Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα παρακάτω επιμορφωτικά προγράμματα

Μειωμένα δίδακτρα λόγω πανδημίας

Μάθηση προσιτή σαν εμπειρία ζωής

Κατάρτιση με πολλαπλασιαστικά οφέλη ταυτόσημη με προσωπική ανάπτυξη

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΡΙΜΗΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ»

Περισσότερες Πληροφορίες

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ INDUSTRIAL ORGANISATION»

Περισσότερες Πληροφορίες

«ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»

Περισσότερες Πληροφορίες

«Ειδικός προώθησης ιστοσελίδων / SEO Expert»

Περισσότερες Πληροφορίες

«GDPR – DATA PROTECTION OFFICER»

Περισσότερες Πληροφορίες

«Ειδικός ηλεκτρονικού εμπορίου. Ανάπτυξη e-shop με τη χρήση Open Cart»

Περισσότερες Πληροφορίες

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Περισσότερες Πληροφορίες

«ΑΡΧΕΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

Περισσότερες Πληροφορίες

Εγγραφείτε τώρα στα ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Πολύ περισσότερα από μια πανεπιστημιακή πιστοποίηση 

Επικοινωνήστε

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ευστράτιος Π. Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη 81100
ppy@aegean.gr – 2251036520 – 36580 – 45006