Πολυχωρος της Ψυχολογιας, της Συμβουλευτικης και της Κοινωνικης ερευνας

Αγία Παρασκευή Αττικής και σε όλη την Ελλάδα

Ο «διεπιστημονικός» Πολυχώρος

Ο Πολυχώρος Συμβουλευτικής δεν οφείλει το όνομα του στην ποικιλομορφία και στην έκταση των εγκαταστάσεων του στην Αγία Παρασκευή Αττικής (Παραδείσου 5, β´ όροφος, δυο χώροι ατομικών συνεδριών και ένας ομαδικής συμβουλευτικής δώδεκα προσώπων), αλλά στο γεγονός ότι φιλοδοξεί να στεγάσει πνευματικά τις πολλαπλές διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όσον αφορά την ψυχική υγεία, τη συμβουλευτική και την εκπαίδευση. Τα πολυδιάστατα θεωρητικά ρεύματα που συνδράμουν στην ερμηνεία των ψυχολογικών και κοινωνικών φαινομένων, η βιωματική προσπέλαση και η διερευνητική μάθηση, η εξατομικευμένη εφαρμογή και η εμπειρική τεκμηρίωση, αποτελούν κριτήρια δράσης, ποιότητας και διαρκούς αξιολόγησης.

Συνεργάτες

Οι εξωτερικοί συνεργάτες του Πολυχώρου είναι διδάκτορες, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων και καταξιωμένοι επιστήμονες από τα πεδία της ψυχολογίας, της συμβουλευτικής, της εκπαίδευσης, των κοινωνικών επιστημών και των επαγγελμάτων υγείας. Οι εναλλακτικές θεραπείες αντιπροσωπεύονται από ειδικούς, που μπορούν να στέκονται αρωγοί στο κύριο έργο της συμβουλευτικής.

Συμβουλευτική

Στον Πολυχώρο διενεργούνται συμβουλευτικές ατομικές και ομαδικές συνεδρίες κάθε ημέρα της εβδομάδας από τις 09.00 έως τις 21.00. Οι συναντήσεις είναι διά ζώσης στην Αγία Παρασκευή ή διαδικτυακές. Το μικτό μοντέλο (συνδυασμός ζωντανής παρουσίας και διαδικτυακών συνεδριών) μπορεί να οργανωθεί κατόπιν αιτήματος.

Εκπαίδευση

Η συμβουλευτική στοχεύει μεταξύ άλλων στην ενδυνάμωση του εαυτού μέσω των γνώσεων και στην επίτευξη της αυτογνωσίας με την κατάρτιση στην ψυχολογία, στην αυτοβελτίωση και στις επιστήμες του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό ο Πολυχώρος προσφέρει μια σειρά πρωτοποριακών σεμιναρίων, που μπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο για προσωπική εξέλιξη και επαγγελματική ενδυνάμωση. Η ευελιξία των συμβουλευτικών σεμιναρίων βασίζεται:

– Στην διαρκώς εμπλουτιζόμενη θεματολογία τους, που παρακολουθεί και προλαμβάνει τις εργασιακές απαιτήσεις.

– Στην βαθιά γνώση του αντικειμένου από τους εισηγητές- υπεύθυνους και στο πρωτότυπο ψηφιακό υλικό, που προσφέρουν.

– Στον εντελώς ασύγχρονο χαρακτήρα τους.

– Στα ολοκληρωμένα κείμενα σε pdf, word, PowerPoint, στις βιντεοσκοπήσεις μαθημάτων, στην ψηφιακή ανάγνωση σημειώσεων, στα πλήρη βιβλία και στα επιστημονικά περιοδικά. Το υλικό χωρίζεται σε υποχρεωτικό και σε συνοδευτικό και καθοδηγεί τον καταρτιζόμενο σε κάθε βήμα του.

-Στην εύκαμπτη διάρκεια τους (σεμινάρια ωρών έως και προγράμματα εννέα μηνών)

-Στην έναρξη τους οποιαδήποτε στιγμή του έτους.

-Στη μελέτη με τον προσωπικό ρυθμό μάθησης

-Στην ύλη, που είναι δομημένη σε εβδομαδιαία βάση, έτσι ώστε ο επιμορφούμενος να ακολουθεί, εφόσον το επιθυμεί, το προτεινόμενο ωράριο μελέτης

-Στην εύκολη πρόσβαση μέσω του προγράμματος tutor στο WordPress

-Στη δυνατότητα επικοινωνίας με το ν υπεύθυνο του μαθήματος μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

-Στη διασύνδεση τους με ενισχυτικές επιπλέον συνεδρίες συμβουλευτικής σε προνομιακές τιμές, δεδομένου ότι ο τελικός στόχος των σεμιναρίων είναι η προσωπική ανάπτυξη.

