα διαλόγου και παρουσίασης των νέων επιστημονικών εξελίξεων στους τομείς της κοινωνιολογίας, της εκπαίδευσης και της ψυχικής υγείας, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη διεπιστημονικότητα των προσεγγίσεων. Ελπίζουμε να συμβάλλει τόσο στην επιμόρφωση και την ενημέρωση, όσο και στην ανάδειξη σημαντικών θεμάτων που ταλανίζουν την κοινωνία σήμερα.

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής:

Online (Ψηφιακό συνέδριο), 3 – 5 Ιουλίου 2020

Εξαιτίας της εξάπλωσης του Κορωναϊού, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eclass, η οποία υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser), χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Κάθε θεματική ενότητα του συνεδρίου θα διεξάγεται μέσω της αντίστοιχης  τηλεσυνεργασίας στην πλατφόρμα e-class, την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα.

Το συνέδριο θα ξεκινήσει την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020. Οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Παρασκευή 3/07 16:00-21:00

Σάββατο 4/07 10.00-15.00 και 16:00-21:00

Κυριακή 5/07 10.30-16.30

Γλώσσα συνεδρίου:

Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική

Βεβαιώσεις παρακολούθησης:

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά (σε διάστημα 20 ημερών) με το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

Πλεονεκτήματα ψηφιακού συνεδρίου

  • Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων που εναλλακτικά θα είχαν διατεθεί στο ταξίδι και στο ξενοδοχείο.
  • Εξοικονόμηση χρόνου.
  • Κατά τη διάρκεια της επιδημίας του Κορωναϊού, δεν συνίστανται τα ταξίδια και οι μαζικές συνευρέσεις.
  • Μειωμένο κόστος εγγραφής και πολλά άλλα.