-Στη δυνατότητα συμμετοχής με έκπτωση σε κάθε παράλληλη δράση του Πολυχώρου.

Μετατρέψτε το αφήγημα της ζωής σας σε ραψωδία προσωπικής εξέλιξης

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος κατάρτισης για το σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος καλείται να ανταπεξέλθει σε πολλαπλούς και περίπλοκους ρόλους είναι,αναμφίβολα, μέσω της ασύγχρονης, εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Τα ερευνητικώς τεκμηριωμένα προτερήματα αυτής της μορφής εκπαίδευσης είναι μεταξύ άλλων.

  • Αξιοποίηση των προσωπικών ρυθμών μάθησης και του διαθέσιμου χρόνου
  • Οικονομικότερα προγράμματα λόγω αποφυγής εξόδων εκτύπωσης, έκδοσης, μετακίνησης και κόστους αιθουσών
  • Εύκολα διαθέσιμο ψηφιακό υλικό, που διαρκώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται
  • Επικοινωνία με πολλαπλούς τρόπους (εμαιλ, πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης κλπ)
  • Αυτοαξιολόγηση
  • Ποικιλία βιβλιογραφικών πηγών
  • Διαδικτυακά πολυμεσικά περιβάλλοντα και βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες
  • Ευελιξία και ευκαμψία για κάθε παράμετρο και διαδικασία της μάθησης
  • Πολλαπλότητα γνωστικών αντικειμένων
  • Τα προγράμματα προσωπικής μελέτης ταιριάζουν σε κατασταλαγμένα άτομα, που μπορούν να καθορίζουν σαφείς στόχους βάσει των ρεαλιστικών αναγκών τους

Διαγράψτε όσα σας αναστέλλουν και επανεφεύρετε τον εαυτό σας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022-2023

Ο Πολυχώρος Συμβουλευτικής προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 τα ακόλουθα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία χαρακτηρίζονται

-από πλουσιότατο διδακτικό υλικό,

-από τα δωρεάν βιβλία, που προσφέρονται στους συμμετέχοντες

-από τον αναλυτικό διαχωρισμό των κεφαλαίων σε μηνιαίες ενότητες προς διευκόλυνση της κατανόησης

– από την υποχρεωτική, πρωτότυπη ύλη μελέτης και το συνοδευτικό προαιρετικό βιβλιογραφικό και εποπτικό υλικό

– από σημειώσεις γραμμένες και οργανωμένες από εκπαιδευτές με τεράστια διδακτική και επαγγελματική εμπειρία

-Από την πλήρη ευχέρεια του εκπαιδευομένου να επιλέγει τι, πώς και πότε θα διδαχτεί -από τα οικονομικά και συνδυαστικά πακέτα εξόφλησης των διδάκτρων

Τα στελέχη μας είναι καθηγητές πανεπιστημίου διδάκτορες και υποψήφιοι διδάκτορες ή επιστήμονες, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΘΕΛΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ. ΑΠΛΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΕ

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα προσφερόμενα προγράμματα είναι:

Εμβαθύνοντας στην Αυτοεκτίμηση

Πεντάμηνο πρόγραμμα με κόστος 120 ευρώ

Ενότητες Προγράμματος: 1η- Διεισδύοντας στις πολλαπλές έννοιες της αυτοεκτίμησης. Άρχές Συμβουλευτικής, 2η -Προς έναν καλύτερο εαυτό, 3η- Εμπόδια στην ανάπτυξη υγειούς αυτοεκτίμησης, 4η- Η εξάσκηση της αυτοεκτίμησης και η διαχείριση της αλλαγής, 5η- Ασκήσεις Αυτοεκτίμησης

Προπονητική Ζωής: Θεωρία και Εφαρμογές

Εξάμηνο πρόγραμμα με κόστος 120 ευρώ

Ενότητες Προγράμματος: 1η- Θεωρητικό πλαίσιο του Coaching, 2η- Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Προπονητή Ζωήςη – Εργαλεία & Μέθοδοι του Coaching, 3η- Μοντέλα Coaching, 4η- Θετική Ψυχολογία, 5η- Τεχνικές συνεδρίας Coaching, 6η- Η εικόνα του εαυτού και ο επαναπροσδιορισμός της

Ψυχολογία για όλους

Εννιάμηνο πρόγραμμα με κόστος 130 ευρώ

Ενότητες Προγράμματος: 1η- Ψυχολογία του διαδικτύου και ψηφιακή ταυτότητα, 2η- Έμφυλες ταυτότητες και σύγχρονες μορφές οικογένειας, 3η- Επαγγελματική Συμβουλευτική και Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 4η- Εργασιακή Ψυχολογία και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, 5η- Εξελικτική Ψυχολογία- Γνωστική και Συναισθηματική ανάπτυξη κατά την εμβρυϊκή, βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία, 6η- Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Επαγγελματική απόφαση και αυτοεκτίμηση, 7η- Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή, 8η- Ενδοοικογενειακή επικοινωνία και διαχείριση των συγκρούσεων. Διαζύγιο και παιδί, 9η- Θετική Ψυχολογία

Παιδοψυχολογία

Εννιάμηνο πρόγραμμα με κόστος 130 ευρώ

Ενότητες Προγράμματος: 1η- Εξελικτική Ψυχολογία- Γνωστική και Συναισθηματική ανάπτυξη\η κατά την εμβρυϊκή, βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία, 2η- Εξελικτική Ψυχοπαθολογία και Ψυχιατρική για Παιδιά και Εφήβους, 3η- Ψυχομετρικά τεστ, παιδικό ιχνογράφημα, παιγνιοθεραπεία, δραματοθεραπεία, 4η- Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Επαγγελματική απόφαση και αυτοεκτίμηση, 5η-Νοημοσύνη, πολλαπλή και συναισθηματική νοημοσύνη- Τεστ αξιολόγησης, 6η-Μαθησιακές δυσκολίες. Αξιολόγηση και παρέμβαση. Παιδιά με Αναπηρίες και Ειδική Αγωγή, 7η-Ενδοοικογενειακή επικοινωνία και διαχείριση των συγκρούσεων. Διαζύγιο και παιδί, 8η-Αντικοινωνικές, διαταρακτικές και παραβατικές συμπεριφορές κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Επιμέλεια ανηλίκων. Η ψυχοπαιδαγωγική της κρίσης και της φτώχειας, 9η-Θεραπευτικές παρεμβάσεις για την παιδική εκμετάλλευση και κακοποίηση-Μετατραυματικό άγχος. Παιδική μετανάστευση και κοινωνικός αποκλεισμός

Συνοδοί Παράλληλης Στήριξης

Τρίμηνο πρόγραμμα με κόστος 80 ευρώ

Ενότητες Προγράμματος: 1η- Η έννοια της ποιότητας στην ειδική αγωγή υπό το πρίσμα των νέων παιδαγωγικών κατευθύνσεων, 2η-Συμβουλευτική γονέων παιδιών με αναπηρία. Η εφαρμογή της συμβουλευτικής στην ειδική αγωγή, 3η- Μαθησιακές δυσκολίες. Αξιολόγηση και παρέμβαση. Παιδιά με Αναπηρίες και Ειδική Αγωγή

Διαχείριση κρίσεων και Διαχείριση Σχολικής Συμπεριφοράς

Τρίμηνο πρόγραμμα με κόστος 80 ευρώ

Ενότητες Προγράμματος: 1η- Προβλήματα συμπεριφοράς Παιδιών και Εφήβων, 2η- Μαθησιακές Δυσκολίες – ΔΕΠΥ – Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμολυ, 3η- Σχολική βία και Εκφοβισμός

Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αναπηρία

Τρίμηνο πρόγραμμα με κόστος 80 ευρώ

Ενότητες Προγράμματος: 1η- Συμπερίληψη ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, 2η- Μαθησιακές Δυσκολίες-ΔΕΠΥ-Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού, 3η- Καινοτόμες Μέθοδοι Διδασκαλίας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με έμφαση στα άτομα με προβλήματα ακοής

Τρίμηνο πρόγραμμα με κόστος 80 ευρώ

Ενότητες Προγράμματος: 1η-Θεωρητικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην ΕΑΕ και αναπηρία, 2η-Συμπερίληψη κωφών-βαρήκοων μαθητών, 3η-Καινοτόμες Μέθοδοι Διδασκαλίας για κωφά και βαρήκοα άτομα

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με έμφαση στα άτομα με προβλήματα όρασης

Τρίμηνο πρόγραμμα με κόστος 80 ευρώ

Ενότητες Προγράμματος: 1η- Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ΕΑΕ και αναπηρία, 2η- Συμπερίληψη ατόμων με προβλήματα όρασης, 3η- Καινοτόμες Μέθοδοι Διδασκαλίας για άτομα με προβλήματα όρασης

special education

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με έμφαση στα άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος

Τρίμηνο πρόγραμμα με κόστος 80 ευρώ

Ενότητες Προγράμματος: 1η- Ενιαία εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, 2η- Καινοτόμες Μέθοδοι Διδασκαλίας για άτομα με ΔΑΦ, 3η- Συμπερίληψη μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

Καθοδήγηση (MENTORING)

Μηνιαίο πρόγραμμα με κόστος 60 ευρώ

Ενότητα Προγράμματος: Η ανάπτυξη του θεσμού του μέντορα – Στόχοι – Τύποι – Μοντέλα – Ιδιότητες και χαρακτηριστικά του ρόλου του μέντορα, Εκπαίδευση, ικανότητες, προσόντα μέντορα-Τεχνικές της καθοδήγησης- Συνθήκες αποτελεσματικής καθοδήγησης – Αντίκτυπος της καθοδήγησης- Σχέσεις μέντορα – καθοδηγούμενου – Κύκλος-στάδια μεντορικής σχέσης -Διαδικασία ανάπτυξης προγράμματος καθοδήγησης – Σκοπός, σημασία και αναγκαιότητα του θεσμού του μέντορα – Κριτήρια ποιοτικής εκπαίδευσης στη Μετανεωτερική εποχή

Η σχεδιαστική σκέψη στην εκπαίδευση

Μηνιαίο πρόγραμμα με κόστος 60 ευρώ

Ενότητα Προγράμματος: Η σχεδιαστική σκέψη στην εκπαίδευση


ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

Οι αναστοχασμοί είναι μια σειρά ημερίδων με βιντεοσκοπημένη παρουσίαση, οι οποίες πέρα από τη συζήτηση περιλαμβάνουν πλούσιο ψηφιακό υλιξό για μελέτη. Έτσι η καθεμία προσφέρεται ως σύνολο με κόστος 20 ευρώ και με πίστωση 10 ωρών μελέτης.

Οι αναστοχασμοί που είναι διαθέσιμοι είναι:

«Διαχειριστείτε την αλλαγή στη ζωής σας»

Κόστος συμμετοχής 20 ευρώ

Προκαλέστε και διαχειριστείτε την αλλαγή στη ζωής σας. Ένα αποκαλυπτικό σεμινάριο για εκείνους, που επιθυμούν, ανέχονται ή τρέμουν τις ανατροπές Ξεφύγετε από το τέλμα της στασιμότητας και την παγίδα της αδράνειας και την κατάθλιψη της αδυνασίας. Μάθετε τι να αλλάξετε στην προσωπικότητα και στο περιβάλλον σας, ώστε να ενδυναμώσετε τις αποφάσεις σας. Διδαχθείτε πώς να προκαλείτε και να διαχειρίζεστε καθοριστικές αλλαγές στη ζωή σας, που αφορούν τροποποίηση συμπεριφοράς, μετουσίωση στόχων και ριζική μεταβολή καταστάσεων ή προσανατολισμών. Κινητοποιήστε δίκτυα που θα σας προσφέρουν πρόσβαση στην πληροφορία και συναισθηματική κάλυψη. Μια αναφορά σε σχέσεις, εργασιακές συνθήκες, συναισθήματα και αναδόμηση του αφηγήματος του βίου σας. Επιχειρήσετε την αλλαγή σε οποιαδήποτε ηλικία και δείτε πώς συσχετίζεται με την προσωπική και κοινωνική ευημερία σας.

«Ζωηρά παιδιά: Στιγματισμένα με αναπτυξιακή διαταραχή ή προικισμένα με ιδιαίτερες δεξιότητες και με μοναδική αντίληψη του κόσμου τους»;

Κόστος συμμετοχής 20 ευρώ

Πόσες φορές δεν αναρωτηθήκατε γιατί το δικό σας παιδί να είναι τόσο άτακτο, τόσο διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Γιατί δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του, γιατί τρέχει αντί να περπατά, γιατί διαλύει τα πάντα στο πέρασμα του; Πρέπει να ανησυχώ που αρνείται να υπακούσει, να γράψει για τα μαθήματα του, που δεν μπορεί να μπει σε μια τάξη και σε έναν ρυθμό; Οι άλλοι γονείς και οι δάσκαλοι ήδη το θεωρούν κακή επιρροή και προσπαθούν να το απομονώσουν από τις παρέες. Στο θρανίο προτιμά να κάθεται με τους άλλους ομοίους του στην ζαβολιά. Μήπως ισχύει πως πάσχει από ελλειματική προσοχή; Από διαταρακτικότητα, που μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι σοβαρότερο; Μήπως είναι υπερκινητικό; Γιατί μιλάει απότομα και αντιδραστικά; Γιατί γίνεται επιθετικό και άγριο; Γιατί σπάει και καταστρέφει; Μήπως δεν μπορεί να ελέγξει τις κινήσεις του; Είναι απλώς αδέξιο ή το κάνει επίτηδες; Γιατί δεν μπορεί να ακολουθήσει οδηγίες; Μπορώ να κάνω κάτι; Υπάρχουν πρακτικοί τρόποι να το πειθαρχήσω, δίχως να το πληγώσω; Αν θέλετε να βρείτε απαντήσεις για όλα τα παραπάνω από έμπειρους παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς, παρακολουθήστε την διαδικτυακή ημερίδα: Ζωηρά παιδιά: ένδειξη ισχυρής προσωπικότητας ή μαθητές με προβλήματα προσαρμογής και αυτοελέγχου. Πρακτικές συμβουλές για να εξισορροπήσατε άμεσα την κατάσταση.

«Εξάρτηση από το τάμπλετ και το κινητό; Ψυχοπαιδαγωγικές πρακτικές συμβουλές από τους ειδικούς»

Κόστος συμμετοχής 20 ευρώ

Είναι το παιδί σας εξαρτημένο από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή; Πόσο χρόνο περνά το παιδί σας πάνω από μία οθόνη; Πιστεύετε ότι η υπερβολική του προσήλωση αρχίζει να γίνεται εξάρτηση; Έρευνες έχουν καταγράψει μέχρι και 9 ώρες επί της οθόνης για εφήβους και έως 6 ώρες χρήσης επί της οθόνης για παιδιά 8-12 ετών. Ανήκει το παιδί σας στην κατηγορία αυτή ή έχει τάσεις να προσεγγίσει αυτό το διάστημα, που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου; Γνωρίζετε τι παρακολουθεί το παιδί σας στο τάμπλετ, τον υπολογιστή ή το κινητό; Ξέρετε αν συνομιλεί με δεκάδες αγνώστους ταυτόχρονα, ενώ παίζει παιχνίδια ή ακούει μουσική; Έχει πιο έντονα προβλήματα συμπεριφοράς ή διάθεσης; Παρατηρείτε ασυνήθιστες διαταραχές ύπνου ή ορέξεως; Είναι περισσότερο εριστικό και υπερευαίσθητο; Αρχίζει να έχει πιο πολλά μυστικά από σας ή προσπαθεί ξαφνικά να σας απεμπλέξει από την καθημερινότητα του; Χρησιμοποιεί περισσότερες λέξεις και ορολογίες, που σας φαίνονται ακατάληπτες; Παρατηρείτε απότομα προβλήματα διάσπασης προσοχής, παραμέλησης των υποχρεώσεων και αγνόησης των σχολικών εργασιών; Νιώθετε υπεύθυνη/ος που του αγοράσατε κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή, για να μπορέσετε να το κρατήσετε απασχολημένο, ώστε να τελειώσετε τις δουλειές σας; Δεν έχετε χρόνο ή γνώσεις, για να παρακολουθείτε την διαδικτυακή δράση του; Θεωρείτε πως τα σημερινά παιδιά είναι εντελώς διαφορετικά από τη δική σας γενιά και έχουν επικίνδυνες παιδικές εμπειρίες; Ξέρετε πώς να χειριστείτε μια τέτοια κατάσταση και να μειώσετε τον χρόνο επί της οθόνης; Αν φοβάστε μήπως η έλλειψη χρόνου και οι εξελίξεις θα σας αποξενώσουν από κάποιες πτυχές της δραστηριότητας του παιδιού σας. Αν όλα τα παραπάνω αρχίζουν να ισχύουν για σας ή αν σας ενδιαφέρουν ως παιδαγωγό, ψυχοπαιδαγωγό ή δάσκαλο γραφτείτε στο δίωρο σεμινάριο με θέμα: «Εξάρτηση από το τάμπλετ και το κινητό; Ψυχοπαιδαγωγικές πρακτικές συμβουλές από τους ειδικούς»

Βεβαίωση παρακολούθησης από το Κέντρο Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής, Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Έρευνας

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σχετικα με Εμας

Καινοτόμα προγράμματα προσωπικής ασύγχρονης μάθησης, Φθινόπωρο – Χειμώνας 2022, Πολυχώρος Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής, Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Έρευνας

https://bit.ly/3avdyC9

Επικοινωνηστε

polyhoros@polyhoros.com

6980541390

διευθυνση

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 5, 15342,

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(πιο πάνω από την ΕΡΤ, κάθετη στη Μεσογείων στο ύψος των Max Perry)